menu

Na co zwrócić uwagę otrzymując z Niemiec decyzję podatkową?

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Steuerbescheid

Najistotniejszą kwestią rozliczenia podatkowego jest wysokość wyliczonego zwrotu podatku (ewentualnie dopłaty do podatku). Wspomniana kwota jest ustalana (zazwyczaj) na podstawie złożonego w niemieckim urzędzie zaznania podatkowego. Wynikiem opracowania zeznania jest wysłana przez urząd (Finanzamt) decyzja podatkowa z informacją o zwrocie lub dopłacie.

Z powyższego wstępu jednoznacznie można by wywnioskować, że odpowiedź na postawione w tytule jest prosta. Każdy podatnik otrzymujący decyzję podatkową przede wszystkim zobaczy jaki zwrot został przyznany i czy był on tożsamy z oczekiwanym. Analogicznie osoby, które oczekiwały dopłaty zorientują się, czy wysokość dopłaty jest zgodna z wcześniejszym wyliczeniem. W niniejszym tekście chcielibyśmy pokazać, że są jednak kwestie, na które warto zwrócić uwagę.

Numery identyfikacyjne

Na pierwszej stronie począwszy od góry (pod nazwą urzędu skarbowego – Finanzamt) w prawym rogu można znaleźć:

 • IdNr, czyli numer identylifnacji podatkowej (Identifikationsnummer).
  Wspomniany numer to odpowiednik Polskiego numeru PESEL. Dzięki niemu nie tylko Finanzamt, ale także inne urzędy (jak np. Familienkasse) identyfikują daną osobę. Jeżeli podatnik do tej pory nie posiadał wspomnianego numeru (został on dopiero nadany), warto przedłożyć go pracodawcy a wspomnianym numerem legitymować się w kontakcie z wszystkimi urzędami. Warto również podać go w Familienkasse (jeżeli został złożony wniosek na Kindergeld, czyli świadczenie rodzinne z Niemiec).
  W pewnych okolicznościach (np. w przypadku braku meldunku) niniejszy numer nie zostanie wymieniony na decyzji. Będzie to oznaczało, że nie został nadany.
  W nielicznych przypadkach wspomniany numer może odbiegać od już posiadanego. Jeżeli podatnik jest świadom, że posiada Indentifikationsnummer a na decyzji widnieje inny należy to bezwzględnie zgłosić do urzędu. W takiej sytuacji zalecamy kontakt z naszym biurem. Wspomniany wyżej 11 cyfrowy numer nadawany jest raz na całe życie i jego zmiana nie jest możliwa.
 • IdNr. Ehefrau, czyli numer identyfikacji podatkowej małżonki. Będzie on wymieniony, jeżeli zeznanie podatkowe zostało rozliczone wspólnie z małżonką.
  Nawet osoby, które nigdy nie były zatrudnione ani zameldowane w Niemczech mogą uzyskać wspomniany numer np. jeżeli będą rozliczały się w Niemczech wspólnie z małżonkiem / małżonką. Jeżeli Identifikationsummer był nadany wcześniej analogicznie jak wyżej należy go sprawdzić. Jeżeli nie był nadany wcześniej również należałoby go podać w Familienkasse (jeżeli był złożony wniosek na Kindergeld, czyli świadczenie rodzinne z Niemiec).
  Wspominany numer może, ale nie musi być nadany przy wspólnym rozliczeniu.

 

Data wydania decyzji

W prawym górnym rogu można znaleźć datę wystawienia decyzji. Dlaczego warto zwrócić na nią uwagę? Gdyby decyzja była niezgodna z oczekiwaniami bądź zawierała błędy, wspomniana data pozwoli określić maksymalny czas na odwołanie od niniejszej decyzji. W zależności od adresu odbiorcy może on wynieść:

 • w przypadku, gdy decyzja została wysłana na adres niemiecki - 1 miesiąc i 3 dni na dostarczenie decyzji
 • w przypadku, gdy decyzja ostałą wysłana za granicę (np. do Polski) - 1 miesiąc i 30 dni na dostarczenie poczty

 

Co z przyznanym zwrotem?

Jeżeli zgodnie z oczekiwaniem na decyzji podatkowej pojawia się zwrot, zazwyczaj na pierwszej stronie decyzji, pod tabelą z wyszczególnieniem zapłaconego podatku można doszukać się informacji o łącznej kwocie przyznanego podatku oraz o numerze rachunku bankowego jaki wspomniana kwota będzie przelana. Warto zwrócić uwagę na podany numer a w przypadku zaobserwowania nieścisłości (które niestety mają miejsce), należy jak najszybciej zgłosić ten fakt zgłosić.

Uwaga, w przypadku niektórych urzędów pod tabelą nie znajdziemy numeru rachunku bankowego podatnika. Nie należy się tym jednak przejmować.

Sporadycznie zdarzają się, że mimo przyznanego zwrotu nie pojawia się on na koncie. Jeżeli w ciągu 3 tygodni przyznany zwrot nie wpłynie na konto zalecamy kontakt z naszym biurem.

 

Co z naliczoną dopłatą?

Jeżeli podatnik spodziewał się dopłaty do podatku powinien na decyzji odszukać daty, do której podatek trzeba wpłacić. W przypadku otrzymania decyzji na polski adres termin wpłaty jest długi i zazwyczaj przypada po około 2 miesiącach od daty wystawienia decyzji.

W lewym dolnym rogu pierwszej strony decyzji można znaleźć konto (ew. konta) urzędu, na które należy wpłacić wymaganą dopłatę do podatku. Można tu znaleźć:

 • nazwę banku
 • numer rachunku w formacie IBAN (Rozpoczynający się od liter DE)
 • SWIFT-code (określony tu jako BIC). Niniejszy numer będzie niezbędny do wykonania przelewu.

Przelewając pieniądze do urzędu w tytule przelewu należy podać swój Steuernummer (widnieje on na w lewym górnym rogu decyzji) oraz informację czego dotyczy niniejsza płatność: Einkommensteurbescheid i dany rok podatkowy.

W razie jakichkolwiek problemów z interpretacją decyzji podatkowej jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Ostatnio zmieniany piątek, 10 styczeń 2020 10:46

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: