DKG.jpeg

Już najwyższy czas, aby rozliczyć podatek

Zamów dokumenty

Zamów dokumenty

menu

Rozliczenie podatku z Niemiec?
Czy złożenie deklaracji zawsze będzie się opłacać?

Fedrealny Urzad Statystyczny (Statistischen Bundesamts) podaje, że wynikiem złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech w dziewięciu na 10 przypadków (87%) jest zwrot podatku. Ponieważ przepisy pozwalają na odliczenie wielu ulg (wysoka jest także kwota wolna od podatku), możliwe zwroty są wysokie. Wspomniany wyżej urząd informuje, że średni zwrot to około 1007 €.

Choć sumy przyznawane osobom mieszkającym w Polsce i zatrudnionym w Niemczech (z uwagi na koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa) bardzo często bywają wyższe nie powinniśmy popadać w euforie. To czy faktycznie otrzymają Państwo zwrot podatku i w jakiej wysokości zależy od wielu czynników. Urzędy bardzo często próbują kwestionować wysokie, ujęte w zeznaniu koszty. Z naszego doświadczenia wynika, że czym większe odliczenia zostały ujęte w zeznaniu podatkowym (i spodziewany jest w związku z tym większy zwrot) tym wyższe prawdopodobieństwo, że fiskus przed wypłatą podatku postanowi je dokładnie zweryfikować. Aby oczekiwana kwota podatku została w pełni zwrócona należy zadbać by do deklaracji podatkowej zgromadzić dokumenty uwiarygodniające poniesione koszty. W wielu wypadkach może to wpłynąć na efektywność rozliczenia i przekonać urząd do wypłaty odpowiedniego zwrotu.

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszej oferty pomożemy nie tylko w przygotowaniu deklaracji podatkowej, ale także podpowiemy jakie dokumenty w Państwa przypadku zgromadzić do rozliczenia by wiarygodnie dla urzędu odpisać poniesione koszty. W przypadku pytań ze strony Finanzamt podejmiemy się korespondencji wyjaśniających. W skrajnych przypadkach przygotujemy ewentualne odwołania.

Chcąc zlecić nam usługę, na samym początku powinieneś telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki.

ikona Najczęściej zadawane pytania:

ikona Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia?

Kompletne zeznanie podatkowe powinno zawierać:

 • Uzupełniony druk danych (nasz formularz),
 • Informację o wszystkich dochodach osiągniętych w Niemczech,
  • w przypadku pracy zarobkowej - wszystkie karty podatkowe (Lohnsterbescheinigung),
  • w przypadku pobierania emerytury lub renty - wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych rent / emerytur (Rentenanpasung),
  • w przypadku pobierania świadczeń macierzyńskich / wychowawczych - wszystkie decyzje o okresie trwania i wysokości otrzymywanych świadczeń,
  • w przypadku otrzymywania świadczeń z tytułu niezdolności bądź utraty pracy - wszystkie dokumenty potwierdzające czas trwania i wysokość świadczeń (Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, ekwiwalent / odszkodowanie za niewykorzystany urlop z Soka-Bau),
  • możemy poprosić także o przedstawienie innych dokumentów związanych z osiągniętymi przez Państwa dochodami w Niemczech.
 • Zaświadczenie o dochodach w kraju (np. w Polsce), lub w innym kraju, w którym osiągnęli Państwo dochody - druk UE/EOG (EU/EWR / auerßhalb EU/EWR)
 • Koszty, które powinny zostać ujęte w rozliczeniu
 • Podpisany druk Umowy zlecenia

Dodatkowo, jeżeli rozliczaliście się Państwo wcześniej:

 • Decyzję o przyznaniu zwrotu za rok wcześniejszy (Steuerbescheid)

ikona Jakie podatki płacę i rozliczam w zeznaniu podatkowym pracując w Niemczech?

Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę osiągając dochody płacą zaliczki na:

 • podatek dochodowy (tzw. Lohnsteuer),
 • dodatek solidarnościowy (tzw. Solidaritätzuschlag),
 • podatek kościelny (tzw. Kirchensteuer) - w przypadku osób zdeklarowanych wyznaniowo

W roku 2021 z uwagi na podwyższenie tzw. Freigrenze większość podatników nie zapłaci już dodatku solidarnościowego. Jednak obecnie a także rozliczając w przyszłym roku zeznanie za rok 2020 razem z podatkiem dochodowym zapłacimy 5,5% dodatku solidarnościowego. O tym czym właściwie jest ten dodatek pisaliśmy na naszym blogu w tekście pod tytułem: Solidaritätszuschlag? Jakie zmiany przyniesie 2021 rok?

Ponieważ w niemieckim kościele źródłem utrzymania jest wspomniany wyżej podatek kościelny, podatnicy, którzy zadeklarowali swoje wyznanie zostają zobowiązani także do zapłaty Kirchensteuer. W zależności od kraju związkowego będzie on wynosił od 8% do 9% należnego podatku dochodowego. Więcej na ten temat znajdą Państwo w tekście pod tytułem: Czy pracując w Niemczech mam obowiązek płacić podatek kościelny?

ikona Gdzie na stronie znajdę kalkulator zwrotu podatku?

Klienci często zadają nam pytanie, gdzie na naszej stornie znajdą kalkulator zwrotu podatku. Zawsze w takim wypadku odpowiadamy tak samo. Za należny Fiskusowi podatek odpowiada wiele składników. Nie tylko dochód, zapłacone podatki jak również składki na ubezpieczenie wpływają na wysokość zwrotu, ale także np.:

 • sytuacja rodzinna,
 • koszty, które możemy ująć w zeznaniu podatkowym,
 • pobrane świadczenia (takie jak Arbeitlosengeld, Elterngeld, Krankengeld, itp.),
 • dochody osiągnięte w innych krajach,
 • wypłacone przez pracodawcę diety z tytułu delegacji lub inne dofinansowania pracodawcy
 • dodatkowe ubezpieczenia.

W związku z tym kalkulatory, które można znaleźć na innych stronach nie podają faktycznej wartości zwrotu lub dopłaty a co najwyżej jakąś szacowaną wartość, która za względu na brak powyższych danych w większości przypadków nie oddaje rzeczywistości.

Na naszej stronie nie znajdą Państwo kalkulatora podatkowego (kalkulatora zwrotu podatku). My do każdego zeznania przygotowujemy się rzetelnie. Wypytujemy o poniesione koszty, pobrane świadczenia, dochody z innych krajów, sytuację rodzinną i dopiero w oparciu o te wszystkie zebrane i dokładne informacje jesteśmy w stanie wyliczyć wysokość zwrotu. Działamy na zasadzie prowizji i zależy nam na tym, by rozliczenie było jak najbardziej efektywne.

ikona Na jaki zwrot możemy liczyć?

Sporządzając zeznanie podatkowe wykorzystujemy wszystkie możliwe ulgi podatkowe, dzięki czemu uzyskujemy dla Państwa maksymalną nadpłatę podatkową (zwrot).

Jednak niesie to za sobą konieczność udokumentowania odpisów podatkowych. Bardzo ważne jest zatem gromadzenie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione przez Państwa koszty związane z zatrudnieniem w Niemczech.

ikona Jak ująć koszty w niemieckim zeznaniu podatkowym, jeżeli zginęły rachunki?

Koszty uwzględnione w zeznaniu podatkowym wpływają na efektywność rozliczenia. Czym większą kwotę uda się odpisać tym większy zwrot można otrzymać. Co jednak, jeżeli dokumenty potwierdzające koszty zaginęły? Czytaj dalej... 

ikona Jaka jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku w Niemczech od kilku lat systematycznie rośnie. Od roku 2010 kształtuje się ona następująco:

ikona Jaki okres można rozliczyć?

W Niemczech podobnie jak w Polce rok podatkowy w pełni pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 01. stycznia do 31 grudnia. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego, powinniśmy to uczynić do 31 lipca roku następnego. W innym wypadku deklarację podatkową możemy złożyć do czterech lat wstecz. Obecnie zatem mogą Państwo rozliczać podatek za lata:

 • 2016 do 31 grudnia 2020
 • 2017 do 31 grudnia 2021
 • 2018 do 31 grudnia 2022
 • 2019 do 31 grudnia 2023

Wskazówka dla oszczędnych: Z reguły podatnicy nie lubią składać zeznań podatkowych, ale jak z widać przedstawionej na początku tej podstrony statystyki włożony w przygotowanie dokumentacji wysiłek powinien być opłacalny. Zwłaszcza osoby, które nie są zobowiązaniu do składania zeznania powinny rozważyć taką możliwość. Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na rozliczenie podatku ewentualny zwrot pozostanie w kasie państwa.

Wskazówka dla spóźnialskich: Podatnicy, którzy nie mają obowiązku rozliczenia jak wiadomo mogą się wstrzymać. Deklarację podatkową dla obecnie rozliczanego 2019 roku będzie można rozliczyć do 31.12.2023. Ostatniego grudnia dokumenty powinny znajdować w urzędzie (a nie na poczcie). Osoby prywatne, które uzyskują dochody z umowy o pracą nadal mogą rozliczać się w formie papierowej. My od kilku lat jednak rozliczenia wysyłamy drogą elektroniczną. Stąd nawet dokumenty wysłane od nas 31.12. będą w urzędzie na czas. Prosimy jednak by nie czekać do ostatniej chwili.

ikona Kiedy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej?

Uproszczając odpowiedź na powyższe pytanie można przyjęć, że osoby, co do których Fiskus ma pewność, że ich zaliczka na poczet podatku dochodowego jest w wystarczającej wysokości nie mają obowiązku rozliczenia. 
W przypadkach, o których mowa niżej deklaracja powinna być wysłana do urzędu. Konieczność złożenia deklaracji powstanie, gdy podatnik:

 • przede wszystkim, otrzymał wezwanie do rozliczenia z urzędu niemieckiego (Finanzamt) powinien rozliczyć podatek w wyznaczonym przez urząd terminie
 • miał 3 klasę podatkową
 • prowadził działalność gospodarczą tzw. Gewerbe, działalność rolniczą lub leśną, ewentualnie wykonywał wolny zawód, np. jako tłumacz
 • uzyskał wynagrodzenie od różnych pracodawców
 • oprócz wynagrodzenia uzyskał dodatkowe dochody, które przekroczyły granicę 410,- € / podatnik prócz wynagrodzenia uzyskał dodatkowe świadczenia wyższe niż 410,- €, np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, czy zasiłek wychowawczy tzw. Elterngeld
 • uzyskał dochód z pracy niesamodzielnej w Niemczech (zazwyczaj umowa o pracę) powyżej 9.000,- € (18.000,- € w sytuacji, gdy małżonek / małżonka nie osiągnął dochodu), a od wymienionych dochodów nie została pobrana zaliczka na podatek dochodowy
 • otrzymał od pracodawcy wyższą kwotę wolną od podatku
  z tytułu dojazdu między miejscem zamieszkania a miejscem pracy, z tytułu podwójnego gospodarstwa, diet z tytułu delegacji lub ulgi na dzieci
 • w danym roku podatkowym rozwiódł się lub owdowiał

ikona Jakie są konsekwencje przegapionego terminu rozliczenia w Niemczech?

Osoby, które nie rozliczyły swoich dochodów w terminie mogą liczyć się z konsekwencjami w postaci kar oraz odsetek za zwłokę. Należy przy tym pamiętać, że jedno nie wyklucza drugiego. Czytaj dalej... 

ikona Ile musimy czekać na rozpatrzenie zeznania i wystawienie decyzji podatkowej?

Czas oczekiwania na decyzje zależny jest od czasu, w którym składacie Państwo zeznanie oraz od urzędu do jakiego ono trafia. Średni czas oczekiwania na decyzje wynosi od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Zwroty podatku przelewane są bezpośrednio na Państwa konto.  

ikona Na co zwrócić uwagę otrzymując z Niemiec decyzję podatkową?

Najistotniejszą kwestią rozliczenia podatkowego jest wysokość wyliczonego zwrotu podatku (ewentualnie dopłaty do podatku). Wspomniana kwota jest ustalana (zazwyczaj) na podstawie złożonego w niemieckim urzędzie zaznania podatkowego. Wynikiem opracowania zeznania jest wysłana przez urząd (Finanzamt) decyzja podatkowa z informacją o zwrocie lub dopłacie. Czytaj dalej... 

ikona Jak postępować z błędną decyzją podatkową z Niemiec

Wynikająca bezpośrednio ze złożonego zeznania podatkowego - decyzja podatkowa może niestety zawierać błędy. Warto zatem otrzymany z Finanzamtu czyli niemieckiego urzędu skarbowego dokument "wziąć pod lupę".Czytaj dalej... 


ikonaMasz inne pytania na temat rozliczenia podatku z Niemiec?

Rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec to bardzo szeroki temat. W związku z tym jeżeli potrzebują Państwo informacji na powyższy temat prosimy o kontakt.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: