SOKA-BAU - odzyskanie ekwiwalentu lub odszkodowania za zaległy urlop

Zwrot pieniędzy za niewykorzystany urlop z Soka-Bau lub UKB. Od czego zacząć?

Pracownicy branży budowlanej w Niemczech rocznie mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni. Po każdych dwunastu przepracowanych dniach budowlaniec nabywa prawo do jednego dnia urlopu. To informacja również dla oddelegowanych na teren Niemiec pracowników. Jeżeli z jakiegoś względu dni wolnych nie uda się wykorzystać, można wnioskować o rekompensatę. By ją otrzymać, trzeba jednak spełnić pewne warunki. Jakie to warunki, opiszemy nieco dalej. Skupimy się także na wymaganych dokumentach do wypłaty pieniędzy za niewykorzystany urlop.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą w powyższej kwestii, przeczytaj poniższe wskazówki. 

Na samym początku powinieneś telefonicznie lub mailowo zamówić nasze druki. Możesz także odwiedzić nas w naszych biurach. Niestety, obecnie nasze punkty zlokalizowane są tylko na terenie Polski.

Urlopowa kasa budownicza (Soka-Bau) i zwrot pieniędzy za niewykorzystany urlop. Najważniejsze pytania.

Jaka jest różnica między zwrotem ekwiwalentu a odszkodowaniem za urlop z Soka-Bau?

Firmy budowlane działające na terenie Niemiec podlegają pod regulacje urlopowe w niemieckiej kasie urlopowej. Podlega pod nie również polska firma budowlana, która wykonuje usługi w Niemczech. W przypadku firm na Bawarii kasą urlopową jest UKB. Firma budowlana ma obowiązek odprowadzania do kasy urlopowej odpowiedniej składki z tytułu urlopu. Soka-Bau proponuje zwrot za niewykorzystany urlop w postaci ekwiwalentu lub odszkodowania. Zwrot wpłaconych pieniędzy możliwy jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. 

O ekwiwalencie za urlop mówimy w przypadku niewykorzystanego urlopu za lata 2020 i 2021. W momencie trwającego zatrudnienia w branży budowlanej w Niemczech niniejszy urlop można wybrać jako dni wolne. Dopiero po zakończeniu pracy w branży budowlanej można wnioskować o wypłatę ekwiwalentu za wymienione lata. Ekwiwalent wypłacony może być za rok poprzedni albo rok trwający. Prawa urlopowe, a tym samym ekwiwalent za rok 2020, przepadają z końcem roku 2021. Jednak nie oznacza to, że przepadły należne nam pieniądze. Po tym terminie zwrot za urlop Soka-Bau wypłaci jako odszkodowanie. 

Aby zatem otrzymać ekwiwalent za urlop, pracownik musi spełnić któryś z warunków:

 • zmiana charakteru pracy na branżę niebudowlaną,
 • rezygnacja z pracy na terenie Niemiec (w przypadku osób oddelegowanych),
 • zakończenie pracy w branży budowlanej ze względów zdrowotnych,
 • rozpoczęcie własnej działalności gospodarczą (brak umowy o pracę),
 • pracodawca osoby zatrudnionej nie podlega już zbiorowym układom pracy w branży budowlanej,
 • zakończenie zatrudnienia sezonowego w charakterze praktykanta lub studenta,
 • zakończenie zatrudnienie z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę.

Oprócz tego musi minąć okres 3 miesięcy, odkąd nie pracownik nie pracuje w branży budowlanej. 

odszkodowaniu za niewykorzystany urlop mówimy w sytuacji urlopu za rok 2019. Cofamy się tutaj maksymalnie dwa lata wstecz. Tego urlopu nie można już wybrać jako dni wolne. W przypadku odszkodowania nie będzie więc miało znaczenia aktualne zatrudnienie w budowlance na terenie Niemiec. Obecnie o taki zwrot za urlop z Soka-Bau można wnioskować do 31.12.2021 roku. Po tym okresie prawo do odszkodowania i tym samym niewypłacone pieniądze przepadają.

Podsumowując:

 1. Wniosek do kasy urlopowej można złożyć po zakończeniu pracy w branży budowlanej (ekwiwalent).
 2. odszkodowanie za urlop można wnioskować mimo trwającego zatrudnienia

Należy mieć na uwadze, że urlopowa kasa budownicza wypłaci tylko do wysokości sfinansowanych przez pracodawcę składek. Stąd, nawet jeżeli pracownik ma niewykorzystany urlop, może nie otrzymać pieniędzy. Będzie to miało miejsce, gdy pracodawca nie odprowadzi do kasy należnych składek.
Wówczas złożenie wniosku będzie skutkowało tylko wypłatą kwoty, która została wpłacona.

Jakich dokumentów wymaga Soka-Bau, by uzyskać zwrot należnych za urlop pieniędzy?

Wniosek o wypłatę świadczenia powinien mieć formę pisemną.
Zarówno wniosek o ekwiwalent, jak i odszkodowanie należy odpowiednio udokumentować.

W przypadku ekwiwalentu kompletny wniosek powinien zawierać:

 • aktualny wyciąg z konta pracownika (tzw. Urlaubsnachweis), 
 • dokument potwierdzający zakończenie pracy w branży budowlanej w Niemczech,
 • kserokopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer) – jeżeli został nam przyznany, 
 • Meldung zur Sozialversicherung, czyli dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,
 • uzupełniony druk danych (nasz formularz) z umową zlecenia.

Zapewne interesuje Cię, skąd wziąć te dokumenty. Wyciąg z konta pracownika wysyłany jest przez kasę urlopową na twój adres. Więcej o tym przeczytasz za chwilę. Natomiast dokument, który potwierdzi zakończenie pracy w branży budowlanej w Niemczech to nowa umowa o pracę. Najlepiej dołączyć też świadectwo pracy.

Jeśli jednak obecnie nie pracujesz, to musisz przedłożyć coś, co potwierdzi Twoją aktualną sytuację. Może to być decyzja o bezrobotnym, emeryturze lub chorobowe. 

Możesz nadal pracować w branży budowlanej i odzyskać należny urlop z kasy budowniczej. Warunek: nie może być to praca ani oddelegowanie na terenie Niemiec.

Numer identyfikacyjny możesz znaleźć na karcie podatkowej, decyzji podatkowej albo wyciągu z wypłaty. Często widnieje jako IDNr. 

Meldung zur Sozialversicherung otrzymasz tylko w przypadku pracy na niemieckiej umowie o pracy. Potwierdza on odprowadzanie składek na terenie Niemiec. 

Nasze formularze możesz zamówić u nas osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

W sytuacji odszkodowania za urlop kompletny wniosek powinien zawierać:

 • aktualny Urlaubsnachweis, czyli wyciąg z konta pracownika;
 • kserokopię nadania numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer) – jeżeli został przyznany;
 • uzupełniony druk danych (nasz formularz) i podpisana umowa zlecenia. 

Jak widać, znacznie łatwiej jest z dokumentami do odszkodowania. Oczywiście, jeśli ono się należy.

Czy mogę sam wyliczyć sobie należny urlop?

Oczywiście dużo łatwiej jest powołać się na aktualny wyciąg z konta pracownika. Jeśli jednak chcesz spróbować wyliczyć go sam, to spróbujemy udzielić wskazówek.

Przy wyliczeniu powinno się pamiętać, że każde przepracowane 12 dni to jeden dzień urlopu. Jeżeli jako pracownik budowlany przepracujesz cały rok, wówczas zyskasz maksymalnie 30 dni urlopu. Zatem, aby wyliczyć liczbę należnych dni, musisz znać ilość dni pracujących. Oczywiście należy wyliczyć dni robocze dla danego roku kalendarzowego. Znając tę liczbę, należy ją podzielić przez 12. Przy wyliczaniu dni roboczych nie bierz pod uwagę dni, kiedy:

 • nie pojawiłeś się w pracy bez usprawiedliwienia,
 • pracowałeś na budowach poza granicami Niemiec,
 • wykorzystałeś urlop bezpłatny powyżej 14 dni. Każdy dzień po 14 dniu urlopu bezpłatnego nie powinien być wliczany do dni roboczych. Będzie to miało oczywiście miejsce, jeżeli nadal przebywasz na urlopie bezpłatnym.
Czy cała należna kwota zostanie mi wypłacona?

Składki urlopowe odprowadzane są przez firmę budowlaną w Niemczech (także polską firmę dla oddelegowanych pracowników). Jednak zwracane są bezpośrednio na konto pracownika. Żeby wypłata tego świadczenia trafiła na twój rachunek, musisz podać go we wniosku. Czas opracowania wniosku i wypłaty pieniędzy może wynieść od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Musisz pamiętać, że w przypadku wypłaty ekwiwalentu kasa urlopowa potrąci składki na ubezpieczenie. Oprócz ubezpieczenia, od wypłaconej kwoty trzeba odprowadzić podatki. W tej sytuacji, po wypłacie świadczenia, otrzymasz Lohnsteuerbescheinigung, czyli odpowiednik polskiego PIT-11. Dokument trzeba uwzględnić podczas rozliczenia podatku w Niemczech.

Sprawa wygląda korzystniej przy wypłacie odszkodowania. Tutaj składki na ubezpieczenie nie zostaną już potrącone. Kwota będzie jednak pomniejszona o podatki.

Oznacza to, że kwota podana na wyciągu jest wyższa, niż to, co otrzymasz "na rękę".

Uwaga na obowiązek podatkowy. Rozliczenie podatku w Niemczech związane jest z obowiązkiem wykazania odzyskanych pieniędzy za urlop. Co ważne, nie zawsze musi wpływać to korzystnie na otrzymany zwrot. 

Ile muszę zapłacić w firmie za pomoc w uzyskaniu pieniędzy i co obejmuje ta cena?

Za pomoc w uzyskaniu ekwiwalentu lub odszkodowania pobieramy 65 EUR.
Po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów przygotujemy twój wniosek o wypłatę świadczenia.

Wysyłamy go do urlopowej kasy budowniczej, po czym otrzymujesz należne pieniądze. Odpowiadamy na wszelkie napotkane po drodze dodatkowe pytania kasy urlopowej. Mogą się one pojawić zwłaszcza w przypadku ekwiwalentu.

Na twój wniosek możemy zająć się także ściągnięciem aktualnego wyciągu z konta pracownika. Taka dodatkowa usługa, będzie się jednak wiązała z dodatkową opłatą 25 EUR.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Inne pytania na temat zwrotu pieniędzy za niewykorzystany urlop

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z odzyskaniem należnych pieniędzy otrzymasz, dzwoniąc lub pisząc do naszego biura. Jesteśmy do twojej dyspozycji.