Landeserziehungsgeld - świadczenie dla dzieci (w Saksonii)

O "landowe" - świadczenie wychowawcze można wnioskować już tylko w Saksonii. Rodzice, którzy pracują w Saksonii po zakończeniu pobierania świadczenia Elterngeld pragną nadal sprawować osobistą opiekę nad swoją pociechą   mogą skorzystać ze świadczenia Landeserziehungsgeld ("landowe"- świadczenie wychowawcze). 

 

Od czego zacząć?

Jeżeli pragną Państwo za pośrednictwem naszej firmy ubiegać się o Landeserziehungsgeld ("landowe" świadczenie wychowawcze), powinni Państwo odwiedzić nas w naszych biurach, bądź też telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze formularze.

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty zgromadzić?

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz),
 • kopię decyzji na Elterngeld,
 • kopię decyzji na Kindergeld,
 • kopie decyzji na polskie świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – potocznie zwany dodatkiem wychowawczym, świadczenie wychowawcze – zwany 500+)
 • zaświadczenie o dochodach obojga rodziców,
 • kopię książeczki zdrowia dziecka,
 • zaświadczenie zameldowania w Niemczech w Saksonii (Anmeldung),
 • zaświadczenie zameldowania rodziny w Polsce,
 • podpisany druk umowy zlecenia.
Gdzie mogę otrzymać Landeserziehungsgeld?

Obecnie już tylko Saksonia wypłaca dodatkowy zasiłek na wychowanie dzieci tzw. Landeserziehungsgeld.

Turyngia płaciła świadczenie dzieciom, które urodziły się do 30.06.2015.
Badenii-Wirtembergii wypłacono jedynie państwowy dodatek edukacyjny dla dzieci urodzonych przed 30.09.2012.
Meklemburgia-Pomorze Przednie wypłacała świadczenie na dzieci, które urodziły się przed 01.05.2002.

Jaka jest wysokość świadczenia i okres wypłaty świadczenia?

Landeserziehungsgeld wypłacany jest na dziecko w drugim lub w trzecim roku życia a jego wysokość zależy od tego na które dziecko w gospodarstwie domowym składamy wniosek:

 

 • na pierwsze dziecko - miesięcznie 150 €,
 • na drugie dziecko - miesięcznie 200 €,
 • na trzecie i kolejne dziecko - miesięcznie 300 €.

Okres wypłaty świadczenia zależy od czasu kiedy zostanie złożony wniosek:

 • wniosek złożony w 2 roku życia dziecka
  • na pierwsze dziecko - 5 miesięcy
  • na drugie dziecko - 6 miesięcy
  • na trzecie dziecko - 7 miesięcy
 • wniosek złożony w 3 roku życia dziecka
  • na pierwsze i drugie dziecko - 9 miesięcy
  • na trzecie i kolejne dziecko - 12 miesięcy
Czy mogę pracować? Jakie dochody mogę osiągnąć by otrzymać świadczenie?

Rodzic wnioskujący o Landeserziehungsgeld może pracować, lecz nie więcej niż 30 godzin tygodniowo, a dochód rodziny nie może przekroczyć:

 • 24.600 € w przypadku małżeństw,
 • 21.600 € w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Jakie inne świadczenia na dzieci otrzymam w Niemczech?

Kikając poniższe linki można zasięgnąć informacji o innych świadczeniach związanych z wychowaniem dzieci:

Inne pytania?

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze wnioskowaniem o Elterngeld otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na Państwa kontakt.