Telefon +48 77 543 23 03  

Pomożemy rozliczyć podatek z Niemiec
Złożymy deklarację podatkową
Z nami uzyskacie Państwo Kindergeld
Zasiłek rodzinny z Niemiec
Dobierzemy optymalną klasę podatkową
Pomożemy ją także zmienić
Rozliczymy działalność gospodarczą
Kleingewerbe
Odzyskamy możliwy zwrot podatku
Zadbamy o zasiłek rodzinny z Austrii
Familienbeihilfe
previous arrow
next arrow
Slider
menu

Warto zadbać o dobro swoich dzieci i wnioskować o Kindergeld

Kindergeld z Niemiec - od czego zacząć?

Jeżeli są Państwo rodzicami i dodatkowo przebywają Państwo w Niemczech osiągając np. dochody z różnych źródeł w Niemczech (zazwyczaj z umowy o pracę) są Państwo podatnikami Niemieckimi mogą Państwo wnioskować o świadczenie rodzinne z Niemiec – Kindergeld. Gdyby chcieli Państwo skorzystać z naszej pomocy w tym zakresie prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami zamieszczonymi w dalszej części strony. Na samym początku powinni Państwo zgromadzić niezbędne dokumenty a następnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze druki. Mogą Państwo także odwiedzić nas w naszych biurach. Niestety, obecnie wszystkie nasze punkty zlokalizowane są wyłącznie na terenie Polski.

Prawo do Kindergeld wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów

By otrzymać rodzinne z Niemiec należy spełnić kilka warunków, które opisaliśmy w dalszej części. Świadczenie mogą Państwo otrzymać, jeśli zostaną dostarczone do urzędu wszelkie niezbędne dokumenty. Oczywiście nie zawsze złożenie wniosku będzie owocowało decyzją pozytywną. W szczególnych sytuacjach Familienkasse (urząd wypłacający świadczenie) może odrzucić wniosek i wystawić decyzję negatywną. W takiej sytuacji niezbędne będzie złożenie odwołania, które powinno być uzasadnione i zawierać wymagane przez urząd dokumenty. Jeżeli zajdzie konieczność złożenia odwołania musicie Państwo wiedzieć, że jest ono sporządzane w ramach zleconej nam usługi.

 

Kompletny wniosek o rodzinne w Niemczech powinien zawierać:

 • aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) akty urodzenia dzieci w oryginale (na druku unijnym)
 • aktualny akt małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące, na druku unijnym) - w przypadku osób rozwiedzionych również wyrok sądu o rozwodzie
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung) - za cały okres, za który wnioskujemy o świadczenie
 • kserokopię umowy najmu mieszkania
 • dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie w Niemczech
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (z tłumaczeniem)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung) - obejmujące okres, za który świadczenie ma być wypłacone
 • kserokopię "rocznej karty podatkowej" - Lohnsteuerbescheinigung - jeżeli jest już wydana, w innym wypadku miesięczne wyciągi z wynagrodzenia - Lohnabrechnung
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat) - za okres, za który wnioskujemy o świadczenie
 • kserokopię decyzji o braku prawa lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce oraz decyzji o zasiłku 500+ (wraz z tłumaczeniem)
 • kserokopię decyzji o rozliczeniu podatku w Niemczech (Steuerbescheid) - jeżeli jest
 • dokumenty potwierdzające numery PESEL dzieci
 • w przypadku osób delegowanych do Niemiec - dokument A1

Dodatkowo uzupełnione druki, które można zamówić w naszym biurze:

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz)
 • zaświadczenie o stanie rodziny - Familienstandbescheinigung
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung) - za okres, za który wnioskujemy o świadczenie
 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym
 • zaświadczenie niemieckiego urzędu (Finanzamt), że wnioskodawca jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym
 • podpisany druk umowy zlecenia

Jeżeli prowadzili Państwo działalność gospodarczą w Niemczech:

 • dokument potwierdzający rejestracje firmy - Gewerbeanmeldung (ewentualnie wyrejestrowanie firmy - Gewerbeabmeldung)
 • kopie zeznania podatkowego złożonego w Niemczech - za okres, za który wnioskujemy o zasiłek
 • zaświadczenie wskazujące okresy w których z tytułu prowadzenia działalności osiągnięte zostały dochody w Niemczech (ewentualnie kserokopia wystawionych rachunków)
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu w Niemczech

 

Ponieważ wnioski o zasiłek rodzinny rozpatrywane są szczegółowo i skrupulatnie, może zdarzyć się, że instytucja przyznająca świadczenie (Familienkasse) zażąda dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Istotne jest zatem możliwie szybkie dostarczenie nam wszelkich wymaganych dokumentów o które prosi Familenkasse. Wszystkie dokumenty, które nie są w języku Niemieckim powinny być tłumaczone przysięgle.

 

Jaka jest wysokość świadczenia? 

Wysokość Kindergeld

Do 30.06.2019 zasiłek na dziecko wynosił:

 • 194 € na pierwsze i drugie dziecko
 • 200 € na trzecie dziecko
 • 225 € na czwarte i każde kolejne dziecko

Świadczenia rodzinne nie są opodatkowane, zatem po przyznaniu świadczenia zostanie Państwu miesięcznie przelana cała wyżej wymieniona kwota.

 

Kto może otrzymać świadczenie?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat. Jednak może być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo
 • dziecko znajduje się w okresie, kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy)
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy
 • dziecko jest upośledzenie fizycznie lub umysłowo

 

Jaki jest okres składania i rozpatrywania wniosku?

Wnioski na zasiłek rodzinne dla osób mających rodziny poza granicami Niemiec w większości przypadków rozpatrywane są przez Familienkasse Sachsen. Ponieważ obecnie wspomniany urząd wnikliwie kontroluje przesłane tam wnioski czas oczekiwania na decyzje w zależności od sytuacji może wynieść od 2 tygodni w skrajnych przypadkach do roku.

O rodzinne w Niemczech można ubiegać się do 6 miesięcy wstecz.

Inne pytania?

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z zasiłkiem rodzinnym w Niemczech otrzymacie Państwo dzwoniąc do naszego biura. Wiele istotnych informacji oraz ciekawostek związanych z wnioskowaniem oraz oczekiwaniem na Kindergeld można znaleźć na naszym blogu

 

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

   Instagram