Zawnioskuj o Familienbeihilfe, czyli zasiłek rodzinny w Austrii

Osoby pracujące w Austrii, chcąc zapewnić komfortowe warunki rozwoju i nauki swoim pociechom, muszą liczyć się z niemałymi kosztami. Austria wychodzi takim rodzicom naprzeciw, oferując im możliwość pobierania zasiłku rodzinnego tzw. Familienbeihilfe. Jest to rodzaj świadczenia rodzinnego, które można otrzymać na podstawie określonych kryteriów. Celem tego zasiłku jest finansowe wsparcie rodziców w opłacaniu kosztów związanych z wychowaniem dzieci, takich jak opieka, nauka, zdrowie i inne potrzeby.

Dokumenty Familienbeihilfe? Wniosek? Od czego zacząć?

Jeżeli chciałbyś  ubiegać się o Familenbeihilfe (świadczenia rodzinne z Austrii) za pośrednictwem naszej firmy, powinieneś telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki. Możesz nas także odwiedzić w naszych biurach. Jeżeli dzieci mieszkają w Polsce, pamiętaj również, że z uwagi na koordynację świadczeń będziesz musiał ustalić prawo do świadczenia 500 plus w Polsce.

Zobacz pomocny film!

Poznaj odpowiedzi na ważne pytania dotyczące świadczenia z Austrii.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty będą potrzebne do wnioskowania o Familienbeihilfe?

Kompletny wniosek powinien zawierać:

  • uzupełniony druk danych (nasz druk)
  • kserokopię aktualnego aktu małżeństwa (na druku unijnym)
  • kserokopię aktualnych aktów urodzenia dzieci (na drukach unijnych)
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem)
  • zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem)
  • zaświadczenie z przedszkola w przypadku młodszych dzieci (z tłumaczeniem)
  • decyzje w sprawie świadczenia 500+ (z tłumaczeniem wybranych fragmentów)
  • kserokopię karty ubezpieczeniowej e-Card
Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego "Familienbeihilfe"?

Ze względu na wiek dziecka obowiązują następujące stawki:

Wiek dziecka

2022

2023

2024

Od urodzenia

114 Euro

120,61 Euro

132,3 Euro

Od 3 lat

121,90 Euro

128,97 Euro

141,5 Euro

Od 10 lat

141,50 Euro

149,70 Euro

164,2 Euro

Od 19 lat

165,10 Euro

174,68 Euro

191,6 Euro

 

W zależności od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu świadczenie na każde dziecko będzie wyższe o następujące wartości:

Liczba dzieci

2022

2023

2024

2 dzieci

7,10 Euro

7,51 Euro

8,2 Euro

3 dzieci

17,40 Euro

18,41 Euro

20,2 Euro

4 dzieci

26,50 Euro

28,04 Euro

30,7 Euro

5 dzieci

32,00 Euro

33,86 Euro

37,2 Euro

6 dzieci

35,70 Euro

37,77 Euro

41,5 Euro

7 dzieci +

52,00 Euro

55,02 Euro

60,3 Euro

Ponadto rodziny wielodzietne mają prawo do otrzymania dodatku na trzecie i każde kolejne dziecko w wysokości 23,3 euro miesięcznie. W pewnych okolicznościach ze względu na zachodzącą koordynację wypłacana jest tylko różnica między otrzymywanym w Polsce zasiłkiem 500+ a zasiłkiem Familienbeihilfe.

Kiedy wypłacany i w jaki sposób jest zasiłek?

Świadczenie Familienbeihilfe wypłacane jest wszystkim beneficjentom miesięcznie. Płatność trafia na podany rachunek bankowy zwykle 6 dnia miesiąca. (Ze względu na soboty, niedziele i święta terminy wypłaty mogą być inne).

 W roku 2024 należy spodziewać się wypłat Familienbeihilfe według poniższych dat:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2024 (piątek)
luty06.02.2024 (wtorek)
marzec06.03.2024 (środa)
kwiecień05.04.2024 (piątek)
maj05.05.2024 (poniedziałek)
czerwiec06.06.2024 (czwartek)
lipiec05.07.2024 (piątek)
sierpień06.08.2024 (wtorek)
wrzesień06.09.2024 (piątek)
październik04.10.2024 (piątek)
listopad06.11.2024 (środa)
grudzień06.12.2024 (piątek)

Zasiłek rodzinny wypłacany jest więc 12 razy w ciągu roku, ale we wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat) urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 116,06 €. 

Czym jest Kinderabsetzbetrag?

Razem z zasiłkiem rodzinnym wypłacany jest tzw. Kinderabsetzbetrag. Oddzielne wnioskowanie o wypłacenie tego świadczenia nie jest wymagane. Jest ono wypłacane automatycznie razem z Familienbeihilfe. Wysokość dodatku wynosi 67,78 € miesięcznie na każde dziecko (w roku 2023 było to 61,79 € a w 2022 to 58,40 € na każde dziecko i miesiąc).

 

Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i za jaki okres można wnioskować?

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio od kilku tygodni do kilku miesięcy. Obecnie można wnioskować o świadczenie do 5 lat wstecz od miesiąca, w którym został złożony wniosek. 

Czy otrzymam Familienbeihilfe na dziecko pełnoletnie?

Na dziecko, które ukończyło 18 lat możesz otrzymywać Familienbeihilfe pod warunkiem, że spełnione zostaną pewne warunki (głównie dalsza nauka dziecka). W takim wypadku z reguły świadczenie wypłacane jest do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat. 

 

Czy na dziecko niepełnosprawne otrzymam jakiś dodatek?

Jeżeli sprawujesz opiekę nad dzieckiem ze stopniem niepełnosprawności 50% (wg. austriackiego ustawodawstwa), a także w przypadku gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie zarabiać na utrzymanie z powodu niepełnosprawności, oprócz zasiłku rodzinnego miesięcznie otrzymasz 155,90 €.