Tabela opłat i prowizji

Niemcy

Usługa

Czas płatności

Prowizja

Rozliczenie podatku dochodowego (z pracy na podstawie umowy o pracę)95,- € przy podpisaniu umowy
ewentualna reszta po odzyskaniu zwrotu
9% kwoty zwrotu,
nie mniej jednak niż 95,- €
Rozliczenie podatku dochodowego (z renty lub emerytury)przy podpisaniu umowy50,- €
Rozliczenie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej (Einkommensteuer, Umsatzsteuer dla działalności prowadzonej jako tzw. Kleinunternehmer)przy podpisaniu umowy240,- €
Rozliczenie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej (Einkommensteuer, Umsatzsteuer dla działalności prowadzonej jako tzw. Umsatzsteuerpflicht)przy podpisaniu umowyod 280,- €
"Zerowe" rozliczenie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej (Einkommensteuer, Umsatzsteuer)przy podpisaniu umowy120,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec na jedno dziecko (Kindergeld)przy podpisaniu umowy210,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec na dwoje dzieci (każde kolejne dziecko 10 € więcej) (Kindergeld)przy podpisaniu umowy220,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. (Kindergeld)przy podpisaniu umowy290,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec - wniosek przedłużający świadczenie na dzieci powyżej 18 lat (Kindergeld)przy podpisaniu umowy130,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec - wypełnienie formularza sprawdzającego (Kindergeld "Fragebogen" KG 71)przy podpisaniu umowy65,- €
Zasiłek wychowawczy z Niemiec  (Elterngeld)przy podpisaniu umowy230,- €
Zasiłek wychowawczy z Niemiec na oboje rodziców (Elterngeld)przy podpisaniu umowy280,- €
Zasiłek wychowawczy z Niemiec  (Landeserziehungsgeld)przy podpisaniu umowy155,- €
Zasiłek opiekuńczy na Bawarii (Familiengeld)przy podpisaniu umowy100,- €
Wyrejestrowanie działalności gospodarczej w Niemiec (Gewerbeabmeldung)przy podpisaniu umowy90,- €
Zmiana klasy podatkowej w Niemczech (Steuerklasse)przy podpisaniu umowy90,- €
Odzyskanie odszkodowania / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (z kasy urlopowej SOKA-BAU)przy podpisaniu umowy80,- €
Pismo do urzędu w Niemczech poza sprawami w ramach naszej usługiprzy podpisaniu umowyod 45,- €

Austria

Usługa

Czas płatności

Prowizja

Rozliczenie podatku dochodowego
(Einkommensteuer z dochodów z pracy itp.)

80,- € przy podpisaniu umowy
ewentualna reszta po odzyskaniu zwrotu

9% kwoty zwrotu,
nie mniej jednak niż 80,-€

Zasiłek rodzinny
(Familienbeihilfe)

przy podpisaniu umowy 

180,- €

Zasiłek rodzinny - wypełnienie formularza sprawdzającego
(Familienbeihilfe)

przy podpisaniu umowy

65,- €

Pismo do urzędu w Austrii poza sprawami w ramach naszej usługi 

przy podpisaniu umowy

od 45,- €

Holandia

Usługa

Czas płatności

Prowizja

Rozliczenie podatku dochodowegoprzy podpisaniu umowy90,-
Rozliczenie podatku dochodowego (Zerowe)przy podpisaniu umowy65,- €
Pismo do urzędu w Holandii: rejestracja konta, rejestracja adresuprzy podpisaniu umowy45,- €

Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.

Dla stałych klientów (w zależności od ilości zleconych usług) przewidujemy rabaty w wysokości 5% i 10%.

Dbamy o to, by nasze ceny były powszechnie dostępne i transparentne. Informację o tym, co kryje nasza cena, podajemy w opisach poszczególnych usług. Ceny pozostałych usług można poznać, dzwoniąc do naszego biura.