Zawnioskuj o Familienbeihilfe, czyli zasiłek rodzinny w Austrii

Dokumenty Familienbeihilfe? Wniosek? Od czego zacząć?

Osoby pracujące w Austrii, chcąc zapewnić komfortowe warunki rozwoju i nauki swoim pociechom, muszą liczyć się z niemałymi kosztami. Austria wychodzi takim rodzicom naprzeciw, oferując im możliwość pobierania zasiłku rodzinnego tzw. Familienbeihilfe. Wspomniany zasiłek rodzinny może uzyskać każdy pracujący na terenie całej Austrii.

Jeżeli chciałbyś  ubiegać się o Familenbeihilfe (świadczenia rodzinne z Austrii) za pośrednictwem naszej firmy, powinieneś telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki. Możesz nas także odwiedzić w naszych biurach. Jeżeli dzieci mieszkają w Polsce, pamiętaj również, że z uwagi na koordynację świadczeń będziesz musiał ustalić prawo do świadczenia 500 plus w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty będą potrzebne do wnioskowania o Familienbeihilfe?

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • uzupełniony druk danych (nasz druk)
 • kserokopię aktualnego aktu małżeństwa (na druku unijnym)
 • kserokopię aktualnych aktów urodzenia dzieci (na drukach unijnych)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem)
 • zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki (z tłumaczeniem)
 • zaświadczenie z przedszkola w przypadku młodszych dzieci (z tłumaczeniem)
 • decyzje w sprawie świadczenia 500+ (z tłumaczeniem wybranych fragmentów)
 • kserokopię karty ubezpieczeniowej e-Card
Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego "Familienbeihilfe"?

Obecnie (w roku 2022) ze względu na wiek dziecka obowiązują następujące stawki:

 • 114,00 € - od urodzenia dziecka
 • 121,90 € - na dzieci od 3 roku życia
 • 141,50 € - na dzieci od 10 roku życia
 • 165,10 € - na dzieci powyżej 19 roku życia

W zależności od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu świadczenie na każde dziecko będzie wyższe o następujące wartości:

 • 7,10 € - w przypadku dwójki dzieci
 • 17,40 € - na każde z trojga dzieci
 • 26,50 € - na każde z czworga dzieci
 • 32,00 € - na każde z pięciu dzieci
 • 35,70 € - na każde z sześciu dzieci
 • 52,00 € - na każde z 7 lub więcej dzieci

W pewnych okolicznościach ze względu na zachodzącą koordynację wypłacana jest tylko różnica między otrzymywanym w Polsce zasiłkiem 500+ a zasiłkiem Familienbeihilfe. 

Od 01.01 2023 austriackie świadczenie (w tym rodzinne) będą waloryzowane, a tym samym dostosowywane do inflacji. Nowe wysokości Familienbeihilfe podamy w najbliższym czasie.

Kiedy wypłacany i w jaki sposób jest zasiłek?

Świadczenie Familienbeihilfe wypłacane jest wszystkim beneficjentom miesięcznie. Płatność trafia na podany rachunek bankowy zwykle 6 dnia miesiąca. (Ze względu na soboty, niedziele i święta terminy wypłaty mogą być inne).

Dokładne terminy wypłaty za rok 2023 podaje poniższa tabela:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2023 (czwartek)
luty06.02.2023 (poniedziałek)
marzec03.06.2023 (poniedziałek)
kwiecień06.04.2023 (czwartek)
maj05.05.2023 (piątek)
czerwiec06.06.2023 (wtorek)
lipiec06.07.2023 (czwartek)
sierpień08.04.2023 (piątek)
wrzesień06.09.2023 (środa)
październik 06.10.2023 (piątek)
listopad06.11.2023 (poniedziałek)
grudzień06.12.2023 (środa)

 W roku 2024 należy spodziewać się wypłat Familienbeihilfe według poniższych dat:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2024 (piątek)
luty02.06.2024 (wtorek)
marzec06.03.2024 (środa)
kwiecień05.04.2024 (piątek)
maj05.06.2024 (poniedziałek)
czerwiec06.06.2024 (czwartek)
lipiec07.05.2024 (piątek)
sierpień06.08.2024 (wtorek)
wrzesień06.09.2024 (piątek)
październik04.10.2024 (piątek)
listopad06.11.2024 (środa)
grudzień06.12.2024 (piątek)

Zasiłek rodzinny wypłacany jest więc 12 razy w ciągu roku, ale we wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat) urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 100 €. 

Czym jest Kinderabsetzbetrag?

Razem z zasiłkiem rodzinnym wypłacany jest tzw. Kinderabsetzbetrag. Oddzielne wnioskowanie o wypłacenie tego świadczenia nie jest wymagane. Jest ono wypłacane automatycznie razem z Familienbeihilfe. Wysokość dodatku wynosi 58,40 € na każde dziecko i miesiąc.

Dokładne terminy wypłaty za rok 2023 podaje poniższa tabela:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2023 (czwartek)
luty06.02.2023 (poniedziałek)
marzec03.06.2023 (poniedziałek)
kwiecień06.04.2023 (czwartek)
maj05.05.2023 (piątek)
czerwiec06.06.2023 (wtorek)
lipiec06.07.2023 (czwartek)
sierpień08.04.2023 (piątek)
wrzesień06.09.2023 (środa)
październik 06.10.2023 (piątek)
listopad06.11.2023 (poniedziałek)
grudzień06.12.2023 (środa)

 W roku 2024 należy spodziewać się wypłat Familienbeihilfe według poniższych dat:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2024 (piątek)
luty02.06.2024 (wtorek)
marzec06.03.2024 (środa)
kwiecień05.04.2024 (piątek)
maj05.06.2024 (poniedziałek)
czerwiec06.06.2024 (czwartek)
lipiec07.05.2024 (piątek)
sierpień06.08.2024 (wtorek)
wrzesień06.09.2024 (piątek)
październik04.10.2024 (piątek)
listopad06.11.2024 (środa)
grudzień06.12.2024 (piątek)

Zasiłek rodzinny wypłacany jest więc 12 razy w ciągu roku, ale we wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat) urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 100 €. 

Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i za jaki okres można wnioskować?

Czas oczekiwania na przyznanie świadczenia wynosi średnio od kilku tygodni do kilku miesięcy. Obecnie można wnioskować o świadczenie do 5 lat wstecz od miesiąca, w którym został złożony wniosek. 

Dokładne terminy wypłaty za rok 2023 podaje poniższa tabela:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2023 (czwartek)
luty06.02.2023 (poniedziałek)
marzec03.06.2023 (poniedziałek)
kwiecień06.04.2023 (czwartek)
maj05.05.2023 (piątek)
czerwiec06.06.2023 (wtorek)
lipiec06.07.2023 (czwartek)
sierpień08.04.2023 (piątek)
wrzesień06.09.2023 (środa)
październik 06.10.2023 (piątek)
listopad06.11.2023 (poniedziałek)
grudzień06.12.2023 (środa)

 W roku 2024 należy spodziewać się wypłat Familienbeihilfe według poniższych dat:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2024 (piątek)
luty02.06.2024 (wtorek)
marzec06.03.2024 (środa)
kwiecień05.04.2024 (piątek)
maj05.06.2024 (poniedziałek)
czerwiec06.06.2024 (czwartek)
lipiec07.05.2024 (piątek)
sierpień06.08.2024 (wtorek)
wrzesień06.09.2024 (piątek)
październik04.10.2024 (piątek)
listopad06.11.2024 (środa)
grudzień06.12.2024 (piątek)

Zasiłek rodzinny wypłacany jest więc 12 razy w ciągu roku, ale we wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat) urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 100 €. 

Czy otrzymam Familienbeihilfe na dziecko pełnoletnie?

Na dziecko, które ukończyło 18 lat możesz otrzymywać Familienbeihilfe pod warunkiem, że spełnione zostaną pewne warunki (głównie dalsza nauka dziecka). W takim wypadku z reguły świadczenie wypłacane jest do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat. 

Dokładne terminy wypłaty za rok 2023 podaje poniższa tabela:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2023 (czwartek)
luty06.02.2023 (poniedziałek)
marzec03.06.2023 (poniedziałek)
kwiecień06.04.2023 (czwartek)
maj05.05.2023 (piątek)
czerwiec06.06.2023 (wtorek)
lipiec06.07.2023 (czwartek)
sierpień08.04.2023 (piątek)
wrzesień06.09.2023 (środa)
październik 06.10.2023 (piątek)
listopad06.11.2023 (poniedziałek)
grudzień06.12.2023 (środa)

 W roku 2024 należy spodziewać się wypłat Familienbeihilfe według poniższych dat:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2024 (piątek)
luty02.06.2024 (wtorek)
marzec06.03.2024 (środa)
kwiecień05.04.2024 (piątek)
maj05.06.2024 (poniedziałek)
czerwiec06.06.2024 (czwartek)
lipiec07.05.2024 (piątek)
sierpień06.08.2024 (wtorek)
wrzesień06.09.2024 (piątek)
październik04.10.2024 (piątek)
listopad06.11.2024 (środa)
grudzień06.12.2024 (piątek)

Zasiłek rodzinny wypłacany jest więc 12 razy w ciągu roku, ale we wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat) urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 100 €. 

Czy na dziecko niepełnosprawne otrzymam jakiś dodatek?

Jeżeli sprawujesz opiekę nad dzieckiem ze stopniem niepełnosprawności 50% (wg. austriackiego ustawodawstwa), a także w przypadku gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie zarabiać na utrzymanie z powodu niepełnosprawności, oprócz zasiłku rodzinnego miesięcznie otrzymasz 155,90 €.

Dokładne terminy wypłaty za rok 2023 podaje poniższa tabela:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2023 (czwartek)
luty06.02.2023 (poniedziałek)
marzec03.06.2023 (poniedziałek)
kwiecień06.04.2023 (czwartek)
maj05.05.2023 (piątek)
czerwiec06.06.2023 (wtorek)
lipiec06.07.2023 (czwartek)
sierpień08.04.2023 (piątek)
wrzesień06.09.2023 (środa)
październik 06.10.2023 (piątek)
listopad06.11.2023 (poniedziałek)
grudzień06.12.2023 (środa)

 W roku 2024 należy spodziewać się wypłat Familienbeihilfe według poniższych dat:

MiesiącPrzelew
styczeń05.01.2024 (piątek)
luty02.06.2024 (wtorek)
marzec06.03.2024 (środa)
kwiecień05.04.2024 (piątek)
maj05.06.2024 (poniedziałek)
czerwiec06.06.2024 (czwartek)
lipiec07.05.2024 (piątek)
sierpień06.08.2024 (wtorek)
wrzesień06.09.2024 (piątek)
październik04.10.2024 (piątek)
listopad06.11.2024 (środa)
grudzień06.12.2024 (piątek)

Zasiłek rodzinny wypłacany jest więc 12 razy w ciągu roku, ale we wrześniu na każde dziecko w wieku szkolnym (od 6 do 15 lat) urząd z tytułu tzw. "Schulstartgeld" dodatkowo wypłaca 100 €. 

Inne pytania na temat zwrotu rodzinnego w Austrii...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze świadczeniem Familenbeihilfe otrzymasz dzwoniąc do nas. Czekamy na Twój kontakt.