Kindergeld

Pobierających Kindergeld z Niemiec ostrzegamy przed koniecznością zwrotu

Bezproblemowa wypłata świadczenia Kindergeld z Niemiec niesie za sobą pewne obowiązki.  Jednym z nich jest wypełnianie i odsyłanie ankiet sprawdzających. Także ustalanie praw do świadczeń w Polsce (w sytuacji, gdy dzieci mieszkają w Polsce). Niezwykle ważne jest także informowanie o wszelkich zmianach. 

 

Na co uważać, by uniknąć konieczności zwrotu Kindergeld?

To, że Kindergeld został przyznany, nie oznacza, że decyzja nie może zostać wstrzymana lub zmieniona. Osoby pobierające zasiłek rodzinny w Niemczech powinny być świadome obowiązków wobec urzędu.

Na co w szczególności należy zwrócić uwagę, pobierając rodzinne:

 1. Przede wszystkim powinniśmy dokładnie zapoznać się z treścią decyzji. Zdarza się, że są tam istotne informacje. Mimo przyznania prawa do rodzinnego w Niemczech kasa rodzinna może nas powiadamiać o konieczności dosłania dokumentów. Wyznacza także termin ich dostarczenia. Jeżeli dokumenty nie zostaną dosłane w terminie, może to doprowadzić do zatrzymania wypłaty. Inaczej mówiąc, dzieci pozostaną bez pieniędzy.
 2. Odpisujmy na korespondencję przesłaną z kasy rodzinnej. Nieterminowe odpowiedzi potrafią doprowadzić do wstrzymania świadczenia. Będzie to szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku wysyłanych przez Familienkasse Sachsen tzw. ankiet sprawdzających. Na naszym blogu szerzej pisaliśmy o wspomnianych tu ankietach aktualizacyjnych. Jeżeli nie zostaną one odesłane, urząd może nakazać zwrot wypłaconego wcześniej zasiłku. 
 3. Jesteśmy także zobowiązani, aby informować Familienkasse Sachsen o wszelkich zmianach wpływających na wypłatę świadczenia. Zgodnie z §68 EStG (niemieckiej ustawy o podatku dochodowym) należy to zrobić do 30 dni. Roztargnienie może nieść za sobą poważne konsekwencje. W przypadku niezgłoszenia zmian niemiecka kasa rodzinna może upomnieć się o zwrot wypłaconego już świadczenia. Zgłaszać powinno się przede wszystkim informacje:
  • o rozwiązaniu umowy o pracę lub zmianę zatrudnienia rodziców,
  • o zmianie miejsca zameldowania rodziców lub dzieci,
  • o zakończeniu nauki dziecka lub zmianie szkoły,
  • o rozwodzie, separacji lub wyprowadzki jednego z rodziców,
  • o zmianie stanu cywilnego dziecka,
  • o rozpoczęciu pracy pełnoletniego dziecka.
 4. Jeżeli rodzina mieszka w Polsce, jest jeszcze jeden ważny obowiązek. Powinniśmy wówczas dbać o regularne ustalenie prawa do świadczenia 500 plus. Pisaliśmy o tym w tekście:"Czy osoby pracujące w Niemczech powinny składać wniosek na 500 Plus?". Po otrzymaniu decyzji w sprawie 500 plus należy ją niezwłocznie wysłać do kasy rodzinnej w Niemczech. Fragment decyzji należy przetłumaczyć. Decyzja (tzw. informacja) powinna być wysłana niezależnie od tego, czy jest prawo do świadczeń, czy nie. Jest to istotne, ponieważ wypłacany Niemczech dla Polaków często jest różnicą między świadczeniem polskim i niemieckim. Najczęściej urzędy wysyłają decyzje w formie elektronicznej. Do Familienkasse wysyłamy kopie decyzji.

 

Czy otrzymam świadczenia rodzinne z Niemiec w okresie, kiedy dziecko pracuje?

Kindergeld możesz otrzymać na swoje dorosłe dziecko. Gdy kończy ono szkołę, kształcenie zawodowe lub studiuje po raz pierwszy.

Jeśli Twoje dziecko uczy się na drugim poziomie (szkoła, kształcenie zawodowe lub studiuje). Może pracować maksymalnie 20 godzin tygodniowo. Od 2012 r. nie ma już limitu dochodów. Do końca 2011 r. limit dochodów wynosił 8004 euro rocznie. Obecnie prawo do Kindergeld na dziecko opiera się na statusie edukacyjnym dorosłego dziecka.

Aby otrzymywać nadal wspomniane świadczenie, należy wypełnić i złożyć w (tzw. Familienkasse) następujące formularze:

„Oświadczenie o sytuacji dziecka powyżej 18 roku życia” „Zgłoszenie dziecka bez szkolenia lub pracy”

 

Co z Kindergeld dla dziecka, które ukończyło szkołę i jeszcze nie podjęło nauki w nowej szkole?

Dziecko które, rozpoczyna naukę do 4 miesięcy po ukończeniu szkoły, prawdopodobnie nadal ma prawo do Kindergeld. Dotyczy to również okresu przejściowego między szkołą a studiami lub szkoleniem trwającym do 4 miesięcy kalendarzowych.

Jeśli Twoje dziecko jest bezrobotne, możesz otrzymywać zasiłek rodzinny do ukończenia 21. roku życia. Warunkiem jest, aby Twoje dziecko zostało zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy.

Na dzieci powyżej 25 roku życia zwykle nie przysługuje Kindergeld. Nawet jeśli dziecko nadal się uczy lub nie znalazło jeszcze pracy. Wyjątkiem jest, gdy są dzieci niepełnosprawne. Dzieci, które z powodu swojej niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub emocjonalnej nie mogą się same utrzymać. Będą miały prawo do Kindergeld.

 

Czy narodziny kolejnego dziecka będą skutkowały koniecznością złożenia nowego wniosku?

Wniosek o Kindergeld należy zawsze składać pisemnie do właściwego urzędu świadczeń rodzinnych. Wnioski można składać również online. Jest możliwe złożenia wniosku przed urodzeniem się dziecka, ale jest trochę bardziej skomplikowane. Wnioskujący najczęściej składają wnioski po narodzinach dziecka. Pobierający już świadczenia rodzinne w Niemczech nie muszą składać całego kompletu dokumentów.

Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej pieniądze znajdą się na Twoim koncie.

Dzieci, które obchodzą urodziny pierwszego dnia miesiąca, kończą one 18 lat z końcem poprzedniego miesiąca. (§ 187 § 2, § 188 § 2 niemieckiego kodeksu cywilnego). Niestety kończy się również prawo do zasiłku na dziecko w poprzednim miesiącu.

 

Czy mam obowiązek odesłania ankiety do sprawdzenia prawa do Kindergeld, jeśli nie pracuję już w Niemczech?

Mniej więcej raz do roku Familienkasse wysyła ankietę. Przy jej uzupełnianiu powinny ujawnić się wszystkie istotne zmiany o jakich, wcześniej nie zawiadomiliśmy. Bardzo często klienci próbują wypełniać ankietę sami, niestety wielokrotnie ze skutkiem wstrzymania wypłaty zasiłku. Jeśli nie odeślemy ankiety, możemy otrzymać decyzję, wg. której za jakiś okres trzeba będzie oddać Kindergeld. Konieczności zwrotu świadczenia można będzie uniknąć, gdy udowodni się, że istniało do niego prawo. Warto jednak pamiętać, że czas odwołania od decyzji nakazującej zwrot wynosi zazwyczaj 1 miesiąc. Jeśli odwołamy się od decyzji, Familienkasse bardzo dokładnie sprawdza prawo do Kindergeld. Niestety wiąże się to z dostarczeniem wielu dokumentów, które do ankiety nie są potrzebne.

Gdzie wpłacić pieniądze, gdyby mimo wszystko doszło do obowiązku ich zwrotu? Gdzie wysłać dokumenty dotyczące Kindergeld?

W decyzji powinien znajdować się numer konta, na które należy zwrócić niesłusznie pobrany Kindergeld. Najistotniejszy przy zwracaniu pieniędzy będzie tytuł przelewu, tzw. Verwendungszweck, gdyż to właśnie dzięki temu numerowi pieniądze zostaną właściwie zaksięgowane. Na wszelki wypadek podajemy dane do przelewu:

 • Odbiorca: BA-Service-Haus
 • Nazwa banku: Bundesbank Nuernberg
 • Numer IBAN: DE50 7600 000 0076 0016 17
 • BIC / SWIFT: MARKEDEF 1760

Bardzo istotny jest również adres, na który wysyłamy dokumenty. Dokumentów nie wysyłamy drogą elektroniczną, ponieważ nie mamy gwarancji, że dokumenty dotarły do kasy rodzinnej. Należy pamiętać, że do urzędu wysyłamy tylko kopie. Poniżej, znajduje się adres, na który należy wysłać korespondencje: 

Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
Niemcy

Pracując w Niemczech i wychowując dzieci w Polsce, można przegapić jakąś istotną korespondencję z urzędu. Wykonując codzienne obowiązki można zapomnieć o zgłoszeniu jakiegoś istotnego faktu do Familienkasse. Zdarza się, że zostaniemy wprowadzeni w błąd przez urząd. W takiej sytuacji pamiętaj, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z Kindergeld jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

 

Zobacz podsumowanie

Krótkie film na opisywany wyżej temat znajdziesz na naszym kanale YouToube.

Dodaj komentarz