Elterngeld z Niemiec

Elterngeld dla dzieci urodzonych w Polsce? Wniosek o Elterngeld przysługuje świeżo upieczonym rodzicom. Dzięki temu świadczeniu mogą oni spędzić ze swoją pociechą więcej czasu, nie martwiąc się przy tym o aspekty finansowe. O świadczenie Elterngeld można wnioskować na pierwszy rok życia dziecka. Można zdobyć także wniosek Elterngeld po polsku, dzięki czemu wypełnienie go okaże się znacznie prostsze. Jednak tutaj pojawia się szczegółowe pytanie dotyczące Elterngeld - jakie dokumenty są wymagane, aby starać się o to świadczenie? To i wiele więcej dowiedzą się Państwo dzięki naszej pomocy. Elterngeld w Niemczech jest bardzo pożytecznym zasiłkiem, z którego może skorzystać każdy świeży rodzic. Stąd niesamowicie istotne jest poznanie poszczególnych kroków, które ułatwią cały proces. Serdecznie zapraszamy do indywidualnego spotkania z naszymi pracownikami, dzięki czemu będzie można zdobyć świadczenie Elterngeld. Wniosek zostanie wykonany z naszą pomocą, co zagwarantuje pewność uzyskania środków finansowych od państwa.

Najczęściej zadawane pytania o Elterngeld

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku?

Kompletny wniosek o Eltengeld powinien zawierać:

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz)
 • aktualny akt urodzenia dziecka (oraz pozostałych dzieci wychowujących się we wspólnym gospodarstwie domowym na druku unijnym)
 • aktualny akt małżeństwa (na druku unijnym)
 • kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung)
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu rodziny w Polsce
 • kserokopię karty ciąży
 • kserokopię karty ubezpieczeniowej
 • decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego (z ZUS) i rodzicielskiego (z Urzędu Wojewódzkiego)
 • decyzja o pobraniu becikowego bądź decyzja o braku prawa do tego świadczenia
 • zaświadczenie o dochodach na 12 miesięcy przed narodzeniem dziecka obojga rodziców
 • decyzje o braku prawa lub wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego w Polsce
 • decyzje na świadczenie 500+ lub braku prawa do tego świadczenia
 • aktualne zaświadczenie pracodawcy (z potwierdzeniem okresu Elternzeit jeśli także drugi rodzic chce korzystać ze świadczenia Elterngeld)
 • decyzja podatkowa (Steuerbescheid) z roku poprzedniego w stosunku do daty urodzenia dziecka
 • deklaracja rodziców o podziale miesięcy przysługujących na opiekę nad noworodkiem
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego z Niemiec (Kindergeld)
 • tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce
 • tłumaczenie zaświadczenia o braku prawa do zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego
 • tłumaczenie zaświadczenia o pobraniu becikowego bądź decyzji o braku prawa do tego świadczenia. 
 • tłumaczenie uwierzytelnione decyzji prawa dotyczącym zasiłku rodzinnego w Polsce
 • tłumaczenie uwierzytelnione decyzji świadczenia 500+ w Polsce
 • roczną kartę podatkową - Lohnsteuerbescheinigung
 • miesięczne rozrachunki z wypłaty (Lohn/ Gehaltsabrechnung)
 • podpisany druk Umowy zlecenia
Czym jest Geschwisterbonus?

W przypadku pobierania świadczenia Niemiec z tytułu opieki nad noworodkiem, w pewnych okolicznościach można otrzymać tzw. Geschwisterbonus. Wysokość dodatku może wynieść 10 % kwoty wypłacanego zasiłku Elterngeld, jednak nie mniej niż 75 €. 

Elterngeld dla matki w Polsce

Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem?

Prawo do tego świadczenia mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować i opiekują się dzieckiem.

Świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem przyznaje się osobom, które:

 • mają miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Niemczech,
 • mieszkają z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym,
 • osobiście sprawują opiekę i wychowują swoje dziecko,
 • nie pracują lub pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie przekraczają limitu dochodów w roku kalendarzowym przed narodzinami dziecka,

Możliwość otrzymywania Elterngeld mają także rodzice, którzy nie pracowali przed narodzeniem dziecka.

Za jaki okres wypłacany będzie niniejszy zasiłek?

Elterngeld zasadniczo wypłacany jest przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. Na wniosek istnieje możliwość otrzymywania 50% świadczenia przez 24 miesiące życia dziecka.

Jeżeli drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, można okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące - tzw. miesiące partnerskie (Partermonate).

Jakie terminy muszą być dotrzymane przy składaniu wniosku?

Jak należy to rozumieć, pokazujemy na przykładzie:

Jeżeli dziecko urodziło się 10.05. bieżącego roku świadczenie zostanie podzielone na następujące okresy:
od 10.05. do 09.06. - 1 miesiąc życia
od 10.06. do 09.07. - 2 miesiąc życia
od 10.07. do 09.08. - 3 miesiąc życia
od 10.08. do 09.09. - 4 miesiąc życia
od 10.09. do 09.10. - 5 miesiąc życia
od 10.10. do 09.11. - 6 miesiąc życia
itd.

Jeżeli przykładowy wnioskodawca chciałby otrzymywać świadczenie od pierwszego dnia życia dziecka, musiałby najpóźniej do dnia 09.08.2020 dostarczyć wniosek do urzędu (liczy się data wpłynięcia do urzędu).

Które dzieci są uprawnione do świadczenia?

Zasiłek rodzicielski jest wypłacany na:

 • dzieci biologiczne
 • dzieci przybrane,
 • dzieci adoptowane,
 • pasierbów,
 • dzieci partnera życiowego,
 • nieślubne dzieci, jeśli uznanie ojcostwa nie jest jeszcze uprawomocnione lub w sprawie o ustalenie ojcostwa nie podjęto jeszcze decyzji.
 • w pewnych okolicznościach zasiłek rodzicielski można również wypłacać krewnym dziecka do trzeciego stopnia (na przykład, ciotkom i wujkom).

Prawo do zasiłku nie dotyczy dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych zgodnie z przepisami Kinder- und Jugendrecht Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII).

Czy otrzymam Kosiniakowe, jeżeli mąż pracuje w Niemczech?

W sytuacji, kiedy mąż zatrudniony jest w Niemczech, zanim zostanie rozpatrzony wniosek na świadczenie rodzicielski (zwane również kosiniakowym) urząd Wojewódzki skieruje zapytanie o ustalenie prawa do Elterngeld do odpowiedniego urzędu w Niemczech. Urząd niemiecki podejmując reakcję na zapytanie Urzędu Wojewódzkiego w teorii powinien wysłać do rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem w Polsce wniosek na Elterngeld. Dopiero po jego wypełnieniu, załączeniu odpowiedniej dokumentacji i odesłaniu do Niemiec zostanie wydana decyzja w sprawie Elterngeld. W praktyce jednak bardzo często zdarza się, że wniosek wychodzi z urzędu z Niemiec i nie dochodzi do rodzica w Polsce. Urząd w Polsce czeka wtedy na decyzję w sprawie Elterngeld z Niemiec której niemiecki urząd nie wydaje, bo nie otrzymał wniosku.

Zdarza się także, że Urząd Wojewódzki wystawia decyzję negatywną. Wówczas rodzic powinien w teorii otrzymać Elterngeld z Niemiec. Jednak przyznanie Elterngeld będzie wymagało złożenia wniosku. Stąd osoby, które mają problem z otrzymaniem kosiniakowego czy decyzji na wspomniane świadczeniem powinny jak najszybciej taki wniosek złożyć dołączając wymagane dokumenty.

W jakiej wysokości wypłacany jest Elterngeld?

Wysokość Elterngeld jest uzależniona od wysokości utraconego dochodu. W zależności od wysokości dochodów będzie wynosił od 65 do 67 procent zarobku. Kwota minimalna to 300 € miesięcznie. Górna granica wynosi 1800 €. 

 

Uwaga. Nawet osoba, która nie pracowała w Niemczech, będzie miała prawo do świadczenia macierzyńskiego Elterngeld. W takim wypadku drugi rodzic dziecka powinien pracować w Niemczech. W przypadku, gdy świadczenie wypłacane jest opiekunowi przebywającemu w Polsce, od kwoty świadczenia, potrącone będą wszystkie zasiłki przyznane z tytułu urodzenia dziecka w Polsce (lub innych krajów).

W jakiej formie złożyć wniosek?

Ze względów formalnych wniosek o świadczenie z tytułu opieki nad noworodkiem dla dzieci przebywających w Polsce musi być złożony w formie pisemnej i podpisany przez wnioskodawców - oboje rodziców. 

Który urząd rozpatrzy wniosek?

Wniosek opracuje urząd odpowiedni, ze względu na miejsce zamieszkania (lub stałe miejsce pobytu). W zależności od „Landu” – kraju związkowego, będą to różne urzędy. W przypadku oddelegowania, delegacji, przeniesienia bez adresu w Niemczech, właściwy do złożenia wniosku urząd ustala się według ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech lub adresu firmy delegującej.

Kiedy wniosek zostanie złożony skutecznie i przepisowo?

Decydujące jest wysłanie wniosku do urzędu, gminy lub świadczeniodawcy zgodnie z § 16 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I).
Wnioskodawcy, którzy przebywają za granicą, mogą złożyć wniosek w placówce Republiki Federalnej Niemiec z zachowaniem terminów.
Decydującym czynnikiem jest rzeczywista data wpływu wniosku do urzędu

Inne pytania na temat zasiłku Elterngeld?

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze wnioskowaniem o Elterngeld otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Czekamy na państwa telefony.