DST-2021

Szybko i efektywnie
rozliczymy
Twój podatek
z Niemiec

Szybko i efektywnie
rozliczymy Twój
podatek z Niemiec

DSK-2021

Dobierzemy
i pomożemy zmienić
klasę podatkową

Dobierzemy
i pomożemy zmienić
klasę podatkową

DKG-2021

Zawnioskujemy
o Kindergeld
z Niemiec

Zawnioskujemy
o Kindergeld
z Niemiec

DFM-2021

Rozliczymy Twoją
działalność
gospodarczą

DEG-2021

Pomożemy
uzyskać
Elterngeld

Pomożemy
uzyskać
Elterngeld

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
menu

Warto zadbać o dobro swoich dzieci i wnioskować o Kindergeld

Wniosek Kindergeld - od czego zacząć?

Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je, nie można przeżyć za nie życia. Nie jest tajemnicą, że wykształcenie dziecka jest kosztowne. Nic dziwnego, że rządy - mając tego świadomość - wspierają rodziców. Dlatego istnieje specjalny zasiłek rodzinny w Niemczech dla Polaków, który znacznie ułatwia wejście dziecka w życie. Wniosek na Kindergeld może złożyć każdy, kto spełnia pewne wymogi. Świadczymy kompleksową pomoc, która ma na celu uzyskanie najważniejszych i przede wszystkim pomocnych informacji. Dzięki temu będzie można zdobyć świadczenia rodzinne. Niemcy to kraj, który chętnie pomaga finansowo każdemu, kto na taką pomoc zasługuje. Zainteresowanych naszą pomocą w tym zakresie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Aby zdobyć zasiłek rodzinny Kindergeld, na początku powinni Państwo zgromadzić dokumenty, a następnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze formularze do Kindergeld. Mogą Państwo także odwiedzić nas w naszych biurac

Zasiłek na dziecko w Niemczech dla Polaków

Aby otrzymać zasiłek Kindergeld, należy spełnić kilka warunków, które opisaliśmy w dalszej części. Pieniądze można otrzymać, jeśli zostaną dostarczone do urzędu niezbędne dokumenty, które konieczne są do zweryfikowania prawa do Kindergeld. Zasiłki rodzinne w Niemczech dla Polaków uzyska każdy, kto przede wszystkim dobrze i zgodnie z prawną wypełni wymagane dokumenty. Oczywiście, nie zawsze złożenie wniosku będzie owocowało decyzją pozytywną. W szczególnych sytuacjach, Familienkasse (urząd wypłacający świadczenie) może odrzucić wniosek i wystawić decyzję negatywną. W takiej sytuacji konieczne może być złożenie odwołania. Odwołanie od decyzji powinno być uzasadnione i zawierać wymagane przez urząd dokumenty. Jeżeli zajdzie konieczność złożenia takiego odwołania, jest ono sporządzane w ramach zleconej nam usługi. Powinno być złożone w ciągu miesiąca od daty wydania decyzji negatywnej. W innym naszym tekście można znaleźć informacje o najczęściej występujących przyczynach wystawienia decyzji odmownych.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o rodzinne z Niemiec?

Do rozpatrzenia wniosku o Kindergeld konieczna jest spora ilość dokumentów. Żeby ułatwić rozeznanie w nich, podzieliliśmy je ze względu na instytucje, w których można je uzyskać. Aby uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec, należy zgromadzić:

 • dokumenty do Kindergeld pracodawcy i urzędu Finanzamt:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (tzw. Arbeitgeberbescheinigung),
  • kserokopię rocznej karty podatkowej (tzw. Lohnsteuerbescheinigung) - jeżeli została już wydana,
  • kserokopię wyciągów z wynagrodzenia (tzw. Lohnabrechnung),
  • zaświadczenie o nieograniczonym obowiązku podatkowym.
 • dokumenty do Kindergeld potwierdzające miejsce pobytu w Niemczech (jeżeli są):
  • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (tzw. Anmeldung) 
  • kserokopię umowy najmu mieszkania
  • dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie w Niemczech.
 • dokumenty (w tym dzieci) do Kindergeld z urzędów z Polski:
  • zaświadczenie o stanie rodziny (tzw. Familienstandsbescheinigung)
  • dokumenty potwierdzające numery PESEL dzieci i wnioskodawców
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące)
  • wyrok sądu o rozwodzie (w przypadku rozwodników)
  • aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) odpisy aktów urodzenia dzieci (na druku unijnym)
  • kserokopię decyzji w sprawie świadczenia 500+ (wraz z tłumaczeniem)
 • inne dokumenty, które są wymagane:
  • uzupełniony druk danych (nasz formularz)
  • podpisany druk umowy zlecenia
  • zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat)
  • zaświadczenie A1 (tylko w przypadku osób delegowanych do Niemiec)

Jeżeli prowadzili Państwo działalność gospodarczą w Niemczech:

 • dokument potwierdzający rejestracje firmy (tzw. Gewerbeanmeldung),
 • ewentualnie dokument potwierdzający wyrejestrowanie firmy (tzw. Gewerbeabmeldung),
 • kserokopie ostatniego zeznania podatkowego złożonego w Niemczech,
 • kserokopie wystawionych rachunków przychodowych,
 • zaświadczenie potwierdzające o ubezpieczenie w Niemczech.

 

Warte uwagi:
W niektórych sytuacjach wymagane mogą być dodatkowe zaświadczenia i druki. Przegląd niektórych dokumentów do wniosku o Kindergeld znajdą Państwo również w innym naszym tekście.

Szczególnie dużo pytań ze strony Familienkasse dotyczy nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jest to związane z tym, że świadczenie rodzinne z Niemiec wypłacane jest na podstawie:

 • stałego miejsca pobytu w Niemczech,

lub

 • nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Co kryje się pod powyższym terminem? Odpowiedź można znaleźć na naszym blogu. Zainteresowanych zachęcamy do lektury tekstu: „Umfang der Steuerpflicht, a prawo do Kindergeld

Ile wynosi rodzinne w Niemczech?

Od tego roku a dokładnie od dnia 01.01.2021 roku wysokość rodzinnego z Niemiec wynosi:

 • 219 € na pierwsze i drugie dziecko
 • 225 € na trzecie dziecko
 • 250 € na czwarte i każde kolejne dziecko

Wymienione wyżej kwoty to wysokości zasiłku wypłacane miesięcznie.

Świadczenia rodzinne nie są opodatkowane. Po przyznaniu rodzinnego zostanie Państwu miesięcznie przelana cała wyżej wymieniona kwota. Jednak w przypadku praw do świadczenia 500 plus w Polsce wymienione wyżej kwoty będą pomniejszone. Na podstawie koordynacji świadczeń pobrany w Polsce zasiłek zostanie odjęty od rodzinnego w Niemczech.

Wcześniejsze kwoty wypłacanego świadczenia były oczywiście mniejsze. Ile wynosiły i jak zmieniały się ich wysokości na przestrzeni lat. O tym oczywiście na naszym blogu.

Z kolei dokładne daty wypłaty można znaleźć w tekście pt. „Kiedy w roku 2021 spodziewać się wpływu przyznanego świadczenia?

Na które dzieci otrzymam zasiłek Kindergeld?

Wniosek o zasiłek w Niemczech można otrzymać na dzieci do 18 roku życia. Jednak wielu przypadkach niemieckie rodzinne (w przeciwieństwie do świadczenia 500 plus) będzie wypłacane, również wychowankom pełnoletnim. Rodzinne z Niemiec będzie przyznane dziecku, które ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione będą następujące przesłanki:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
 • dziecko znajduje się w okresie, przejściowym (ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna)
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc,
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy,
 • dziecko jest niepełnosprawne.

Więcej na ten temat można znaleźć na naszym blogu.

Czym jest obowiązek podatkowy i jak wpływa on na prawo do świadczenia Kindergeld?

Niemiecka kasa rodzinna (Familienkasse) rozpatrując wnioski na Kindergeld bardzo często prosi o dokumenty potwierdzające nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Na pytania dotyczące niniejszego, bardzo istotnego dla wydania decyzji pozytywnej tematu odpowiadamy na naszym blogu w tekście pod tytułem: Umfang der Steuerpflicht, czyli obowiązek podatkowy w Niemczech a prawo do Kindergeld

Jaki jest okres składania i rozpatrywania wniosku?

Czas oczekiwania na decyzje może być bardzo różny. Decyzja o zasiłek w tym wypadku może wynieść od 2 tygodni do roku. Wniosek o zasiłek w przypadku Polaków zatrudnionych na terenie Niemiec trafia do Familienkasse Sachsen. W wymienionym urzędzie wszystkie dokumenty do Kindergeld sprawdzane są bardzo skrupulatnie. Oceniana jest rzetelność i wiarygodność przedstawionych informacji. W przypadku wątpliwości kasa rodzinna może poprosić o dodatkowe dokumenty. Bez nich nie wyda decyzji w sprawie rodzinnego. Żeby skrócić czas oczekiwania istotne będzie więc szybkie dostarczenie wszelkich wymaganych druków i zaświadczeń. W przypadku gdy są one w języku polskim, warto będzie dosłać również tłumaczenie uwierzytelnione.

Obecnie o świadczenie rodzinne w Niemczech można ubiegać się tylko do 6 miesięcy wstecz. Wspomniany okres warto wziąć pod uwagę w momencie składania wniosku o zasiłek rodzinny Kindergeld.

Na co zwrócić uwagę, jeśli zostanie przyznany Kindergeld

Nie rzadko zdarza się, że osoby, które otrzymują już rodzinne z Niemiec zapominają o tym, że jego bezproblemowa wypłata niesie za sobą pewne obowiązki. Czytaj dalej...

Od jakich czynników zależy czas na jaki została wydana decyzja do Kindergeld?

Zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany jest dzieciom do 18 roku życia pod warunkiem, że jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych pracuje w Niemczech lub pobiera świadczenia socjalne, a także może wykazać zameldowanie lub nieograniczony obowiązek podatkowy... Czytaj dalej...

Kiedy otrzymam Kindergeld na dziecko pełnoletnie?

Kindergeld może być wypłacany do ukończenia przez dziecko 25 roku życia pod warunkiem, że będzie kontynuować naukę nakierunkowaną na uzyskaniu konkretnego zawodu. Pod tym pojęciem należy rozumieć szkołę ogólnokształcącą, zawodową lub studia, w której wymiar nauki wynosi co najmniej 10 godzin tygodniowo...Czytaj dalej...

Kiedy będę otrzymywał przyznane świadczenie?

Kindergeld wypłacany jest co miesiąc. Dokładne daty wypłat zależą od tzw. Kindergeldnummeru. Na temat terminów wypłaty Kindergeld z dokładnymi datami wypłat informujemy na naszym blogu w tekście pt. Kiedy w roku 2021 spodziewać się wpływu przyznanego świadczenia Kindergeld?

Jak i kiedy zawiadomić urząd o konieczności zatrzymania wypłaty Kindergeld?

Osoby, których rodziny mieszkają w Polsce w momencie zakończenia pracy w Niemczech bądź zamknięcia działalności gospodarczej na terenie Niemiec zazwyczaj wracają do domu rodzinnego w kraju i nierzadko zapominają o konieczności pisemnego powiadomienia o tym fakcie właściwych instytucji w tym przede wszystkim Familienkasse..Czytaj dalej...

Czy osoby pracujące w Niemczech powinny składać wniosek o świadczenie 500 Plus?

Świadczenia rodzinne podlegają przepisom koordynacji. Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma to państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Jeżeli tylko jeden z rodziców pracuje, to świadczenia wypłaca kraj, w którym opiekun pracuje. Warto pamiętać o tym zwłaszcza w 2021 roku. Decyzja o świadczeniach 500+ jest istotnym dokumentem do Kindergeld. Niezłożenie wniosku na 500 plus w terminie może oznaczać zwrot nadpłaty rodzinnego z Niemiec.Czytaj dalej...

Na co powinno się zwrócić uwagę, jeśli zostanie przyznany zasiłek Kindergeld.

Wypłata rodzinnego z Niemiec to nie tylko profity. Należy pamiętać, że otrzymywanie Kindergeld pociąga za sobą także pewne obowiązki, o których warto pamiętać. W innym wypadku niejednokrotnie można nabawić się kłopotów. Czytaj dalej...

Wiele osób zastanawia się, na jaki czas będzie wydana decyzja w sprawie Kindergeld. Czas, na jaki świadczenie zostanie przyznane, będzie zależał głównie:

 • od czasu zatrudnienia,
 • wieku dzieci,
 • sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

Decyzji na dłuższy okres może spodziewać się osoba od dawna pracująca w Niemczech.Czytaj dalej...

Proszę koniecznie o tym pamiętać.

Kończąc pracę w Niemczech, powinno się bezwzględnie zawiadomić o tym fakcie urząd. Warto także zgłosić pobrane świadczenie 500 plus. Również w przypadku rozwodu, separacji, czy innej zmiany sytuacji rodzinnej może się zmienić prawo do Kindergeld. Istotne zatem będzie zgłaszanie takich sytuacji do Familienkasse. Kiedy niezgłoszenie zmiany może oznaczać zwrot pobranego świadczenia? Jakie dokumenty będą potrzebne do zgłoszenia zmian i jak wypłyną one na uzyskany już Kindergeld? Czytaj dalej...

Co w przypadku śmierci wnioskodawcy?

Trzeba będzie zgłosić również fakt śmierci wnioskodawcy pracującego w Niemczech. Jeżeli dziecko ma prawo do renty sierocej, powinno mieć także prawo do świadczenia z Niemiec. Więcej na temat rodzinnego z Niemiec dla pobierających rentę.

 

Co obejmuje nasza cena?

Dokładny nasz cennik można znaleźć na naszej stronie. W zależności od wieku dzieci oraz formy zatrudnienia pracowników wniosek może być mniej lub bardziej skomplikowany. W związku z tym inna jest cena, gdy wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeżeli wnioskodawca jest samozatrudniony, czyli prowadzi Gewerbe, cena jest wyższa. Więcej zapłacą Państwo również, kiedy składany jest wniosek na dzieci pełnoletnie. Otrzymujemy sporo zapytań, jakie działania kryją się pod naszą usługą. W związku z tym opisujemy je poniżej:

 1. Sprawdzamy otrzymane dokumenty do Kindergeld.
  Po otrzymaniu dokumentów od Państw sprawdzamy je pod kątem poprawności. Jeżeli wyłapiemy jakieś błędy, które mogą wpłynąć na decyzję urzędu, informujemy o tym Państwa.
 2. Przekazujemy fragmenty dokumentacji do tłumaczenia.
  Powierzamy tłumaczowi wybrane fragmenty dokumentów w języku polskim niezbędne do Kindergeld. Opłata za tłumaczenie to oddzielna opłata, którą pobiera tłumacz. Mogą Państwo oczywiście we własnym zakresie przetłumaczyć wybrane fragmenty dokumentacji.
 3. Sporządzamy wniosek.
  Wypełniamy dokumentację do Kindergeld. Robimy to na podstawie informacji, które uzyskujemy od Państwa. Wniosek przesyłamy do urzędu drogą elektroniczną lub w niektórych sytuacjach za pomocą tradycyjnej poczty. 
 4. Koordynujemy sprawę w urzędzie.
  Bierzemy od Państwa pełnomocnictwo. Dzięki niemu wszelka korespondencja w sprawie powinna trafiać do nas. Dbamy o to, by odpowiedzi trafiły do urzędu we właściwym czasie, z wymaganymi dokumentami. Jednak dostarczenie wymaganych dokumentów do nas jest w gestii Państwa.
 5. Sprawdzamy otrzymaną decyzję.
  Po otrzymaniu decyzji wydanej przez Familienkasse sprawdzamy, czy wszystko jest, jak być powinno.

Jeżeli wszystko jest ok, na tym kończy się nasza usługa. W razie wychwycenia błędów lub nieścisłości odwołujemy się do decyzji. Sporządzenie odwołania może jednak wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

Inne pytania?

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z zasiłkiem rodzinnym w Niemczech otrzymacie Państwo, dzwoniąc do naszego biura. Wiele informacji związanych z wnioskowaniem na rodzinne z Niemiec można znaleźć na naszym blogu.

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: