Podatki w Niemczech

Lohnsteuerbescheinigung? Czym jest? Jakie informacje tu znajdę?

Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung jest w Niemczech odpowiednikiem polskiego PIT-11. Dzięki wspomnianemu dokumentowi można skontrolować roczny dochód, zapłacone zaliczki na podatki oraz składki na ubezpieczenia. Prócz wymienionych tu wartości można dopatrzyć się innych istotnych informacji. Zaświadczenie o dochodach pracodawcy będzie potrzebne prawie każdemu podatnikowi, który planuje rozliczenie w Niemczech. Ponieważ dokument jest podstawą rozliczenia, postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej zapisanym tam wartościom. Czy znajdziemy tu informację o wysokości zwrotu podatku? Odpowiemy na to i inne najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wspomnianego niemieckiego PIT-11.  

 

Czy mój szef ma obowiązek wydać Lohnsteuerbescheinigung?

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracodawcy są zobowiązani do wydania pracownikowi omawianego zaświadczenia. Mają na to czas do końca lutego następnego roku. Nieco inaczej wygląda to, jeżeli ostatni dzień lutego przypada w niedzielę lub święto państwowe. Wówczas termin przesuwa się do następnego dnia roboczego. Ponieważ w roku 2021 dzień 28 lutego wypada w niedzielę, termin wydania Lohnsteuerbescheinigung upływa 1 marca. 

Dokument oczywiście może być wydany wcześniej, jeżeli zatrudnienie ustało przed końcem roku podatkowego. Najczęściej jednak osoba, która zwolniła się z pracy, będzie musiała wykazać się cierpliwością. 

Wskazówka: Jeżeli po zakończeniu pracy pracodawca wystawi Lohnsteuerbescheinigung, z rozliczeniem podatku należy poczekać do zakończenia roku. Nie wiadomo przecież, czy podatnik nie osiągnie innych dochodów w dalszych miesiącach przed końcem roku.

 

Jakie ważne informacje znajdę na Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung jest czymś więcej niż zwykłym rocznym zestawieniem. Dokument wskazuje np. zgłoszone wyznanie podatnika i jakie zaliczki na podatek kościelny zostały potrącone.

Z naszego doświadczenia wynika, że wspominana informacja budzi najwięcej kontrowersji. O tym, dlaczego podatnik płaci podatek kościelny, można przeczytać tutaj. Informację o wyznaniu znajdziemy w pozycji Kirchensteuermerkmale.

Poniżej opisujemy skróty określające najpopularniejsze wyznania:

 • "--" lub "vd"- bez wyznania / bez podatku kościelnego,
 • "rk" - wyznanie rzymskokatolickie,
 • "ak" - wyznanie starokatolickie,
 • "ev" - wyznanie ewangelickie,

Inne niebagatelne informacje, które znajdziemy na niemieckim PIT-11 to:

 • Identifikationsnummer
  Jest to jedenastocyfrowy odpowiednik polskiego numeru PESEL. Powyższy numer nadawany jest z reguły raz i przez całe życie się nie zmienia. Za przydzielanie wspomnianego numeru odpowiada Centralny federalny urząd podatkowy, tzw. Bundeszentralamt für Steuern, Warto znać wymieniony numer i podawać go przy kontaktach z urzędami. 
 • Steuerklasse/Faktor
  Jest to informacja o tzw. klasie podatkowej pracownika. To tu określone jest, w jakiej wysokości powinny być płacone zaliczki na podatek.  Więcej na temat samych klas podatkowych można przeczytać tutaj.
 • Zahl der Kinderfreibeträge
  Uogólniając, jest to liczba dzieci, która pozostaje na utrzymaniu podatnika. Często jednak w przypadku, gdy dzieci mieszkają w Polsce, wpisana tu liczba wynosi zero.

 

Co kryje się pod poszczególnymi cyframi?

Na zaświadczeniu Lohnsteuerbescheinigung można znaleźć wiele większych i mniejszych cyfr. Pod poszczególnymi punktami w tabeli znajdującej się po prawej stronie można znaleźć:

 • w pozycji 3 – dochód brutto,
 • w pozycji - zapłacone zaliczki na podatek dochodowy, tzw. Lohnsteuer,
 • w pozycji - zapłacone zaliczki na dodatek Solidarnościowy, tzw. Solidaritätszuschlag
 • w pozycji 6 - zapłacone zaliczki na podatek kościelny, tzw. Kirchensteuer,
 • w pozycji 22 - zapłacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie emerytalne,
 • w pozycji 23 - zapłacone przez pracownika składki na ubezpieczenie emerytalne,
 • w pozycji 25 - zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w pozycji 26 - zapłacone składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne,
 • w pozycji 27 - zapłacone składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Przy okazji omawiania poszczególnych pozycji warto nieco bliżej przyjrzeć się niestandardowym pozycjom tj. 17, 20 i 21. Jeżeli przy wymienionych tu polach znajdują się jakieś kwoty, warto będzie o zaświadczenia pracodawcy. Odpowiednia wydane przez pracodawcę dokumenty mogą one wpłynąć na efekt rozliczenia podatku. Mowa tu o wartościach:

 • w pozycji 17 - wypłacone przez pracodawcę wolne od podatku świadczenia na dojazdy do pracy,
 • w pozycji 20 - wypłacone przez pracodawcę diety z tytułu delegacji 
 • w pozycji 21 - wypłacone świadczenia z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa. 

Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć jakie zaświadczenie pracodawcy będzie potrzebne w danej sytuacji, prosimy o kontakt. Chętnie przyjrzymy się każdej konkretnej sprawie. 

Czasem jeden obraz oddaje 1000 słów. Zgadzając się w pełni z tą prawdą, poniżej zamieszczamy grafikę ilustrującą omawiane tu zaświadczenie.

Lohnsteuerbescheinigung

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung?

Wskazówka: Jeżeli na niemieckim PIT-11 nie ma informacji o zapłaconych składkach, warto się tym zainteresować. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy w Niemczech. Warto w takim przypadku zatroszczyć się o dodatkowe zaświadczenie pracodawcy. Taki dokument powinien wskazać wysokość odprowadzonych składek. Zapłacone ubezpieczenia można ująć w zeznaniu podatkowym, co powinno wpłynąć korzystnie na końcowy efekt rozliczenia.

 

Gdzie na niemieckim PIT-11 znajdę informację o zwrocie podatku?

Niektórzy pracownicy, otrzymując Lohnsteuerbescheinigung, próbują doszukać się tam kwoty zwrotu podatku. Jak wspominaliśmy wyżej, analizując dokument, bez trudu można odczytać jakie zaliczki na podatki zostały potrącone. Jednak tych, którzy doszukują się na dokumencie wysokości zwrotu, musimy rozczarować. Kwotę należnego zwrotu podatku, w większości wypadków można wyliczyć dopiero po rozliczeniu. Tylko w sytuacji, gdy podatnik nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, może szybko wyliczyć zwrot. Uczyni to, sumując na Lohnsteuerbescheinigung pozycje 4 (zaokrągloną w górę) oraz pozycje 5 i 6.

Oczywiście jest to pewne uproszczenie. Przy takim wyliczeniu należy odjąć zapłacone składki na ubezpieczenie i 1000 EUR ryczałtu kosztów uzyskania przychodu. Jednak pomimo nieprzekroczenia kwoty wolnej od podatku, nie zawsze uda się odzyskać cały zapłacony podatek. Będzie to miało miejsce np. gdy:

 • podatnik w danym roku podatkowym, prócz zarobków w Niemczech osiągnął także dochody w innym kraju,
 • pracownik prócz dochodów otrzymał od pracodawcy wysokie kwoty z tytułu diet.
 • podatnik otrzymał od pracodawcy spore kwoty na prowadzenie podwójnego gospodarstwa,
 • podatnik będzie miał w Niemczech ograniczony obowiązek podatkowy.

 

W jakich sytuacjach nie uzyskam niemieckiego PIT-11?

Osoby uzyskujące dochody i otrzymujące świadczenia w Niemczech często oczekują, że otrzymają niemiecki PIT-11. Jednak W wielu sytuacjach, nie będzie on wymagany, by wykonać rozliczenie podatku w Niemczech. O jakich sytuacjach mowa?

W przypadku zatrudnienia w Niemczech na podstawie tzw. Minijob pracodawca zazwyczaj nie wystawi Lohnsteuerbescheinigung. Przy tej formie zatrudnienia pomija się składki na ubezpieczenie społeczne, a także podatek od wynagrodzenia. Nie będzie także wymagane rozliczenie podatku. Dlatego właśnie pracodawca więc nie ma obowiązku, by wydawać Lohnsteuerbescheinigung. 

Osoby, które otrzymują emeryturę z Deutsche Rentenversicherung, nie uzyskają Lohnsteuerbescheinigung. W tym wypadu dokumentem potwierdzającym wysokość otrzymanych kwot (tj. emerytury, bądź renty z Niemiec) będzie tzw. Rentenbescheid, lub Rentenanpassung. Dokument wydawany jest w zazwyczaj w połowie roku w związku z rewaloryzacją emerytur. W tym miejscu warto wspomnieć, że mimo braku niemieckiego PIT-11 rozliczenie z emerytury jest obowiązkowe.

Niemieckiego PIT-11 nie doczekają się także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech. Nawet jeżeli wszystkie swoje sprawy zlecają oni księgowym. Powinni wiedzieć, że będą się rozliczali na podstawie rachunków przychodowych i kosztowych. Choć wydaje się to oczywiste, postanowiliśmy o tym wspomnieć. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy są tego świadomi. 

 

Co powinienem zrobić, jeżeli zgubiłem Lohnsteuerbescheinigung?

Jeżeli dokument potwierdzający roczne dochody zaginął, można jeszcze raz poprosić pracodawcę o jego wydanie. W teorii jego ponowne wydrukowanie nie powinno stanowić większego problemu. W praktyce jednak pracodawcy niechętnie ponownie wydają wspomniany tu dokument. Dlatego w skrajnym wypadku można także zwrócić się do właściwego Finanzamt. Jednak nie należy się martwić na zapas. Nawet jeżeli dokumentu nie będzie, istnieją sposoby na rozliczenie podatku. Jednym z nich jest na przykład rozliczenie na podstawie Lohnabrechnung (miesięcznych „pasków z wypłaty”).

Zdecydowanie większym wyzwaniem jest sytuacja, kiedy pracownik nie otrzymał ani zaległego wynagrodzenia, ani niemieckiego PIT-11. W takim przypadku powinno się podjąć stanowcze kroki, badając na początku przyczynę tego zdarzenia.

 

Kto odpowiada za błędy w niemieckim PIT-11 ile zaświadczeń mogę otrzymać?

Lohnsteuerbescheinigung, mimo że zazwyczaj jest generowany automatycznie przez oprogramowanie do obsługi płac, może zawierać błędy. Za pomyłki w danych odpowiada oczywiście pracodawca. W związku z tymi błędami wystawiane są korekty dokumentu. W przypadku, gdy dokument zostanie poprawiony, podatnik może mieć w swoich aktach aż 2 różne zaświadczenia. Mając 2 niemieckie PIT-11 za ten sam okres należy sprawdzić datę przesłania dokumentu do urzędu. Nowsza data będzie oczywiście oznaczała prawidłowy Lohnsteuerbescheinigung.

Podatnik może otrzymać więcej niż jedno zaświadczenie o dochodach pracodawcy. Może to mieć miejsce, gdy:

 • pracował u kilku pracodawców,
 • pracował u jednego pracodawcy, lecz miał co najmniej 2 umowy o pracę,
 • pracodawca wystawił korektę niemieckiego PIT-11.

Sporządzając deklaracje podatkową w Niemczech, należy wykazać wszystkie dochody. Niemieckich PIT-11 nie można rozliczyć każdego z osobna. Na każdym otrzymanym zaświadczeniu jest okres pracy. Warto sprawdzić, czy daty pokrywają się z okresem faktycznego zatrudnienia w danym roku podatkowym. 

Jeżeli po lekturze tekstu pojawiły się jakieś problemy odnośnie do niemieckiego PIT-11, zachęcamy do kontaktu. Należy jednak pamiętać, że zwrot jesteśmy w stanie skalkulować, znając wszystkie dane i koszty. Wówczas jesteśmy także w stanie pomóc rozliczyć podatek w Niemczech. 


Koniecznie zobacz krótkie podsumowanie tego tematu

One thought on “Lohnsteuerbescheinigung? Czym jest? Jakie informacje tu znajdę?

Comments are closed.