Gewerbe, Kleingewerbe - rozliczenie podatkowe w Niemczech

Wiele osób decyduje się na założenie firmy w Niemczech. Ma to niewątpliwie pewne zalety. Sam wyznaczasz sobie zadania i godziny pracy. Sam także dbasz o rozwój Twojego przedsięwzięcia. Jeżeli i Ty prowadzisz działalność, musisz niestety być świadom także minusów. Przede wszystkim koniecznie powinieneś pamiętać o obowiązku rozliczenia na terenie Niemiec. Nasze biuro może zaoferować Ci pomoc w rozliczeniu:

 • podatku dochodowego, pomagając wykonać tzw. Einkommensteuererklärung,
 • podatku VAT, pomagając wykonać tzw. Umsatzsteuererklärung,
 • podatku handlowego, pomagając wykonać tzw. Gewerbesteuererklärung.

O samym Gewerbesteuererklärung mogłeś jeszcze nie słyszeć. To zeznanie, które w wielu przypadkach się nie pojawi. O tym, czy Ty będziesz miał obowiązek jego złożenia, przeczytasz w dalszej części tego tekstu. Wszystko będzie zależne od osiągniętego rocznego dochodu. Inne, wymienione zeznania w przypadku firmy w Niemczech bezapelacyjnie trzeba będzie wysłać do urzędu. Wysyłając deklarację, powinieneś pamiętać, że wymagane jest, aby rozliczenia firm trafiały do urzędu tylko drogą elektroniczną.

Roczliczenie Gewerbe w Niemczech? Od czego zacząć?

Aby uzyskać pomoc w rozliczeniu, nie jest konieczna wizyta w naszym biurze. Choć musisz wiedzieć, że bardzo chętnie ugościmy Cię u nas. Jeżeli jednak nie ma możliwości wizyty, wszelkich formalności możemy dokonać zdalnie. Twoim zadaniem będzie jednak dostarczenie odpowiednich dokumentów. Rozliczenie działalności powinieneś zacząć od ich skompletowania. O tym, co będzie potrzebne do rozliczenia Gewerbe w Niemczech informujemy dalej. Powinieneś jednak pamiętać, że w zeznaniu należy wykazać nie tylko dochody. Dlatego ważne byś szczegółowo wypełnił nasz kwestionariusz. Nasze formularze, niezbędne do wykonania usługi możesz zamówić np. telefonicznie. Mozesz się także sokntaktować z nami wysyłając do nas wiadomość e-mail. Rozpocznij rozmowę, a my poczynimy dalsze kroki. 

Co należy wiedzieć, przygotowując się do rozliczenia w Niemczech?

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia deklaracji?

Kompletne zeznania podatkowe w Niemczech powinny zawierać:

 • dokumenty potwierdzające roczne dochody z działalności,
  • wszystkie wystawione faktury dochodowe,
  • ewentualnie wyciągi z konta potwierdzające wpływy płatności za wykonane usługi,
 • dokumenty potwierdzające inne dochody (w przypadku ich wystąpienia),
  • dochody z innego kraju niż Niemcy - zaśwaidczenie UE-EOG,
  • dochodów z pracy na umowie o pracę w Niemczech- wszystkie tzw. Lohnsteuerbescheinigung,
 • dokumenty potwierdzające otrzymane świadczenia ( w przypadku ich wystąpienia),
  • pobierania renty emerytury - decyzję o przyznaniu lub tzw. Rentenanpassung,
  • pobierania innych świadczeń (np. Elterngeld, Krankengeld) - dokumentów potwierdzających ich wysokość,
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty, 
  • wszystkie faktury kosztowe, 
  • wszystkie paragony kosztowe,
  • dokumenty potwierdzające płatność ubezpieczeń zdrowotnych (ew. rentowych i innych),
  • wyciągi z konta potwierdzające zakupy dóbr związanych z prowadzeniem działalności,
 • dodatkowe dokumenty, 
  • Gewerbeanmeldung, czyli potwierdzenie rejestracji firmy w Niemczech,
  • Gewerbeabmeldung, czyli potwierdzenie wyrejestrowania firmy w Niemczech,
  • kserokopie Steuerbescheid, czyli decyzji podatkowej z roku poprzedniego,
  • Anmeldung, czyli dokument potwierdzający zameldowanie w Niemczech
 • w przypadku firmy podlegającej pod VAT:
  • Umsatzsteuervoranmeldung, czyli miesięczne lub kwartalne zgłoszenia VAT.
 • nasze dokumenty,
  • uzupełniony kwestionariusz (nasz formularz),
  • podpisany druk umowy zlecenia,

Wymienionych wyżej dokumentów zazwyczaj nie odsyła się do urzędu. Są one jednak niezbędne do ustalenia dochodu oraz sporządzenie zeznań. Niestety bywa, że prowadzący firmę w Niemczech nie przywiązują wagi do dokumentacji. Często nie są świadomi o obowiązku jej przechowywania do 10 lat. Dlatego korzystając z okazji, w tym miejscu apelujemy, by dbać zwłaszcza o rachunki przychodowe i kosztowe. Urząd w każdej chwili może poprosić o nie, aby zweryfikować wykazane w zeznaniu dochody. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby podróżujące między Niemcami a Polską. Z naszego doświadczenie wynika, że prowadzenie podwójnego gospodarstwa często nie sprzyja przechowywaniu akt.

Jest oczywiste, że wszystkie rozliczenia trzeba wykonać na podstawie rachunków potwierdzających koszty. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie z małżonką, potrzebne będą dokumenty potwierdzające również jej dochód. Jeśli druga połowa pracuje także w Niemczech, istotne będą także jej koszty. Najlepiej byłoby prócz rachunków mieć również inne ich potwierdzenia (np. potwierdzenie przelewu). Jednak zwróć uwagę, na pewien istotny fakt. Mając dochody z umowy o pracę, można próbować rozpisać koszty, nawet w sytuacji, gdy rachunki zaginęły. A co zrobić powinieneś zrobić, gdy prócz prowadzenia działalności jesteś pracownikiem i zgubiłeś potwierdzenia kosztów? Tę i inne kwestie związane z przygotowaniem do rozliczenia podatku poruszamy na naszym blogu. 

Czy prowadzenie Gewerbe zawsze oznacza obowiązek rozliczenia w Niemczech?

Rozliczający podatki w Niemczech powtarzają, że deklaracje składać do 4 lat wstecz. Jednak w przypadku prowadzenia firmy w Niemczech w żadnym wypadku nie powinieneś tyle czekać. W tym wypadku złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każda osoba, prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech, jest więc zobowiązana, by rozliczyć się po zakończeniu roku. Dotyczy to nie tylko osób, których dochód przekroczył kwotę wolną od podatku. Nawet w sytuacji, gdy nie osiągnąłeś żadnego dochodu, czy poniosłeś stratę, powinieneś się wysłać deklaracje podatkowe. Ta informacja będzie istotna zwłaszcza, dla osób, które zjechały do Polski i nie wyrejestrowały działalności. Często uważają one, że skoro nie osiągnęły dochodów, rozliczenie będzie zbyteczne. Tymczasem fiskus wiedząc, że firma nie została wyrejestrowana, będzie oczekiwał, że deklaracja do niego trafi. W tym wypadku powinno to być rozliczenie zerowe. Jeżeli wróciłeś do Polski i nie zamierzasz już prowadzić działalności, powinieneś zadbać, by firma została wyrejestrowana. Gdybyś potrzebował pomocy, zapraszamy do kontaktu. Tutaj przeczytasz więcej o potrzebnych dokumentach i naszej usłudze w tym zakresie. 

Jeżeli roczne rozliczenie podatku z prowadzonej działalności nie trafi do Finanzamt spodziewaj się otrzymania wezwania. Niemiecki urząd przyśle na Twój adres (lub adres pełnomocnika) tzw. Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung(en). Dalsze zwlekanie z rocznym rozliczeniem może doprowadzić do nałożenia kary i wystawienia decyzji szacunkowej. Więcej informacji o konsekwencjach braku rozliczenia podatku podaliśmy na naszym blogu. We wspomnianym tekście nie odnosimy się stricte do rozliczenia rocznego Gewerbe. Opisaliśmy tam ogólnie sytuację podatników zatrudnionych na umowie o pracę. Jednak zarówno względem pracowników, jak i osób prowadzących Gewerbe urząd wyciągnie takie same konsekwencje. Nie będzie także ważne czy to tzw. mała Gewerba, czy firma podlegająca pod VAT. W obu przypadkach kary i odsetki będą takie same.

Czy złożenie deklaracji będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku Niemczech?

Sporządzając roczne rozliczenie firmy, nie powinieneś spodziewać się zwrotu podatku dochodowego. W czasie prowadzenia firmy w Niemczech zaliczki na podatek dochodowy zazwyczaj nie są płacone. W związku z tym raczej zwrotu nie będzie. Co więcej, przeważnie należy liczyć się z dopłatą. Pojawi się, jeżeli uzyskany dochód po odliczeniu kosztów przekroczy kwotę wolną od podatku. (Należy przypomnieć, że kwota wolna od podatku w rozliczanym roku 2020 wynosi 9408 euro. Przy rozliczeniu wspólnym małżonków kwota ta oczywiście się podwoi). Od przychodu trzeba oczywiście odjąć również składaki na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w deklaracji należy również uwzględnić wszelkie inne dochody i osiągnięta świadczenia. Wysokość dopłaty będzie więc rzecz jasna zależna od wysokości sumy osiągniętych dochodów. 

Co mogę odliczyć w deklaracji podatkowej?

Na to pytanie nie da się opowiedzieć w paru zdaniach. Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że koszty będą zależały od charakteru prowadzonej działalności. Opiekunka osób starczych nie będzie mogła udowodnić, że zakupione narzędzia budowlane były użyte do celów zawodowych. Budowlaniec oczywiście takie koszty bez problemu ujmie w zeznaniu. Są jednak takie koszty, które niezależnie od charakteru działalności mogą zostać wpisane do deklaracji. Mogą to być np.

 • koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania pracy (bilety lub paragony za paliwo),
 • koszty biurowe (zakup laptopa, drukarki i artykułów biurowych),
 • koszty telekomunikacyjne (rachunki za telefon czy zakup samego telefonu),
 • wydatki poniesione na promocję działalności,
 • wydatki na prowadzenie księgowości i koszty doradztwa podatkowego.

Przed ujęciem jakiegoś koszu w zeznaniu podatkowym warto przemyśleć czy jego odliczenie będzie zasadne. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, zleć sprawę fachowcom. 

Kiedy będę zobowiązany do płacenia podatku VAT?

W wielu przypadkach przedsiębiorcy, zapytani o to, czy są płatnikami podatku VAT, wzruszają tylko ramionami. Kwestie podatkowe choć powinny, niekoniecznie pozostają poza kegiem ich zainteresowań. Skupiają się raczej na tym, by ich firma rozwijała się i przynosiła określone profity. Jednak rozliczenie firmy VAT oraz małej Gewerbe znacznie od siebie się różnią. Dlatego proponujemy lekturę tekstu, gdzie wyraźnie informujemy, kiedy przedsiębiorca zostaje VATowcem. Warto przy tym pamiętać, że firma będąca płatnikiem VAT będzie zobowiązana do wysyłania zgłoszeń VAT. Te tzw. Umsatzsteuervoranmeldung powinny być wysyłane do urzędu miesięcznie lub kwartalnie. To czy przedsiębiorca złoży 4, czy 12 deklaracji Umsatzsteuervoranmeldung będzie zależne od jego rocznych obrotów.

Kiedy prowadząc firmę w Niemczech będę musiał rozliczyć również Gewerbesteuer?

Jak wspomniano na wstępie podatnik prowadzący firmę, będzie musiał rozliczyć podatek dochodowy i VAT. Jednak w pewnych okolicznościach konieczne będzie, aby przygotował się na jeszcze jeden podatek. Tym podatkiem będzie tzw. Gewerbesteuer. Wspomniany tu podatek handlowy przedsiębiorca zapłaci gminie lub miastu. Osoby, które prowadzą tzw. małą Gewerbe raczej nie będą zobowiązane do wypełnienia Gewerbesteuererklärung. Podatek ten pojawi się, dopiero gdy dochód z danego roku przekroczy kwotę 24.500 euro. Gewerbesteuer nie jest obliczany wyłącznie na podstawie zysków. Więcej informacji na temat wspomnianego zeznania zawarliśmy w tekście na naszym blogu. 

Czym jest Einnahmenüberschussrechnung?

Einnahmenüberschussrechnung (w skrócie określany jako EüR) mówiąc ogólnie, jest uproszczoną metodą obliczania zysków i strat. Co do zasady firmy zobowiązane są od wykazywania zysków na podstawie tzw. GuV. (Gewinn- und Verlustrechnung – rachunek zysków i strat). W praktyce jednak małe firmy są z tego obowiązku zwolnione. Zatem jeżeli w grę wchodzi mała Gewerba, by wyliczyć dochody w zeznaniu, zazwyczaj wystarczy ująć tzw. Anlage EüR.

Ile trzeba czekać na rozpatrzenie zeznania i wystawienie decyzji podatkowej?

Czas oczekiwania na decyzje podatkową jest różny. Zależy on przede wszystkim od urzędu, do jakiego trafiają zeznania. Istotny jest także czas, w którym zeznanie zostało złożone. Szczegółowo temat oczekiwania na wystawienie decyzji przez urząd poruszamy na naszym blogu. W tym wypadku powinieneś pamiętać, że każde zeznanie będzie oznaczało odrębną decyzję. Stąd składając Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung i Gewerbesteuererklärung spodziewaj się trzech decyzji podatkowych. Jeżeli dopłata podatku dochodowego będzie wysoka, osobno możesz otrzymać tzw. Vorauszahlungsbescheid.

Czy prowadząc jednoosobową działalność w Niemczech będę miał prawo do Kindergeld?

Wiele osób prowadzących swoje działalności w Niemczech boryka się z uzyskaniem Kindergeld. Przyznanie świadczenia w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę jest o wiele szybsze. Dlaczego postanowiliśmy poruszyć wątek Kindergeld przy rozliczeniu? Dla uzyskania Kindergeld rozliczenie działalności gospodarczej może mieć kluczowe znaczenie. Nie wystarczy zarejestrować Gewerbe w Niemczech i opłacać ubezpieczenie. W tym wypadku bardzo istotna będzie ilość wystawionych faktur, a także uzyskany obowiązek podatkowy. Więcej istotnych informacji na temat Kindergeld dla przedsiębiorców znajdziesz tutaj. 

Będąc rodzicem i przedsiębiorcom w Niemczech przypuszczalnie będziesz miał nieco większy problem z uzyskaniem Kindergeld. Musisz także mieć świadomość, że wysłanie deklaracji podatkowej do urzędu będzie pomocne w uzyskaniu zasiłku rodzinnego. Gdybyś potrzebował pomocy w uzyskaniu rodzinnego z Niemiec, zajrzyj na naszą stronę lub podejmij kontakt. 

O czym koniecznie trzeba pamiętać, prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech?

Poniżej 3 wskazówki, które warto zapamiętać, będąc przedsiębiorcom w Niemczech:

Wskazówka 1 dotycząca obowiązku ubezpieczeń

Masz obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Z ubezpieczenia rentowo-emerytalnego raczej będziesz zwolniony. Tylko w przypadku niektórych typów działalności konieczne jest również opłacanie składek na ubezpieczenie rentowo-emerytalne. Dotyczy to np. rzemieślników.

Wskazówka 2 dotycząca obowiązku rozliczenia

Temat był już poruszony wyżej, jednak ponieważ jest bardzo istotny, powtórzymy go jeszcze raz. Prowadząc działalność w Niemczech, jesteś złożenia w urzędzie wymienionych we wstępie deklaracji podatkowych. 

Wskazówka 3 dotycząca obowiązku przechowywania dokumentacji firmy

Dokumenty związane z prowadzeniem firmy musisz przechowywać przez 10 lat. Chodzi tu przede wszystkim o dokumenty i dane: 

 • potwierdzające rejestrację działalności,
 • dane zleceniodawców oraz informację o usługach i miejscach ich wykonywania,
 • potwierdzenia otrzymanych opłat,
 • rachunki zysków i strat.

Ostatnia zasada będzie Cię dotyczyła, nawet jeżeli wyrejestrowałeś działalność i nie zamierzasz więcej wrócić do Niemiec.

Gdzie powinna rozliczyć się polska firma, wystawiając rachunki w Niemczech?

Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, powinniśmy nieco rozwinąć ten wątek. Jednym z częściej wyszukiwanych fraz w kwestii firmy w Niemczech jest Gewerbe rozliczenie roczne w Polsce. Pod pojęciem Gewerbe rozliczenie w Polsce zazwyczaj kryją się zazwyczaj 2 wątki. Po pierwsze, chodzi o rozliczenie i wykazanie dochodów w Polsce. Pamiętaj, że w przypadku stałego meldunku w Polsce powinieneś wykazywać tu dochody osiągnięte za granicą. Zwłaszcza jeżeli osiągnąłeś również dochody w Polsce. W takim wypadku jesteś zobowiązany złożyć PIT 36 a załączniku ZG wykazać dochody osiągnięte w Niemczech.

Czy od tych dochodów trzeba będzie zapłacić podatek w Polsce? Zgodne z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania roczne rozliczenie Gewerbe w Polsce nie będzie skutkowało podatkiem. Dochód osiągnięty w Niemczech może mieć najwyżej wpływ na stopę podatkową dochodów osiągniętych w Polsce. 

Pod pojęciem: roczne rozliczenie Gewerbe w Polsce, kryje się także kraj, w którym zostanie ono wykonane. Chodzi oczywiście o rozliczenie z Niemieckim Finanzamt. Jednak za względu na barierę językową przedsiębiorca szuka firm wykonujących roczne rozliczenie Gewerbe w Polsce. Oczywiście nie ma to znaczenia w przypadku Gewerbe rozliczenie roczne będzie w Polsce czy w Niemczech. Koniec końców i tak zeznanie opracowuje urząd Niemiecki. Nie ma więc znaczenia czy rozliczenie zostanie zlecone firmie polskiej. Jedyną istotną kwestią prócz bariery językowej w tym miejscu może być cena. 

Zupełnie odmienną kwestią dotyczącą Gewerbe i rozliczenia roczne w Polsce jest rozliczenie Polskiej firmy w Niemczech. Ostatnio coraz więcej słyszy się o polskich przedsiębiorstwach, które zaczynają świadczyć swoje usługi w Niemczech.

Takie firmy, po zakończeniu roku rozliczają dochód w Polsce. Przedsiębiorcy są przekonani, że robią wszystko zgodnie z prawem. Jednak wykonując usługi w Niemczech, nie zawsze będzie to prawidłowe. W takim wypadku powinni oni sprawdzić, czy osiągnięte tam dochody nie należałoby rozliczyć w Finanzamt. Więcej o obowiązku podatkowym w Niemczech, czyli tzw. Steuerpflicht można znaleźć na naszym blogu. By mieć wszystko należycie uporządkowane warto także zadbać o ustalenie tego obowiązku. 

Gdzie powinna rozliczyć się polska firma, wystawiając rachunki w Niemczech?

Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, powinniśmy nieco rozwinąć ten wątek. Jednym z częściej wyszukiwanych fraz w kwestii firmy w Niemczech jest Gewerbe rozliczenie roczne w Polsce. Pod pojęciem Gewerbe rozliczenie w Polsce zazwyczaj kryją się zazwyczaj 2 wątki. Po pierwsze, chodzi o rozliczenie i wykazanie dochodów w Polsce. Pamiętaj, że w przypadku stałego meldunku w Polsce powinieneś wykazywać tu dochody osiągnięte za granicą. Zwłaszcza jeżeli osiągnąłeś również dochody w Polsce. W takim wypadku jesteś zobowiązany złożyć PIT 36 a załączniku ZG wykazać dochody osiągnięte w Niemczech.

Czy od tych dochodów trzeba będzie zapłacić podatek w Polsce? Zgodne z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania roczne rozliczenie Gewerbe w Polsce nie będzie skutkowało podatkiem. Dochód osiągnięty w Niemczech może mieć najwyżej wpływ na stopę podatkową dochodów osiągniętych w Polsce. 

Pod pojęciem: roczne rozliczenie Gewerbe w Polsce, kryje się także kraj, w którym zostanie ono wykonane. Chodzi oczywiście o rozliczenie z Niemieckim Finanzamt. Jednak za względu na barierę językową przedsiębiorca szuka firm wykonujących roczne rozliczenie Gewerbe w Polsce. Oczywiście nie ma to znaczenia w przypadku Gewerbe rozliczenie roczne będzie w Polsce czy w Niemczech. Koniec końców i tak zeznanie opracowuje urząd Niemiecki. Nie ma więc znaczenia czy rozliczenie zostanie zlecone firmie polskiej. Jedyną istotną kwestią prócz bariery językowej w tym miejscu może być cena. 

Zupełnie odmienną kwestią dotyczącą Gewerbe i rozliczenia roczne w Polsce jest rozliczenie Polskiej firmy w Niemczech. Ostatnio coraz więcej słyszy się o polskich przedsiębiorstwach, które zaczynają świadczyć swoje usługi w Niemczech.

Takie firmy, po zakończeniu roku rozliczają dochód w Polsce. Przedsiębiorcy są przekonani, że robią wszystko zgodnie z prawem. Jednak wykonując usługi w Niemczech, nie zawsze będzie to prawidłowe. W takim wypadku powinni oni sprawdzić, czy osiągnięte tam dochody nie należałoby rozliczyć w Finanzamt. Więcej o obowiązku podatkowym w Niemczech, czyli tzw. Steuerpflicht można znaleźć na naszym blogu. By mieć wszystko należycie uporządkowane warto także zadbać o ustalenie tego obowiązku. 

Inne pytania na temat dochodów, kosztów i rozliczenia firmy w Niemczech?

Rozliczenie działalności gospodarczej w Niemczech to bardzo obszerny temat. Nie będzie w tym nic dziwnego, gdy będziesz miał dodatkowe pytania. Potrzebujesz więcej informacji na temat rozliczenia podatku w Niemczech? Może Twoja sytuacja nie jest standardowa? A może osiągałeś dochody z wielu źródeł i to w wielu krajach? W takiej sytuacji koniecznie skontaktuj się z nami. Taki telefon może pozwolić Ci uniknąć problemów w przyszłości.