Tabela opłat i prowizji

  • Zależy nam, aby nasze ceny były powszechnie znane, dostępne i transparentne.
  • Informację o tym, co obejmuje niżej podana cena, można znaleźć w opisach poszczególnych usług.
  • Koszty niestandardowych usług, których nie obejmuje niniejsza tabela, można poznać, dzwoniąc do naszego biura.

Niemcy

Usługa

Czas płatności

Prowizja

Rozliczenie podatku dochodowego
(Einkommensteuer z dochodów z pracy przy 1, 2 i 6 klasie podatkowej)
80,- € przy podpisaniu umowy
ewentualna reszta po odzyskaniu zwrotu
9% kwoty zwrotu
niemniej jednak niż 80,- €
Rozliczenie podatku dochodowego 
(Einkommensteuer z dochodów z pracy przy 3, 4 i 5 klasie podatkowej)
90,- € przy podpisaniu umowy
ewentualna reszta po odzyskaniu zwrotu
9% kwoty zwrotu,
niemniej jednak niż 90,- €
Rozliczenie podatku dochodowego
(Einkommensteuer z renty lub emerytury)
przy podpisaniu umowy50,- €
Rozliczenie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej
(Einkommensteuer, Umsatzsteuer dla działalności prowadzonej jako tzw. Kleinunternehmer)
przy podpisaniu umowy220,- €
Rozliczenie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej
(Einkommensteuer, Umsatzsteuer dla działalności prowadzonej jako tzw. Umsatzsteuerpflicht)
przy podpisaniu umowyod 270,- €
“Zerowe” rozliczenie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej
(Einkommensteuer, Umsatzsteuer)
przy podpisaniu umowy110,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec na dzieci do 18 lat
(Kindergeld)
przy podpisaniu umowy190,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec na dzieci powyżej 18 lat
(Kindergeld)
przy podpisaniu umowy215,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą
(Kindergeld)
przy podpisaniu umowy270,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec – wniosek przedłużający świadczenie na dzieci od 18 lat (Kindergeld)przy podpisaniu umowy130,- €
Zasiłek rodzinny z Niemiec – wypełnienie formularza sprawdzającego
(Kindergeld “Fragebogen” KG 71)
przy podpisaniu umowy60,- €
Zasiłek wychowawczy z Niemiec 
(Elterngeld)
przy podpisaniu umowy230,- €
Zasiłek wychowawczy z Niemiec na oboje rodziców
(Elterngeld)
przy podpisaniu umowy280,- €
Zasiłek wychowawczy z Niemiec 
(Landeserziehungsgeld)
przy podpisaniu umowy155,- €
Zasiłek opiekuńczy na Bawarii
(Familiengeld)
przy podpisaniu umowy100,- €
Wyrejestrowanie działalności gospodarczej w Niemiec
(Gewerbeabmeldung)
przy podpisaniu umowy75,- €
Zmiana klasy podatkowej w Niemczech
(Steuerklasse)
przy podpisaniu umowy75,- €
Odzyskanie odszkodowania / ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
(z kasy urlopowej SOKA-BAU)
przy podpisaniu umowy75,- €
Pismo do urzędu w Niemczech poza sprawami w ramach naszej usługiprzy podpisaniu umowyod 35,- €

Austria

Usługa

Czas płatności

Prowizja

Rozliczenie podatku dochodowego
(Arbeitnehmerveranlagung)
80,- € przy podpisaniu umowy
ewentualna reszta po odzyskaniu zwrotu
9% kwoty zwrotu
niemniej jednak niż 80,- €
Zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe) przy podpisaniu umowy 180,- €
Wypełnienie kwestionariusza sprawdzającego do zasiłku rodzinnego (Familienbeihilfe) przy podpisaniu umowy 55,- €
Pismo do urzędu w Austrii  przy podpisaniu umowy od 35,- €
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. Dla stałych klientów (w zależności od ilości zleconych usług) przewidujemy rabaty w wysokości 5% i 10%.