Familiengeld - świadczenie dla dzieci w Niemczech (na Bawarii)

Od czego zacząć?

Familiengeld to świadczenie wypłacane rodzicom, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w wieku od jednego do dwóch lat. Wysokość świadczenie nie jest zależna od uzyskanego dochodu jednak wymagane jest by co najmniej jeden z rodziców miał meldunek na Bawarii. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani naszą pomocą w uzyskaniu wspomnianego świadczenia prosimy o zapoznanie się zamieszonymi na dalszymi wskazówkami zamieszczonymi niżej. W pierwszej kolejności powinni Państwo zebrać potrzebne dokumenty i telefonicznie ewentualnie korespondencyjnie zamówić nasze druki, które będą niezbędne do realizacji usługi. Oczywiście jesteśmy także do dyspozycji w naszych biurach. Niestety, obecnie wszystkie nasze punkty zlokalizowane są wyłącznie na terenie Polski w województwie Opolskim.

Najistotniejsze pytania o Familiengeld:

Czy składanie wniosków o Familiengeld możliwe jest jedynie na Bawarii?

Obecnie świadczenie Familieingeld przyznawane jest jedynie na Bawarii. Od 1 września 2018 r osoby pracujące i mieszkające na Bawarii mogą wnioskować o wymieniony bawarski dodatek rodzinny. W przypadku gdy wnioskodawce nie będzie w stanie udowodnić stałego miejsca pobytu / meldunku na Bawarii nie otrzyma powyższego świadczenia

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku niezbędne będą:

 • kserokopia aktu urodzenia (na druku europejskim)
 • kserokopia decyzji o przyznaniu Elterngeld
 • kserokopia decyzji o przyznaniu Kindergeld
 • potwierdzenie o zameldowaniu na Bawarii (Anmeldung)
 • Potwierdzenie zameldowania rodziny w Polsce (w sytuacji gdy matka z dzieckiem mieszkają w Polsce)
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu (obojga rodziców)
 • decyzja o świadczeniu 500+ w Polsce
 • decyzja o świadczeniu rodzinnym w Polsce
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać świadczenie?
 1. Warunkiem ubiegania się o to świadczenie jest stałe zameldowanie na Bawarii
 2. Dziecko musi wychowywać się we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nieistotny będzie fakt, czy rodzice będą osobiście wychowywać swoje pociechy, czy zostaną one zapisane do żłobka. Nikt nie będzie również rozliczał celów na jakie pieniądze zostaną wydane.

Jaka jest wysokość zasiłku i do kiedy jest wypłacany?

Miesięcznie na dziecko można otrzymać następującą kwotę świadczenia:

 • na pierwsze dziecko - miesięcznie 250 €*
 • na drugie dziecko - miesięcznie 250 €*
 • na trzecie dziecko - miesięcznie 300 €*

Zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez dwa lata, tj. od 13 do 36 miesiąca życia dziecka.

Uwaga. Świadczenie wypłacane do Polski będzie zmniejszone o połowę, stąd na dzieci zamieszkałe w Polsce wypłacone zostaną następujące kwoty:

 • na pierwsze dziecko - miesięcznie 125€*
 • na drugie dziecko - miesięcznie 125 €*
 • na trzecie dziecko - miesięcznie 150 €*
Jaka inne świadczenia dla dzieci mogę otrzymać pracując w Niemczech ?

Kikając poniższe linki można zasięgnąć informacji o innych świadczeniach związanych z wychowaniem dzieci:

Inne pytania na temat bawarskiego świadczenia?

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości w związku z powyższym świadczeniem prosimy o kontakt.