Rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec

Fedrealny Urzad Statystyczny (Statistischen Bundesamts) podaje, że wynikiem złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech w dziewięciu na 10 przypadków (87%) jest zwrot podatku. Ponieważ przepisy pozwalają na odliczenie wielu ulg (wysoka jest także kwota wolna od podatku), możliwe zwroty są wysokie. Wspomniany wyżej urząd informuje, że średni zwrot to około 1007 €.

Czy złożenie deklaracji zawsze będzie się opłacać?

Choć sumy przyznawane osobom mieszkającym w Polsce i zatrudnionym w Niemczech (z uwagi na koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa) bardzo często bywają wyższe, nie należy popadać w euforie. To czy faktycznie otrzymasz zwrot podatku i w jakiej wysokości zależy od wielu czynników. Urzędy bardzo często próbują kwestionować wysokie, ujęte w zeznaniu koszty. Z naszego doświadczenia wynika, że im większe odliczenia zostały ujęte w zeznaniu podatkowym, tym wyższe prawdopodobieństwo, że fiskus przed wypłatą zwrotu podatku postanowi je dokładnie zweryfikować. Aby oczekiwana kwota podatku została w pełni zwrócona, należy zadbać, aby do deklaracji podatkowej zgromadzić dokumenty uwiarygodniające poniesione koszty.

jak zacząć rozliczenie podatku z Niemiec?

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej oferty, pomożemy nie tylko w przygotowaniu deklaracji podatkowej, ale także podpowiemy jakie dokumenty w Twoim przypadku zgromadzić do rozliczenia, by wiarygodnie dla urzędu odpisać poniesione koszty. W przypadku pytań ze strony Finanzamt podejmiemy się korespondencji wyjaśniających. W skrajnych przypadkach przygotujemy ewentualne odwołania.

Chcąc zlecić nam usługę, na samym początku powinieneś telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki.

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia?

Kompletne zeznanie podatkowe powinno zawierać:

 • Uzupełniony druk danych (nasz formularz),
 • Informację o wszystkich dochodach osiągniętych w Niemczech,
  • w przypadku pracy zarobkowej - wszystkie karty podatkowe (Lohnsterbescheinigung),
  • w przypadku pobierania emerytury lub renty - wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych rent / emerytur (Rentenanpasung),
  • w przypadku pobierania świadczeń macierzyńskich / wychowawczych - wszystkie decyzje o okresie trwania i wysokości otrzymywanych świadczeń,
  • w przypadku otrzymywania świadczeń z tytułu niezdolności bądź utraty pracy - wszystkie dokumenty potwierdzające czas trwania i wysokość świadczeń (Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, ekwiwalent / odszkodowanie za niewykorzystany urlop z Soka-Bau),
  • możemy poprosić także o przedstawienie innych dokumentów związanych z osiągniętymi przez Państwa dochodami w Niemczech.
 • Zaświadczenie o dochodach w kraju (np. w Polsce), lub w innym kraju, w którym osiągnęli Państwo dochody - druk / zaświadczenie UE/EOG (EU/EWR / auerßhalb EU/EWR)
 • Koszty, które powinny zostać ujęte w rozliczeniu
 • Podpisany druk Umowy zlecenia

Dodatkowo, jeżeli rozliczaliście się Państwo wcześniej:

 • Decyzję o przyznaniu zwrotu za rok wcześniejszy (Steuerbescheid)
Jakie podatki płacę i rozliczam w zeznaniu podatkowym pracując w Niemczech?

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę osiągając dochody płacą zaliczki na:

 • podatek dochodowy (tzw. Lohnsteuer),
 • dodatek solidarnościowy (tzw. Solidaritätzuschlag) - w przypadku wysokich dochodów,
 • podatek kościelny (tzw. Kirchensteuer) - w przypadku osób zdeklarowanych wyznaniowo.

W roku 2023 z uwagi na podwyższenie tzw. Freigrenze większość podatników nie płaci już dodatku solidarnościowego. Jednak rozliczając starsze lata (do roku 2020) razem z podatkiem dochodowym zapłacimy 5,5% dodatku solidarnościowego. O tym czym właściwie jest ten dodatek, pisaliśmy na naszym blogu w tekście pod tytułem: Solidaritätszuschlag? Jakie zmiany przyniesie 2021 rok?

Ponieważ w niemieckim kościele źródłem utrzymania jest wspomniany wyżej podatek kościelny, podatnicy, którzy zadeklarowali swoje wyznanie zostają zobowiązani także do zapłaty Kirchensteuer. W zależności od kraju związkowego będzie on wynosił od 8% do 9% należnego podatku dochodowego. Więcej na ten temat znajdziesz w tekście pod tytułem: Czy pracując w Niemczech mam obowiązek płacić podatek kościelny?

Gdzie na stronie znajdę kalkulator zwrotu podatku?

Klienci często zadają nam pytanie, gdzie na naszej stornie znajdą kalkulator zwrotu podatku. Zawsze w takim wypadku odpowiadamy tak samo. Za należny fiskusowi podatek odpowiada wiele składników. Nie tylko dochód, zapłacone podatki jak również składki na ubezpieczenie wpływają na wysokość zwrotu, ale także np.:

 • sytuacja rodzinna,
 • koszty, które możemy ująć w zeznaniu podatkowym,
 • pobrane świadczenia (takie jak Arbeitlosengeld, Elterngeld, Krankengeld, itp.),
 • dochody osiągnięte w innych krajach,
 • wypłacone przez pracodawcę diety z tytułu delegacji lub inne dofinansowania pracodawcy
 • dodatkowe ubezpieczenia.

W związku z tym kalkulatory, które można znaleźć na innych stronach, nie podają faktycznej wartości zwrotu (lub dopłaty), a co najwyżej jakąś szacowaną wartość, która za względu na brak powyższych danych w większości przypadków nie oddaje rzeczywistości.

Na naszej stronie nie znajdziesz kalkulatora podatkowego (kalkulatora zwrotu podatku). My do każdego zeznania przygotowujemy się rzetelnie. Wypytujemy o poniesione koszty, pobrane świadczenia, dochody z innych krajów, sytuację rodzinną i dopiero na podstawie tych wszystkich zebranych informacji jesteśmy w stanie wyliczyć wysokość zwrotu. Działamy na zasadzie prowizji i zależy nam na tym, by rozliczenie było jak najbardziej efektywne.

Na jaki zwrot możemy liczyć?

Sporządzając zeznanie podatkowe, wykorzystujemy wszystkie możliwe ulgi podatkowe, dzięki czemu uzyskujemy maksymalną nadpłatę podatkową (zwrot).

Jednak niesie to za sobą konieczność udokumentowania odpisów podatkowych. Bardzo ważne jest zatem gromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione przez Państwa koszty związane z zatrudnieniem w Niemczech.

Jak ująć koszty w niemieckim zeznaniu podatkowym, jeżeli zginęły rachunki?

Koszty uwzględnione w zeznaniu podatkowym wpływają na efektywność rozliczenia. Czym większą kwotę uda się odpisać tym większy zwrot można otrzymać. Co jednak, jeżeli dokumenty potwierdzające koszty zaginęły? Czytaj dalej... 

Jaki okres można rozliczyć?

W Niemczech podobnie jak w Polce rok podatkowy w pełni pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, powinniśmy to uczynić do 30 września roku następnego. W innym wypadku deklarację podatkową możemy złożyć do czterech lat wstecz. Obecnie zatem możesz rozliczać podatek za lata:

 • 2019 do 31 grudnia 2023
 • 2020 do 31 grudnia 2024
 • 2021 do 31 grudnia 2025
 • 2022 do 31 grudnia 2026

Wskazówka dla oszczędnych: Z reguły podatnicy nie lubią składać zeznań podatkowych, ale jak z widać przedstawionej na początku tej podstrony statystyki, włożony w przygotowanie dokumentacji wysiłek powinien być opłacalny. Zwłaszcza osoby, które nie są zobowiązane do składania zeznania, powinny rozważyć taką możliwość. Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na rozliczenie podatku, ewentualny zwrot pozostanie w kasie państwa.

Wskazówka dla spóźnialskich: Podatnicy, którzy nie mają obowiązku rozliczenia, mają trochę czasu. Deklarację podatkową dla obecnie rozliczanego 2022 roku będzie można rozliczyć do 31.12.2026. Ostatniego grudnia dokumenty powinny znajdować w urzędzie (a nie na poczcie). Mimo że jest to coraz mniej popularne, osoby prywatne, które uzyskują dochody z umowy o pracę, nadal mogą rozliczać się w formie papierowej. My od kilku lat jednak rozliczenia wysyłamy drogą elektroniczną. Stąd nawet dokumenty wysłane od nas 31.12. będą w urzędzie na czas. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili.

Kiedy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej?

Uproszczając odpowiedź na powyższe pytanie, można przyjęć, że osoby, co do których fiskus ma pewność, że ich zaliczka na poczet podatku dochodowego jest w wystarczającej wysokości, nie mają obowiązku rozliczenia. 
W przypadkach, o których mowa niżej deklaracja powinna być wysłana do urzędu. Konieczność złożenia deklaracji powstanie, gdy podatnik:

 • przede wszystkim, otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu niemieckiego (Finanzamt) powinien rozliczyć podatek w wyznaczonym przez urząd terminie,
 • miał 3 klasę podatkową,
 • prowadził działalność gospodarczą tzw. Gewerbe, działalność rolniczą lub leśną, ewentualnie wykonywał wolny zawód, np. jako tłumacz,
 • uzyskał wynagrodzenie od różnych pracodawców,
 • oprócz wynagrodzenia uzyskał dodatkowe dochody, które przekroczyły granicę 410,- € / podatnik prócz wynagrodzenia uzyskał dodatkowe świadczenia wyższe niż 410,- €, np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, czy zasiłek wychowawczy tzw. Elterngeld,
 • otrzymał od pracodawcy wolne od podatku świadczenia, (np. z tytułu dojazdu między miejscem zamieszkania a miejscem pracy, z tytułu podwójnego gospodarstwa, diet z tytułu delegacji)
 • w danym roku podatkowym rozwiódł się lub owdowiał,
Jakie są konsekwencje przegapionego terminu rozliczenia w Niemczech?

Osoby, które nie rozliczyły swoich dochodów w terminie mogą liczyć się z konsekwencjami w postaci kar oraz odsetek za zwłokę. Należy przy tym pamiętać, że jedno nie wyklucza drugiego. Czytaj dalej... 

Ile musimy czekać na rozpatrzenie zeznania i wystawienie decyzji podatkowej?

Czas oczekiwania na decyzje zależy od czasu, w którym zeznanie trafiło do urzędu oraz od urzędu, do jakiego ono trafia. Średni czas oczekiwania na decyzje wynosi od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Zwroty podatku przelewane są bezpośrednio na Twój rachunek bankowy.  

Na co zwrócić uwagę otrzymując z Niemiec decyzję podatkową?

Najistotniejszą kwestią rozliczenia podatkowego jest wysokość wyliczonego zwrotu podatku (ewentualnie dopłaty do podatku). Wspomniana kwota jest ustalana (zazwyczaj) na podstawie złożonego w niemieckim urzędzie zaznania podatkowego. Wynikiem opracowania zeznania jest wysłana przez urząd (Finanzamt) decyzja podatkowa z informacją o zwrocie lub dopłacie. Czytaj dalej... 

Jak postępować z błędną decyzją podatkową z Niemiec

Wynikająca bezpośrednio ze złożonego zeznania podatkowego - decyzja podatkowa może niestety zawierać błędy. Warto zatem otrzymany z Finanzamtu czyli niemieckiego urzędu skarbowego dokument "wziąć pod lupę".Czytaj dalej... 

Zobacz pomocne filmy!

Spójrz, jakich dokumentów będziesz potrzebował do rozliczenia.

Dowiedz się jakie kwoty kryją się na Twoim Lohnsteuerbescheinigung. 

Masz inne pytania na temat
rozliczenia podatku z Niemiec?

Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec to bardzo szeroki temat. W związku z tym jeżeli potrzebują Państwo informacji na powyższy temat prosimy o kontakt.