Gewerbeabmeldung - wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Warto sprawdzić czy Gewerbe jest zamknięta ewentualnie pospieszyć się z jej wyrejestrowaniem

Wielu przedsiębiorców wyjeżdżających z Polski do Niemiec i rejestrujących tam działalności gospodarcze po powrocie nadmiar często zapomina o jednej bardzo istotnej kwestii, tzn. o wymeldowaniu prowadzonej w Niemczech Gewerbe.

Z reguły o rejestracje działalności oraz całą wymaganą dokumentacje dba biuro, z którym przedsiębiorca podpisał umowę. Jednak często po decyzji by wrócić do Polski zapomina się wydać odpowiednie zlecenie. Późniejsze doświadczenia „zapominalskich” jednoznacznie wskazują na to, że nie powinno się zaniedbywać tego obowiązku.

Najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego powinienem wyrejestrować działalność w Niemczech?

Obowiązek wyrejestrowania działalności gospodarczej wynika z §14 GewO (Gewerbeordnung) zgodnie z którym przedsiębiorca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących wykonywanej działalności. W kwestii terminów należy pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na prowadzenie działalności według wyżej wymienionych przepisów należy zgłaszać bezzwłocznie. Ponad to skutkiem powrotu do Polski bez wyrejestrowania działalności będzie obowiązek rozliczenia, który trzeba będzie spełnić mimo braku dochodów. Brak deklaracji podatkowej w określonym terminie w urzędzie będzie skutkował wezwaniami do rozliczenia a w ostateczności decyzją szacunkową.

Kiedy Gewerbe można zamknąć i z jaką datą będzie ona wyrejestrowana?

Przepisy nie określają terminu w jakim działalność gospodarcza może być zamknięta. Stąd otwarcie działalności jednego dnia nie blokuje jej zamknięcia dnia następnego.

Oficjalnie data wyrejestrowania Gewerbe będzie zgodna z dniem, w którym dokumenty związane z wymeldowaniem działalności zostaną opracowane przez urząd.  Jednak istnieje możliwość podania innej daty. W niektórych przypadkach przy odpowiednim uzasadnieniu nawet daty wstecznej.

Jakie są nasze i urzędowe koszty wyrejestrowania działalności Gospodarczej?

Nasza opłata w tym wypadku wyniesie 60 €. Poza tą kwotą wyrejestrowanie działalności gospodarczej wiąże się z opłatami urzędowymi, które w zależności  od urzędu mogą wynieść 20-30 euro. Opłatę urzędową można uiścić na miejscu lub wpłacić na podane przez urząd konto.

Co będzie potrzebne do wyrejestrowania działalności?

Podstawowymi dokumentami do wyrejestrowania działalności przez nasze biuro będą:

  • wypełnione i podpisane nasze druki (które można zamówić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej)
  • dokument potwierdzający rejestracje działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung)

W zależności od właściwego urzędu mogą być także wymagane dodatkowe dokumenty

Czy tylko wyrejestrowanie działalności należy zgłaszać?

Przedsiębiorca rejestrujący / wykonujący działalność gospodarczą w Niemczech powinien mieć świadomość, że nie tylko zakończenie działalności gospodarczej powinno być zgłaszane do urzędu, ale także występowanie ze spółek osobowych (Gesellschaft bürgerlichen Rechts Gbr czy offene Handelsgesellschaft OHG). Zmiana adresu z kolei niesie za sobą konieczność przemeldowania działalności.

A co, jeżeli nie zgłoszę zakończenia prowadzonej działalności?

Obowiązki obowiązkami, ale jak to bywa życie i tak płynie swoim torem.  Przedsiębiorcy, którzy mimo zakończenia wykonywania działalności nie wyrejestrują Gewerbe będą zobowiązane do składania rocznych zeznań podatkowych (Einkommensteuererklärung i Umsatysteuererklärung). W tym wypadku (z dużym prawdopodobieństwem) będą to deklaracje zerowe. Spory problem powstanie jednak, jeżeli taki przedsiębiorca działał z innymi np. w spółce cywilnej i umowa takiej spółki nie została wypowiedziana. Wówczas w skrajnych sytuacjach może on być zobowiązany do zapłaty podatku od części dochodu jaki w roku podatkowym osiągnęła spółka - zgodnie z umową spółki. Poza tym np. kasa chorych może zażądać opłaty zaległych składek zdrowotnych. Anulowanie konieczności wpłaty tych zaległych składek będzie można uzyskać tylko pokazując, że dana osoba jest już ubezpieczona gdzie indziej.

Co po wyrejestrowaniu?

Po wyrejestrowaniu działalności należy pamiętać także o obowiązku powiadomienia o tym fakcie niektórych instytucji. Zazwyczaj jest to:

  • Branżowa kasa chorych (jeżeli się do niej należało)
  • Izba Rzemieślnicza (jeżeli się do niej należało tzn. wykonywało się zawód rzemieślniczy)
  • Izba Przemysłowo – Handlowa (jeżeli się do niej należało)

Oprócz powiadomienia urzędów i instytucji należy pamiętać o wypowiedzeniu umów, np.:

  • z bankiem, w którym przedsiębiorca prowadził firmowe konto,
  • z ubezpieczalniami w kwestii dodatkowych ubezpieczeń związanych z wykonywana działalnością,
  • z dostawcami usług internetowych i telekomunikacyjnych,

itp.

Poza tym przedsiębiorcy podlegający podatkowi VAT tuż po wyrejestrowaniu działalności zobowiązani są do złożenia rocznej deklaracji VAT (Umsatzsteuererklaerung).

Inne pytania?

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane zzakmnięciem Gewerbe otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na państwa telefony.