Rozliczenie dochodów / zwrot podatku z Austrii

Jak przygotować się do rozliczenia dochodów by uzyskać efektywny zwrot podatku z Austrii?

Chcesz rozliczyć podatek, ale nie wiesz jak? W takim razie dobrze trafiłeś. Niniejszy tekst pomoże ci zrozumieć, w jaki sposób należy dobrze przygotować się do złożenia deklaracji. Przy tym należy pamiętać, że osoby zatrudnione w Austrii często mają obowiązek złożenia tzw. Arbeitnehmerveranlagung. Pod tym zagadkowym pojęciem kryje się austriackie zeznanie podatkowe, odpowiednik polskiego PIT-11. Dzięki niemu podatnicy w wielu przypadkach mogą odzyskać wcześniej zapłacony podatek.

Oprócz dochodów osiągniętych w Austrii należy oczywiście przedłożyć także dokumenty potwierdzające zarobki osiągnięte w innych krajach. Istotne w tym wypadku będą również wypłacone świadczenia i zasiłki.

Dzięki wysokiej kwocie w bardzo wielu przypadkach możliwe jest otrzymanie całego zapłaconego podatku. Jednak osoby, które osiągnęły wyższy dochód, w szczególności powinny zadbać o udokumentowanie kosztów podatkowych. Jeżeli potrzebujesz pomocy, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Aby rozpocząć współpracę z nami w kwestii rozliczenia dochodów z Austrii, powinieneś zamówić nasze formularze. Zapraszamy także do osobistych odwiedzin w naszych biurach.

Najczęściej zadawane pytania w kwestii zwrotu podatku z Austrii:

Jakie dokumenty będą konieczne do rozliczenia dochodów z Austrii?

Kompletne zeznanie podatkowe powinno zawierać następujące dokumenty:

 • uzupełniony druk danych. Druki można zamówić za pośrednictwem naszego biura,
 • wszystkie karty podatkowe (Lohnzettel / Jahreslohnzettel (L16)),
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce (ew. innych krajów). Druk UE/EEA należy przedłożyć w przypadku podatników, którzy są zameldowani w Polsce. Wymagane jest potwierdzenie druku przez polski Urząd Skarbowy.,
 • dokumenty potwierdzające otrzymane świadczenia. Wliczają się do nich:
  • bezrobotne - dokument potwierdzający jego wysokość oraz okres,
  • dłuższe chorobowe - dokument potwierdzający jego wysokość oraz okres,
  • świadczenia za urlop z kasy urlopowej BUAK - dokument potwierdzający wysokość świadczenia BUAK,

W zależności od sytuacji podatnika możemy poprosić o dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i załączniki. Mogą one znacząco wpłynąć na efekt rozliczenia dochodów. W takiej sytuacji będziemy się z Tobą kontaktować. Mogą to być następujące dokumenty:

 • w przypadku osób zamężnych / żonatych:
  • zaświadczenie żony / męża o dochodach w Polsce - druk UE/EEA ,
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu obojga małżonków,
 • w przypadku ponoszenia kosztów:
  • opłat za mieszkanie w Austrii,
  • dojazdów do pracy. Jako dowód dojazdów można przedłożyć paragony za paliwo, dowód rejestracyjny pojazdu. Tylko niektórzy podatnicy zdają sobie sprawę, że bilety za pociąg, autobus również są uwiarygodnieniem dojazdów. Także zaświadczenie z wypożyczalni pojazdu będzie istotne w przypadku samochodu z wypożyczalni.
 • kserokopię decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego w Austrii (Familienbeihilfe). 
 • podpisany druk umowy zlecenia,

W przypadku rozliczenia za rok wcześniejszy należy dostarczyć kserokopię decyzji podatkowej. Jeżeli osiągnięte zostały dochody na terenie innych krajów, także bezwzględnie powinny być one wykazane.

Czym jest tzw. Lohnzettel / Jahreslohnzettel?

Lohnzettel / Jahreslohnzettel to w uproszczeniu odpowiednik PIT-11. Dokument ten potwierdza dochody otrzymane z tytułu pracy (umowa o pracę). Dokument otrzymuje się od austriackiego pracodawcy w formie papierowej. Jest on wystawiany po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia. Opcjonalnie może być wydany w formie elektronicznej do końca stycznia. W przypadku pracy na umowę o pracę dokument ten jest podstawą rozliczenia podatku.

Do kiedy należy rozliczyć podatek z Austrii?

Rozliczenie w Austrii w przypadku pewnej grupy podatników może być dobrowolne. Mówimy wówczas o tzw. Antragsveranlagung. Podatnik w tej sytuacji sam ma prawo zdecydować, czy rozliczy się z podatku, czy nie. W takim przypadku złożenie deklaracji PIT zazwyczaj będzie opłacalne.

 • 2018 do 31 grudnia 2023
 • 2019 do 31 grudnia 2024
 • 2020 do 31 grudnia 2025
 • 2021 do 31 grudnia 2026
 • 2022 do 31 grudnia 2027

Podatnicy zobowiązani do złożenia PIT w Austrii ( tzw. Pflichtveranlagung) i rozliczenia swoich dochodów, mają czas do końca kwietnia.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej?

Złożenie deklaracji podatkowej w Austrii będzie obowiązkowe dla osób, które:

 • pracowały w dwu lub więcej firmach w Austrii w danym roku podatkowym w jednym czasie. Przy tym osiągnęły dochody opodatkowane podatkiem dochodowym.
 • otrzymały świadczenie chorobowe. Świadczenie Krankengeld wypłacane jest z kasy chorych.
 • otrzymują Insolvenzgeld. Świadczenie to przysługuje osobom w sytuacji upadku firmy. Zawarły one umowę o pracę i z tego tytułu otrzymują świadczenia pieniężne z funduszu na rzecz niewypłacalności Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF).
 • w rozliczanym roku podatkowym zapłaciły mniejsze zaliczki na podatek dochodowy. Zostały one zapłacone na podstawie przedstawionego pracodawcy tzw. Freibetragsbescheid.

Czy będę mógł rozliczyć podatek z żoną / mężem?

Sporządzając rozliczenie podatkowe z Austrii podaje się dane małżonka / żony. Jednak każdy z podatników rozlicza się oddzielnie. Ujęcie małżonka / żony w zeznaniu może pomóc w odpisaniu pewnych ulg podatkowych. Zalicza się do nich np. prowadzenie podwójnego gospodarstwa (tzw. Doppelte Haushaltsführung). Ponadto można wykonać odliczenia dla osoby samotnie zarabiające (tzw. Alleinverdienerabsetzbetrag). W obu przypadkach pomocne może być zaświadczenie UE/EEA małżonki / męża. Zaświadczenie dostarcza informacji o wysokości dochodów osiągniętych w Polsce. Jest ono również istotne przy zwrocie podatku z Austrii.

Gdzie znajdę kalkulator do obliczenia zwrotu podatku z Austrii

Dokładne obliczenie podatku w Austrii wymaga uważnego pochylenia się nad kosztami. Koszty zostaną ujęte w zeznaniu. Konieczna będzie znajomość sytuacji rodzinnej podatnika. Aby oszacować zwrot podatku z Austrii ważne będzie wykazanie wszystkich otrzymanych dochodów, wliczając się w nie dochody osiągnięte w Austrii oraz te wypracowane za granicą.

Żeby wyliczyć, jakiego zwrotu podatku możesz się spodziewać, musimy mieć pełen obraz wypłacanych świadczeń. Z tego względu zwrot wyliczony na kalkulatorze może daleko odbiegać od rzeczywistego. Na naszej stronie internetowej nie znajdziesz żadnego kalkulatora. Nasze biuro może jednak wykonać szacunkową kalkulację zwrotu podatku z Austrii. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas! Szacunkową kalkulację możemy wykonać, mając do wglądu stosowne dokumenty. Należy mieć na uwadze, że dokumenty są indywidualne dla każdego podatnika.

Na jaki zwrot można liczyć?

Sporządzając zeznanie podatkowe, wykorzystujemy wszystkie możliwe ulgi podatkowe, dzięki czemu uzyskujemy maksymalny zwrot. Jednak niesie to za sobą konieczność udokumentowania uwzględnionych w zeznaniu odpisów podatkowych. Bardzo ważne jest zatem dostarczenie wszystkich wymaganych przez nas dokumentów. Jeśli stosowne rachunki nie zostaną przedłożone urzędowi, odliczenia mogą nie zostać uwzględnione. Będzie miało to wpływ na zwrot podatku z Austrii.

Ile trzeba czekać i gdzie przekazywany jest zwrot podatku z Austrii?

Czas oczekiwania na decyzje zależny jest od czasu, w którym składasz zeznanie. Również urząd, do którego ono trafia odgrywa tutaj istotną rolę. Średni czas oczekiwania na decyzje wynosi od 1-go do 3 miesięcy. W niektórych urzędach opracowanie zeznania może trwać nawet około pół roku. Po upływie 4 miesięcy możemy wystosować zapytanie o stan opracowania zeznania podatkowego. Nadpłata podatkowa przekazywana jest bezpośrednio na Państwa konto.

Czy można odwołać się od decyzji podatkowej, jeżeli zwrot podatku będzie mniejszy od szacowanego?

Austriackie Urzędy Skarbowe dokładnie sprawdzają zawarte w zeznaniu koszty. Często podejmują próby ich odrzucenia, jeżeli zostały niewystarczająco uwiarygodnione. W takiej sytuacji wymieniony na decyzji podatkowej zwrot podatku będzie mniejszy od szacowanego. W takiej sytuacji należałoby zbadać przyczynę tego stanu rzeczy.

Jeżeli odwołanie będzie zasadne należy je w formie pisemnej wysłać do urzędu. Czas na jego sporządzenie to miesiąc od otrzymania decyzji podatkowej. Istotna w tym wypadku będzie data stempla pocztowego. Należy tu pamiętać, że zaskarżona decyzja podatkowa może zmienić się na korzyść podatnika. W skrajny wypadkach może zmienić się również na korzyść urzędu.

Czym jest Freibetragsbescheid?

Po złożeniu deklaracji podatkowej podatku dochodowego można oczekiwać sporego zwrotu podatku z Austrii. Wysoki zwrot podatku mogą powodować koszty, które zostały ujęte w zeznaniu podatkowym. Oprócz wspomnianego zwrotu podatku można spodziewać się także decyzji zmniejszającej zaliczki podatkowe na rok następny tzw. Freibetragsbescheid. Otrzymany z Finanzamt dokument (o który należy wnioskować składając deklarację podatkową) należy przekazać pracodawcy. W następnym roku podatkowym zaliczki na podatek będą naliczone przy uwzględnieniu kosztów podatkowych. Są one zawarte w ostatnim zeznaniu podatkowym.

Czy od dochodu uzyskanego w Austrii zapłacę także podatek od polskiego urzędu?

Wiele osób doświadczyło tego na własnej skórze. Od 01.01.2019 zmienił się sposób opodatkowania austriackich dowodów w Polsce. Może to prowadzić do obowiązku zapłaty wyższego podatku po rozliczeniu PIT-36 w Polsce. Rozliczenie dochodów austriackich w Polsce nabrało tym samym innego wymiaru. Niezgłoszenie PIT do polskiego urzędu może prowadzić do przykrych konsekwencji w postaci kar, grzywien. Spóźnialscy będą musieli liczyć się także z odsetkami naliczonych od należnego podatku. 

Inne pytania

Niezależnie od kraju rozliczenie dochodów zawsze owocuje wieloma pytaniami. Najczęściej są to pytania o obowiązek rozliczenia, niezbędną dokumentację polskiego urzędu czy koszty. U każdego podatnika sytuacja wgląda niego inaczej. W związku z tym, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania zachęcamy do kontaktu. Rozwiejemy wątpliwości nie tylko w kwestii rozliczenia dochodów.