Podatki w Niemczech

Sprawdź, dlaczego Vorauszahlungsbescheid może być dla Ciebie korzystniejszy niż myślisz.

Vorauszahlungsbescheid - decyzja zaliczkowa po rozliczeniu z Niemiec

Niestety wynikiem rozliczenia z Niemiec nie zawsze jest zwrot podatku. Następstwem rozliczenia bywa także dopłata. Efektem takiej dopłaty może być decyzja zaliczkowa otrzymana z Niemiec, czyli tzw. Vorauszahlungsbescheid. Jest to decyzja, wysyłana przez tzw. Finanzamt, która nakazuje płacić zaliczki na podatek dochodowy na rok następny. Dlaczego taka decyzja? Skąd wzięła się wysokości zaliczek? Do jakiego dnia należy płacić? Czy faktycznie trzeba wypłacać te zaliczki? Co się stanie, jeżeli nie zapłacę? Czy jest sposób na uniknięcie lub zmniejszenie zaliczek? To najczęściej zadawane pytania osób, które miały okazję zetknąć się z taką decyzją. Poniżej kilka informacji i wskazówek dotyczących decyzji zaliczkowej.

Dlaczego otrzymałem Vorauszahlungsbescheid?

Zadaniem decyzji zaliczkowej jest ochrona przed dużą dopłatą, która może się pojawić po otrzymaniu decyzji podatkowej. Kiedy urząd wystawia decyzję podatkową, w której pojawia się konieczność dopłaty, sprawdza wysokość obecnie zapłaconych podatków. Jeżeli stwierdzi, że zaliczki na podatek potrącone przez pracodawcę są zbyt niskie, może wystawić decyzję zaliczkową. Jest ona wystawiana, gdy szacowana kwota niedopały podatku za rok bieżący wynosi co najmniej 400 euro. Mówiąc wprost, urząd widząc, że pracodawca płaci zbyt niskie podatki woli ściągnąć dodatkowe zaliczki od podatnika.

Decyzję zaliczkową z Niemiec, Vorauszahlungsbescheid zazwyczaj otrzymują osoby:

  • prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą (Gewerbe);
  • mające 3 klasę podatkową (jeżeli małżonka osiąga spore dochody w Polsce);
  • osoby uzyskujące w Polsce i w Niemczech wysokie emerytury, które mają meldunek w Polsce.

Można więc przyjąć, że na wysokość zaliczek będzie miało wpływ sporządzone zeznanie podatkowe. Mówiąc ściślej, zaliczki mogą zależeć od jego efektywności, czyli od odliczenia wszystkich możliwych ulg i kosztów. Jeżeli ktoś potrzebowałby wsparcia przy rozliczeniu, służymy swoją pomocą.

Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często decyzja zaliczkowa z Niemiec jest przegapiana przez podatnika. Dopiero gdy przychodzą upomnienia, przypominające o zaległej płatności szuka się przyczyny tych upomnień. Wtedy okazuje się właśnie, że podatnik otrzymał decyzję zaliczkową. Stąd otrzymując decyzję podatkową, z której wynika dopłata, warto dokładnie ją przestudiować. Może się wówczas okazać, że prócz dopłaty podatku pojawiają się tam inne istotne zapisy. Często także te z wymaganą płatnością do urzędu. W tym z kwotą podatku do zapłaty w Niemczech na rok bieżący, czyli z zaliczkami.

 

Kiedy muszę wpłacić zaliczki wynikające z Vorauszahlungsbescheid?

Wymagane zaliczki do podatku w Niemczech, wyliczone przez urząd są dzielone i płatne kwartalnie. Wpłat należy dokonywać:

  • do 10 marca za I kwartał;
  • do 10 czerwca za II kwartał;
  • do 10 wrześnie za III kwartał;
  • do 10 grudnia za IV kwartał.

Nierzadko przed terminem wpłaty urząd wysyła podatnikowi tzw. Mahnung, czyli upomnienie. Przypomina w nim o zbliżającym się obowiązku płatności zaliczki. Jednak wiemy, że o płatnościach dobrze jest pamiętać samemu, ponieważ Finanzamt wcale nie musi się przypominać. Upomnienie może przyjść po przegapionym terminie płatności. W takiej sytuacji niestety będzie to wiązało się to z odsetkami za zwłokę. 

Oczywiście nie zawsze zaliczki będą płacone we wszystkich 4 kwartałach. Inaczej będzie np. jeżeli decyzja zaliczkowa przychodzi np. po pierwszym kwartale roku. Wówczas zaliczki będą płacone w 2,3 i 4 kwartale. Wymagana płatność kwartalna jest wówczas wyższa, bo jest rozbita na 3 kwartały. Najgorzej jest, jeżeli Finanzamt wystawi decyzję zaliczkową w listopadzie. Wtedy cała wyliczona zaliczka będzie musiała być wpłacona do 10 grudnia. Wówczas pojawia się do zapłaty podatek za rozliczony rok i dodatkowo jeszcze zaliczka na rok bieżący. Może to być bardzo uciążliwe dla podatnika i jego budżetu domowego. Nasza rada będzie więc odwrotna, niż zakłada rozsądek. Jeżeli więc przewidywanym wynikiem rozliczenia jest spora dopłata, nie ma sensu zwlekać z wysłaniem deklaracji podatkowej. Urząd z dużym prawdopodobieństwem i tak takiego podatnika wezwie do rozliczenia.

Opisywana tu decyzja zaliczkowa z Niemiec nakazuje płatność tzw. Steuervorauszahlungen nie tylko podatku dochodowego, ale także kościelnego. Oczywiście w sytuacji, gdy podatnik jest płatnikiem tzw. Kirchensteuer. Więcej na temat podatku kościelnego można znaleźć na blogu.

Do niedawna należało wpłacać także zaliczki na dodatek solidarnościowy, tzw. Solidaritätszuschlag. Obecnie większość osób pracujących w Niemczech jest z niego zwolniona. Więcej na temat dodatku solidarnościowego można znaleźć tutaj.

Wpłacając zaliczki, warto w tytule płatności podać numer podatkowy, czyli tzw. Steuernummer podatnika. Dzięki temu urząd bez problemu przyporządkuje płatność do właściwej osoby. Numer konta urzędu można znaleźć np. w lewym dolnym rogu pierwszej strony decyzji podatkowej. Bywa, że znajduje się tam kilka numerów rachunków. Wówczas należy wybrać jeden z nich. 

Jeżeli ktoś obawia się, że zapomni o terminie wpłaty zaliczki, może skorzystać z polecania zapłaty. Tzw. SEPA-Lastschrift umożliwi urzędowi ściągnięcie należnych kwot z konta. My jednak nie zalecamy takiego rozwiązania. Lepiej samemu zadbać o terminową wpłatę. 

 

Czy mogę odwołać się od otrzymanej decyzji zaliczkowej?

Jak już wspomnieliśmy, właściwy urząd skarbowy ustala wysokość zaliczek przeważnie na podstawie ostatniego rozliczenia. Podatnik ma prawo nie zgodzić się z Vorauszahlungsbescheid. Może to np. wiązać się ze zmianą warunków zatrudniania. Wówczas analogicznie jak od innych decyzji urzędowych możne się odwołać. Powinno ono mieć charakter pisemny. Odwołanie powinno być związane ze stwierdzeniem, że wysokość zaliczek na rok bieżący jest za wysoka. Samo odwołanie jednak nie powoduje zatrzymania obowiązku wpłaty zaliczek. Póki obowiązująca decyzja zaliczkowa nie zostanie uchylona, podatnik jest zobowiązany do terminowej wpłaty zaliczek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania niemiecki urząd wyda decyzję, w której zaliczki zostaną zmniejszone lub anulowane. Odwołanie musi być oczywiście należycie uzasadnione. Brak środków nie będzie wystarczającym argumentem. Zazwyczaj zaliczki do podatku w Niemczech mogą być anulowane, ewentualnie zmniejszone, jeżeli:

  • podatnik zrezygnował z zatrudnienia w Niemczech;
  • dochody podatnika lub małżonki uległy sporemu zmniejszeniu;
  • potrącona przez pracodawcę zaliczka na podatek jest wyższa od przewidywanej.

Jeżeli podatnik zakończy pracę w Niemczech, zaliczki na podatek dochodowy będą zbędne. Trudno oczekiwać od kogoś, kto nie uzyskał dochodu, że będzie płacił zaliczki na podatek dochodowy. Również dobrym argumentem do anulowania zaliczek i zmiany Vorauszahlungsbescheid będzie zmiana klasy podatkowej. Wywczas oczywiście podatek odprowadzany od wynagrodzenia powinien być wyższy. 

Nie zawsze jednak mniejszy dochód będzie dobrym argumentem uzasadniającym odwołanie. Chcąc się powołać na ten argument, należałoby dokładnie przeanalizować sytuację podatnika. Taka analiza powinna być przeprowadzona pod kątem pobranych świadczeń i dochodów małżonki.

Oprócz odwołania od decyzji zaliczkowej można złożyć także wniosek o anulowanie zaliczek. Powinno ono jednak być również uzasadnione. 

Gdyby ktoś potrzebowałyby pomocy przy sporządzeniu odwołania od decyzji zaliczkowej, zachęcamy do kontaktu z nami. Będziemy mogli pomoc, o ile zaistnieją przesłanki umożliwiające takie odwołanie. Warto więc wcześniej przeczytać i przeanalizować powyższy tekst.

 

Czy kwoty zaliczek mimo braku odwołania mogą ulec zmianie?

Często decyzja zaliczkowa z Niemiec, obejmuje nie tylko rok bieżący, ale także przyszłe lata. W związku z tym często po wystawieniu przez Finanzamt decyzji podatkowej wystawiana jest także Vorauszahlungsbescheid. Zazwyczaj w takiej sytuacji zmienia ona wcześniejszą decyzję odnośnie do przyszłych zaliczek. Również po odwołaniu od decyzji podatkowej, kiedy odwołanie zostaje uwzględnione, może się zmienić również decyzja zaliczkowa. Być może to stwierdzenie będzie już trąciło nudą, ale musi się to znaleźć w tym miejscu. Warto po odwołaniu uważnie przestudiować otrzymaną decyzję. Nawet wówczas kiedy odwołanie zostało uznane i decyzja jest ona korzystna. 

Na naszym blogu można przeczytać o innych aspektach, na które trzeba zwrócić uwagę, otrzymując decyzję podatkową. Lektura tego tekstu będzie ciekawa dla osób, które nie miały okazji zetknąć się ze Steuerbescheid. 

 

Jak decyzja zaliczkowa wpłynie na kolejne rozliczenie podatkowe?

Nietrudno się domyślić, że uregulowane zaliczki powinny być ujęte przy rozliczeniu roku, którego dotyczą. Płacąc zaliczki na rok 2020, wykażemy je w roku przyszłym, rozliczając podatek za ten właśnie rok. Dzięki tym dodatkowym zaliczkom minimalizuje się ryzyko konieczności dopłaty po rozliczeniu. Oczywiście nie można przyjąć, że dodatkowe wpłaty wynikające z Vorauszahlungsbescheid dają gwarancję braku dopłaty po rozliczeniu. Wszystko będzie zależne od wielu czynników. Stwierdzenie, że dopłaty w takim wypadku nie będzie, byłoby zbyt daleko idącym, niezwykle optymistycznym uproszczeniem. Również popularna opinia, że zaliczki uda się odzyskać po rozliczeniu podatkowym jest zazwyczaj daleka od prawdy.

Także Steuerbescheid, czyli decyzja podatkowa przyznająca zwrot nadpłaty podatkowej nie oznacza cofnięcia opłacania zaliczek. Zaliczki do podatku w Niemczech mogą nie ulec zmianie mimo braku dopłaty do podatku. 

Osoby, które otrzymały decyzję zaliczkową, czyli prawdopodobnie dopłacały do podatku zazwyczaj będą zobowiązane do rozliczenia. Warto zatem otrzymując taką decyzję sprawdzić, czy nie będzie obowiązku rozliczenia roku następnego. Zwłoka w rozliczeniu może prowadzić do wezwań do rozliczenia i naliczenia odsetek za zwłokę.