Telefon +48 77 543 23 03  

Pomożemy rozliczyć podatek z Niemiec
Złożymy deklarację podatkową
Z nami uzyskacie Państwo Kindergeld
Zasiłek rodzinny z Niemiec
Dobierzemy optymalną klasę podatkową
Pomożemy ją także zmienić
Rozliczymy działalność gospodarczą
Kleingewerbe
Odzyskamy możliwy zwrot podatku
Zadbamy o zasiłek rodzinny z Austrii
Familienbeihilfe
previous arrow
next arrow
Slider
menu

Wniosek na Elterngeld pomoże uzyskać czas i pieniądze dla dziecka

Świadczenie rodzicielskie Elterngeld przysługuje świeżo upieczonym rodzicom. Dzięki temu świadczeniu mogą oni spędzić ze swoja pociechą więcej czasu, nie martwiąc się przy tym o aspekty finansowe. O świadczenie Elterngeld można wnioskować na pierwszy rok życia dziecka. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Jeżeli pragną Państwo za pośrednictwem naszej firmy ubiegać się o Elterngeld (świadczenie przyznawane na nowo narodzone dzieci), powinni Państwo odwiedzić nas w naszych biurach, ewentualnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki.

 

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz)
 • aktualne akty urodzenia dziecka (na druku unijnym)
 • aktualny akt małżeństwa (na druku unijnym)
 • kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung)
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu rodziny w Polsce
 • kserokopię karty ciąży
 • kserokopię karty ubezpieczeniowej
 • decyzja o braku prawa do zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego (lub zaświadczenie, że wniosek został złożony)
 • decyzja o pobraniu becikowego bądź decyzja o braku prawa do tego świadczenia
 • zaświadczenie o dochodach na 12 miesięcy przed narodzeniem dziecka obojga rodziców
 • decyzje o braku prawa lub wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego w Polsce
 • decyzje na świadczenie 500+ lub braku prawa do tego świadczenia
 • aktualne zaświadczenie pracodawcy
 • decyzja podatkowa (Steuerbescheid) z roku poprzedniego w stosunku do daty urodzenia dziecka
 • deklaracja rodziców o podziale miesięcy przysługujących na opiekę nad noworodkiem
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego z Niemiec (Kindergeld)
 • tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce
 • tłumaczenie zaświadczenia o braku prawa do zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego
 • tłumaczenie zaświadczenia o pobraniu becikowego bądź decyzji o braku prawa do tego świadczenia. 
 • tłumaczenie decyzji prawa dotyczącym zasiłku rodzinnego w Polsce
 • tłumaczenie decyzji świadczenia 500+ w Polsce
 • roczną kartę podatkową - Lohnsteuerbescheinigung
 • miesięczne rozrachunki z wypłaty (Lohn/ Gehaltsabrechnung)
 • podpisany druk Umowy zlecenia

 

Czym jest Geschwisterbonus?

W przypadku pobierania świadczenia Niemiec z tytułu opieki nad noworodkiem, w pewnych okolicznościach można otrzymać tzw. Geschwisterbonus. Wysokość dodatku może wynieść 10 % kwoty wypłacanego zasiłku Elterngeld, jednak nie mniej niż 75 €. 

 

 

Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem?

Prawo do tego świadczenia mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować i opiekują się dzieckiem.

Świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem przyznaje się osobom, które:

 • mają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Niemczech,
 • mieszkają z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym,
 • osobiście sprawują opiekę i wychowują swoje dziecko,
 • nie pracują lub pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • nie przekraczają limitu dochodów w roku kalendarzowym przed narodzinami dziecka.

Możliwość otrzymywania Elterngeld mają także rodzice, którzy nie pracowali przed narodzeniem dziecka.

 

Za jaki okres wypłacany będzie niniejszy zasiłek?

Elterngeld zasadniczo wypłacany jest przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. Na wniosek istnieje możliwość otrzymywania 50% świadczenia przez 24 miesiące życia dziecka.

Jeżeli drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, można okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące - tzw. miesiące partnerskie (Partermonate).

 

Jakie terminy muszą być dotrzymane przy składaniu wniosku?

Wniosek o wyżej wymienione świadczenie może być złożony nie wcześniej niż w dniu narodzin dziecka. Świadczenie wypłacane jest za każdy miesiąc życia dziecka.
Ważne jest terminowe złożenie wniosku do 3 miesiąca życia dziecka W przypadku późniejszego złożenia wniosku płatność zostanie dokonana tylko trzy miesiące wstecz od złożenia wniosku. 

Jak należy to rozumieć, pokazujemy na przykładzie:

Jeżeli dziecko urodziło się 10.07.2017 świadczenie zostanie podzielone na następujące okresy:
od 10.07.2017 do 09.08.2017 - 1 miesiąc życia
od 10.08.2017 do 09.09.2017 - 2 miesiąc życia 
od 10.09.2017 do 09.10.2017 - 3 miesiąc życia
od 10.10.2017 do 09.11.2017 - 4 miesiąc życia
od 10.11.2017 do 09.12.2017 - 5 miesiąc życia
od 10.12.2017 do 09.01.2018 - 6 miesiąc życia
itd.

Jeżeli przykładowy wnioskodawca chciałby otrzymywać świadczenie od pierwszego dnia życia dziecka, musiałby najpóźniej do dnia 09.10.2017 dostarczyć wniosek do urzędu (liczy się data wpłynięcia).

 

Które dzieci są uprawnione do świadczenia?

Zasiłek rodzicielski jest wypłacany na:

 • dzieci biologiczne
 • dzieci przybrane,
 • dzieci adoptowane,
 • pasierbów,
 • dzieci partnera życiowego,
 • nieślubne dzieci, jeśli uznanie ojcostwa nie jest jeszcze uprawomocnione lub w sprawie o ustalenie ojcostwa nie podjęto jeszcze decyzji.
 • w pewnych okolicznościach zasiłek rodzicielski można również wypłacać krewnym dziecka do trzeciego stopnia (na przykład, ciotkom i wujkom).

Prawo do zasiłku nie dotyczy dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych zgodnie z przepisami Kinder- und Jugendrecht Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII).

 

W jakiej wysokości wypłacany jest Elterngeld?

Wysokość Elterngeld jest uzależniona od wysokości utraconego dochodu. W zależności od wysokości dochodów będzie wynosił od 65 do 67 procent zarobku. Kwota minimalna to 300 € miesięcznie. Górna granica wynosi 1800 €. 

Uwaga. Nawet osoba, która nie pracowała w Niemczech, będzie miała prawo do świadczenia macierzyńskiego Elterngeld. W takim wypadku drugi rodzic dziecka powinien pracować w Niemczech. W przypadku, gdy świadczenie wypłacane jest opiekunowi przebywającemu w Polsce, od kwoty świadczenia, potrącone będą wszystkie zasiłki przyznane z tytułu urodzenia dziecka w Polsce (lub innych krajów).

 

W jakiej formie złożyć wniosek?

Ze względów formalnych wniosek o świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem dla dzieci przebywających w Polsce musi być złożony w formie pisemnej i podpisany przez wnioskodawców - oboje rodziców. 

 

Który urząd rozpatrzy wniosek?

Wniosek opracuje urząd odpowiedni, ze względu na miejsce zamieszkania (lub stałe miejsce pobytu). W zależności od „Landu” – kraju związkowego, będą to różne urzędy. W przypadku oddelegowania, delegacji, przeniesienia bez adresu w Niemczech, właściwy do złożenia wniosku urząd ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech lub adresu firmy delegującej.

 

Kiedy wniosek zostanie złożony skutecznie i przepisowo?

Decydujące jest wysłanie wniosku do urzędu, gminy lub świadczeniodawcy zgodnie z § 16 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I).
Wnioskodawcy, którzy przebywają za granicą, mogą złożyć wniosek w placówce Republiki Federalnej Niemiec z zachowaniem terminów.
Decydującym czynnikiem jest rzeczywista data wpływu wniosku.

 

Inne pytania na temat zasiłku Elterngeld...

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze wnioskowaniem o Elterngeld otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na państwa telefony.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

   Instagram