menu

Jak postępować z błędną decyzją podatkową z Niemiec

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Wynikająca bezpośrednio ze złożonego zeznania podatkowego - decyzja podatkowa może niestety zawierać błędy. Warto zatem otrzymany z Finanzamtu czyli niemieckiego urzędu skarbowego dokument "wziąć pod lupę". Nie chodzi tu tylko o sprawdzenie decyzji pod kątem zakwestionowanych kosztów podatkowych (co będzie istotne dla wysokości zwrotu), ale inne nieprawidłowości. O tym na co zwrócić uwagę otrzymując decyzję podatkową oraz o odwołaniu i procesie odwoławczym podpowiadamy w niniejszym tekście.

Jak należy postępować z otrzymaną decyzją?

Poniżej wymieniamy 3 kroki postępowania z otrzymaną decyzją podatkową:

Krok 1. Sprawdzamy wyliczoną kwotę zwrotu podatku, ewentualnie niedopłaty 
Na pierwszej stronie wspomnianej już decyzji, mniej więcej w połowie dokumentu znajduje się „tabela” w której można doszukać się m.in. informacji:

  • o zatrzymanych przez urząd: podatku dochodowym (Einkommensteuer), dodatku solidarnościowym (Solidaritätszuschlag i podatku kościelnym (Kirchensteuer)
  • o zapłaconych zaliczkach podatkowych

oraz najważniejsze

  • czy należy się zwrot podatku, czy jednak trzeba będzie do zapłacić podatek do urzędu.

Krok 2 Sprawdzamy numer rachunku bankowego na jaki przelany będzie zwrot

Zazwyczaj tuż pod wspomnianą tabelą znajduje się numer konta, na który zostanie przelany naliczony zwrot podatku. Mimo, że pomyłka jest mało prawdopodobna, często osoby, które rozliczają się wiele lat mają już zarejestrowane konto w urzędzie, po podaniu nowego konta w zeznaniu urzędnicy mogą przeoczyć tą zmianę.

Wskazówka
Jeżeli z decyzji jasno wynika, że przyznano zwrot podatku a podana kwota długo nie wpływa na konto warto sprawdzić nie tylko to, czy dane bankowe są poprawne, ale również czy właściwie poinformowaliśmy urząd kto jest właścicielem konta. W przypadku, gdy właścicielem konta nie jest podatnik do zeznania należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Najlepiej zrobić to wysyłając zeznanie podatkowe do urzędu.

Krok 3. Sprawdzamy dane podane do obliczenia podatku oraz uzasadnienie wydanej decyzji
Bezpośrednio pod danymi bankowymi znajduje się lista obrazująca, jak podatek został wyliczony (tzw. Besteuerungsgrundlage zur Steuerfestsetzung 20XX). Listę otwierają uzyskane dochody, a kończy kwota podlegająca opodatkowaniu bądź obliczenie dodatku solidarnościowego. Dane te należy porównać z danymi podanymi w zeznaniu podatkowym. Najpierw jednak warto zajrzeć do uzasadnienia decyzji (Erläuterungen), ponieważ znajduje się tam informacja co urząd zakwestionował w złożonym zeznaniu podatkowym oraz z jakiego powodu. Upraszczając to tu znajdziemy informację, dlaczego otrzymany zwrot podatku może być niższy od wyliczonego. Mając informację co poszło nie tak warto zastanowić się nad odwołaniem, ale o tym w dalszej części tekstu. 

Krok 4. Sprawdzamy numer podatkowy
Na samej górze pierwszej strony decyzji znajduje się numer podatkowy, czyli tzw. Steuernummer. Wspomniany numer należy skontrolować porównując go np. z numerem na decyzji z roku poprzedniego (oczywiście, jeżeli w międzyczasie nie zmienił się urząd skarbowy). Jeżeli okaże się, że jest on błędny, należy niezwłocznie poinformować o tym niemiecki urząd skarbowy. Może wydać się to mało istotne, jednak taki błąd może prowadzić do wezwań do złożenia zeznania podatkowego, mimo, że zostało ono już rozpatrzone. Brak reakcji na takie wezwania, raczej nie powinien prowadzić do kar finansowych, ale trzeba będzie tłumaczyć urzędowi, dlaczego nie zostały złożone wyjaśnienia w tej sprawie.  

 

Co zrobić w przypadku wystąpienia błędów?

Co robić w sytuacji, jeżeli decyzja zawiera błędy rachunkowe / pisemne?
Jeżeli pojawią się błędy, zaleca się ze względów czasowych złożenie podania o korektę. Jedynym minusem, który za tym idzie, jest brak możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko decyzji wydanej przez urząd skarbowy – takowe można podjąć jedynie składając odwołanie od decyzji.

Co robić, jeżeli nie zgadzamy się z otrzymaną decyzją?
Finanzamt, czyli niemiecki Urząd skarbowy może unieważniać lub zmieniać wystawione decyzje podatkowe. Dlatego też powinno się odwoływać od decyzji, w których pojawiły się błędy. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne, jednak nie należy zbyt długo zwlekać z jego wystosowaniem. Czas na odwołanie to jeden miesiąc (gdy decyzja jest przesłana na niemiecki adres) lub 2 miesiące – w przypadku, gdy decyzja podatkowa przesyłana jest do Polski. Ważne jest również, aby jednoznacznie podać od której decyzji się odwołuje. Odwołanie można wysłać także faksem – to w zupełności wystarcza, aby zachować tzw. formę pisemną odwołania (które nawiasem mówiąc, nie wymaga specjalnej formy – wystarczy sformułowanie „niniejszym odwołuję się od decyzji podatkowej […]”. Jeżeli po upływie obowiązującego terminu (miesiąc, bądź dwa) odwołanie nie zostanie złożone, decyzja podatkowa staje się prawomocna.
Termin na odwołanie zaczyna się z reguły z dniem, w którym faktycznie otrzymano decyzję. Ciężko jednak dojść do tego, kiedy list trafił w ręce podatnika, przyjęto uproszczoną regułę: termin na odwołanie zaczyna się automatycznie po upływie trzeciego dnia od przekazaniu listu (przez urząd skarbowy) na pocztę. Datę przekazania listu można odczytać z pieczątki umieszczonej przez US. Jeżeli przesyłka decyzji trwa dłużej niż wspomniane 3 dni, termin na odwołanie rozpoczyna się z dniem faktycznego dostarczenia listu do adresata. Termin na złożenie odwołania mija po miesiącu (bądź po dwóch - gdy list był wysyłany do Polski) – jeżeli koniec terminu wypada w niedzielę, bądź w ustawowe święto, przesuwa się on na następny dzień roboczy.

Wskazówka
W razie wątpliwości najlepiej jest złożyć odwołanie od razu po otrzymaniu niesatysfakcjonującej decyzji. Uzasadnienie można dosłać osobnym pismem w późniejszym terminie.

W przypadku gdy w terminie przeznaczonym na odwołanie nastąpiła dłuższa nieobecność i decyzja podatkowa nie została w odpowiednim czasie odczytana, można złożyć w urzędzie skarbowym odwołanie oraz wnioskować o przedłużenie terminu (powrót do poprzedniego stanu – Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand). Nieobecność trzeba jednak odpowiednio uzasadnić i udowodnić.

Wskazówka
Przy niedopłacie podatku dobrze jest wraz z odwołaniem wnioskować o zawieszenie egzekucji/wykonania (Aussetzung der Vollziehung). Wówczas należną kwotę podatku trzeba wyrównać dopiero po wyjaśnieniu spornych punktów – patrz po rozpatrzeniu odwołania. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że w razie odrzucenia odwołania. W ten sposób można uniknąć wysokich odsetek za zwłokę. 

 

Proces odwoławczy, decyzja po odwołaniu ew. wniesienie sprawy do sądu

Jeżeli odwołanie zostało złożone w terminie, urząd skarbowy ponownie sprawdzi zeznanie podatkowe. W pierwszej kolejności jednak zadecyduje, czy złożone odwołanie jest w ogóle dopuszczalne / czy są podstawy, aby takowe składać. Jeżeli urząd uzna, iż będzie rozpatrywał odwołanie, może wówczas przyjąć całkowicie lub częściowo uzasadnienie odwołującego się. W efekcie końcowym decyzja podatkowa może być odpowiednio zmieniona. Jeżeli urząd skarbowy zaakceptuje odwołanie (uzna, iż są podstawy, aby takowe złożyć), nie ma jeszcze pewności, że sprawa jest wygrana. Urząd ma prawo przyjąć odwołanie, ale może uznać, iż uzasadnienie jest niewystarczające – i co za tym idzie – może nie zmienić swojej pierwszej decyzji.
Fiskus sprawdza zeznania zawsze w pełnym wymiarze. W związku z tym w skrajnych przypadkach mogą ukazać się dodatkowe błędy, które mogą doprowadzić do tego, że podatek będzie musiał być dopłacany. Jeżeli taki przypadek nastąpi, osoba rozpatrująca odwołanie ma wówczas obowiązek poinformowania podatnika o tym fakcie. Podatnik z kolei zaś ten ma prawo wyboru, którą decyzję: „nową” czy „starą” uzna za obowiązującą.
Jeżeli odwołanie nie przyniesie żadnego skutku, pozostaje jeszcze wniesienie sprawy do sądu. Nie należy tego jednak czynić pochopnie, lecz tylko wtedy, jeżeli istnieją niepodważalne dowody na to, że wystawiona decyzja jest niesłuszna. W najgorszym przypadku nie tylko nie osiągnie się swego celu (korzystniejsza decyzja podatkowa), ale też zostaną nałożone na odwołującego się wysokie koszty procesu oraz odsetki wynikające z dopłaty do podatku. Dlatego jeżeli sięga się po to narzędzie (wniosek w sądzie) – dobrze jest złożyć sprawę w dobre ręce. Najlepiej skorzystać z pomocy prawnika i doradcy podatkowego, aby ci w imieniu podatnika próbowali „wyciągnąć” z decyzji jak największe korzyści dla podatnika.  

Wskazówki dodatkowe

Małżeństwa, które złożyły wspólne zeznanie podatkowe, a chcące się odwołać, muszą wystosować tylko jedno odwołanie (nie ma konieczności, aby każdy z małżonków z osobna takowe wystosowywał).

Jeżeli nie oddano w terminie lub oddano niekompletne zeznanie podatkowe, dobrze jest zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Jeżeli fiskus po latach sam dojdzie do tego, ryzykuje się nie tylko konieczność tłumaczenia się, ale naraża się też na wysokie kary finansowe za zwłokę.

Dodatkowe ciekawostki związane z odwołaniem od decyzji znajdą Państwo na naszym blogu w tekście "Odwołanie się opłaca". Zachęcamy do lektury.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 kwiecień 2019 07:04

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

 +48 737 186 660

info@intertax24.com

Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Pon. - pt.: 9:00- 16:00
    

Jesteśmy także na: