O nas

Potrzeby naszych klientów zmieniają rzeczywistość firmy. Rosnąca liczba osób korzystających z naszych usług oraz wzrost wymagań i potrzeb przyczyniły się zmian w strukturach firmy Smuda Consulting. Koncentracja na działaniach prokonsumenckich oraz dywersyfikacja usług doprowadziły do wyodrębnienia ze struktur firmy nowego tworu – spółki cywilnej Smuda Consulting – Intertax24 . Z perspektywy upływającego czasu można powiedzieć, że spółka powstała całkiem nie dawno, bo dnia 01.06.2014 roku, z perspektywy dokonanych zmian to „ocean czasu”.

Siedzibą i jednocześnie centralą firmy jest Nakło pod Opolem. Jednak wychodząc naprzeciw naszym klientom korzystamy z lokalizacji innych biur firmy Smuda Consulting. Obecnie podjęliśmy decyzję o całkowitym rozdzieleniu spółek Smuda Consulting i Intertax24 zmieniając nazwę ze Smuda Consulting-Intertx24 na Intertax24.

Zakres naszych usług w szczególności obejmuje udzielanie pomocy w sporządzeniu wszelkiego rodzaju pism urzędowych, rejestrację zeznań podatkowych podatku dochodowego Einkommensteuer w urzędach skarbowych w Niemczech i Austrii. Przygotowanie wniosków na zasiłki oraz świadczenia z wymienionych wcześniej krajów. W odróżnieniu od firm konkurencyjnych, my nie oferujemy Państwu „zwrotów podatków”. Nie mamy także zamiaru mamić Państwa sumami, jakie uzyskacie Państwo z zagranicznych urzędów. Należy pamiętać, że nasza oferta, a także oferta konkurencji oparta jest o ustawy i przepisy prawa (m.in. Abgabenordnung, EStG, BGB, BKGG) . W związku z powyższym zwłaszcza do działań związanych z rozliczeniem podatków należy podejść roztropnie ze świadomością konsekwencji prawno-skarbowych.

 

Dzięki naszej ofercie zyskujesz

Ponieważ prawo podatkowe pozwala na różnego rodzaju odpisy i ulgi my efektywnie to wykorzystujemy. Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy indywidualnie, oceniając możliwości zastosowania odliczeń i ulg oraz stan prawny. Wnioskujemy także o przyznanie należnych świadczeń socjalnych, zmagając się w Państwa imieniu z trudnościami mogącymi wyniknąć w procesie rozpatrywania wniosków.

Proponując nasze usługi, opieramy się o następujące wartości: