Gewerbeabmeldung - wyrejestrowanie działalności gospodarczej

Warto sprawdzić czy Gewerbe jest zamknięta ewentualnie pospieszyć się z jej wyrejestrowaniem

Wielu przedsiębiorców wyjeżdżających z Polski do Niemiec i rejestrujących tam działalności gospodarcze po powrocie nadmiar często zapomina o jednej bardzo istotnej kwestii, tzn. o wymeldowaniu prowadzonej w Niemczech Gewerbe.

Z reguły o rejestracje działalności oraz całą wymaganą dokumentacje dba biuro, z którym przedsiębiorca podpisał umowę. Jednak często po decyzji by wrócić do Polski zapomina się wydać odpowiednie zlecenie. Późniejsze doświadczenia „zapominalskich” jednoznacznie wskazują na to, że nie powinno się zaniedbywać tego obowiązku.

Najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego powinienem wyrejestrować działalność w Niemczech?

Obowiązek wyrejestrowania działalności gospodarczej wynika z §14 GewO (Gewerbeordnung) zgodnie z którym przedsiębiorca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących wykonywanej działalności. W kwestii terminów należy pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na prowadzenie działalności według wyżej wymienionych przepisów należy zgłaszać bezzwłocznie. Ponad to skutkiem powrotu do Polski bez wyrejestrowania działalności będzie obowiązek rozliczenia, który trzeba będzie spełnić mimo braku dochodów. Brak deklaracji podatkowej w określonym terminie w urzędzie będzie skutkował wezwaniami do rozliczenia a w ostateczności decyzją szacunkową.

Kiedy Gewerbe można zamknąć i z jaką datą będzie ona wyrejestrowana?

Przepisy nie określają konkretnej daty, kiedy można zamknąć działalność gospodarczą. To oznacza, że jeśli zdecydujesz się otworzyć firmę dzisiaj, nie jesteś zobowiązany do jej zamknięcia już jutro.

Jeśli chodzi o wyrejestrowanie Gewerbe, oficjalna data będzie zależna od czasu, w którym dokumenty związane z wyrejestrowaniem zostaną przetworzone przez urząd. Zwykle jest to dzień, w którym urząd otrzymuje i akceptuje te dokumenty. Niemniej jednak, istnieje możliwość ustalenia innej daty wyrejestrowania. W niektórych sytuacjach, przy odpowiednim uzasadnieniu, można nawet wybrać datę wsteczną.

Jakie są nasze i urzędowe koszty wyrejestrowania działalności Gospodarczej?

W przypadku naszych usług, opłata za wyrejestrowanie działalności gospodarczej wynosi 80 €. Oprócz naszej opłaty istnieją również koszty urzędowe związane z tym procesem. W zależności od danego urzędu wspomniane opłaty urzędowe mogą wynosić od 0 do 30 euro. Wspomnianą opłatę można wpłacić na wskazane przez urząd konto bankowe po stosownej informacji z urzędu.

Co będzie potrzebne do wyrejestrowania działalności?

Podstawowymi dokumentami do wyrejestrowania działalności przez nasze biuro będą:

  • wypełnione i podpisane nasze druki (które można zamówić telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej)
  • dokument potwierdzający rejestracje działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung)

W zależności od właściwego urzędu mogą być także wymagane dodatkowe dokumenty

Czy tylko wyrejestrowanie działalności należy zgłaszać?

Przedsiębiorca rejestrujący / wykonujący działalność gospodarczą w Niemczech powinien mieć świadomość, że nie tylko zakończenie działalności gospodarczej powinno być zgłaszane do urzędu, ale także występowanie ze spółek osobowych (Gesellschaft bürgerlichen Rechts Gbr czy offene Handelsgesellschaft OHG). Zmiana adresu z kolei niesie za sobą konieczność przemeldowania działalności.

A co, jeżeli nie zgłoszę zakończenia prowadzonej działalności?

Przedsiębiorcy, którzy nie wyrejestrują swojej działalności gospodarczej w Niemczech, będą zobowiązani do składania corocznych deklaracji podatkowych, takich jak  np. Einkommensteuererklärung (deklaracja podatku dochodowego) i Umsatzsteuererklärung (deklaracja podatku VAT). W większości przypadków, gdy działalność została zakończona, te deklaracje będą miały wartość zerową, ponieważ nie będzie żadnych dochodów ani obrotów do zgłoszenia.

Jednak pojawiają się poważne problemy, gdy przedsiębiorca współpracował w innych formach, takich jak spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR) lub otwarte towarzystwo handlowe (offene Handelsgesellschaft, OHG) i podpisane umowy z tymi organizacjami nie zostały rozwiązane. W takich sytuacjach, w skrajnych przypadkach, przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłaty podatku od udziału w dochodach, które przyniosło mu to partnerstwo, zgodnie z umową. Należy pamiętać, że odpowiedzialność podatkowa może wynikać z wcześniejszych umów i ustaleń.

Ponadto, na przykład, fundusz zdrowia może żądać opłaty zaległych składek ubezpieczeniowych, jeśli przedsiębiorca nie wyrejestrował działalności i nie przekazał informacji o swoim nowym ubezpieczeniu. Unieważnienie obowiązku zapłaty tych zaległości jest możliwe tylko po przedstawieniu odpowiednich dowodów, które potwierdzą, że osoba jest już objęta ubezpieczeniem zdrowotnym gdzie indziej i składki zostały opłacone w innym miejscu.

Warto zauważyć, że niezgłoszenie zakończenia działalności gospodarczej może prowadzić do długoterminowych konsekwencji finansowych i prawnych. Dlatego zaleca się skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak urząd skarbowy i fundusz zdrowia, aby uzyskać kompleksową informację na temat obowiązków po zakończeniu działalności gospodarczej. Oczywiście w kwestii wyrejestrowania działalności zachęcamy do kontaktu z nami.

Co po wyrejestrowaniu?

Po wyrejestrowaniu działalności należy pamiętać także o obowiązku powiadomienia o tym fakcie niektórych instytucji. Zazwyczaj jest to:

  • Branżowa kasa chorych (jeżeli się do niej należało)
  • Izba Rzemieślnicza (jeżeli się do niej należało tzn. wykonywało się zawód rzemieślniczy)
  • Izba Przemysłowo – Handlowa (jeżeli się do niej należało)

Oprócz powiadomienia urzędów i instytucji należy pamiętać o wypowiedzeniu umów, np.:

  • z bankiem, w którym przedsiębiorca prowadził firmowe konto,
  • z ubezpieczalniami w kwestii dodatkowych ubezpieczeń związanych z wykonywana działalnością,
  • z dostawcami usług internetowych i telekomunikacyjnych,

itp.

Poza tym przedsiębiorcy podlegający podatkowi VAT tuż po wyrejestrowaniu działalności zobowiązani są do złożenia rocznej deklaracji VAT (Umsatzsteuererklaerung).

Inne pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zamknięcia działalności gospodarczej, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i udzielić niezbędnej pomocy. Czekamy na Twój kontakt!