Telefon +48 77 543 23 03

Pomożemy rozliczyć podatek z Niemiec
Złożymy deklarację podatkową
Z nami uzyskacie Państwo Kindergeld
Zasiłek rodzinny z Niemiec
Dobierzemy optymalną klasę podatkową
Pomożemy ją także zmienić
Rozliczymy działalność gospodarczą
Kleingewerbe
Odzyskamy możliwy zwrot podatku
Zadbamy o zasiłek rodzinny z Austrii
Familienbeihilfe
previous arrow
next arrow
Slider
menu

Ankieta sprawdzająca prawo do Kindergeld

Fragebogen Kindergeld

W przeciwieństwie do polskiego urzędu, gdzie wniosek o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze 500+ musimy składać co roku, w Famlienkasse nie składamy kolejnych wniosków. Niemiecki urząd sam wysyła do pobierających zasiłek Kindergeld ankietę sprawdzającą dalsze prawo wnioskodawcy do tego świadczenia. Takiej korespondencji możemy spodziewać się zazwyczaj co roku. W większości wypadków urząd wyznacza na odpowiedź osiem tygodni. W wyjątkowych sytuacjach czas na odpowiedź jest skrócony do czterech tygodni bądź do konkretnego podanego przez urząd terminu.

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Do ankiety należy dołączyć aktualne zaświadczenie pracodawcy w oryginale. Jeśli nasze dziecko jest już pełnoletnie i kontynuuje naukę należy dołączyć także bieżące zaświadczenie szkolne na druku dwujęzycznym bądź zaświadczenie w języku polskim z tłumaczeniem na niemiecki. Jeśli dziecko nie uczy się, ale jest zgłoszone w urzędzie pracy i nie ukończyło jeszcze 21 roku życia powinno przedstawić stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana pracy, a nie zgłosiliśmy tego faktu wcześniej, najlepiej dołączyć również dokumenty poświadczające zakończenie współpracy z poprzednim pracodawcą. Odsyłając ankietę do Familiekasse dobrze jest napisać list przewodni z wypunktowaniem dokumentów które dołączamy.

Informacje do uzupełnienia w ankiecie

W ankiecie należy podać aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy a także drugiego rodzica. W tabeli podajemy imiona dzieci wychowujących się we wspólnym gospodarstwie domowym i kontynuujących naukę w przypadku dzieci pełnoletnich. W dokumencie musimy także oświadczyć, czy otrzymujemy świadczenia z poza Niemiec i czy złożyliśmy stosowne wnioski, jeżeli jakieś świadczenia mogłyby przysługiwać. Wnioskodawca i drugi rodzic potwierdzają również swoje miejsce pracy wpisując nazwę firmy oraz datę zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Podajemy także ewentualne przerwy w zatrudnieniu z tytułu bezrobocia, długotrwałego chorobowego, macierzyńskiego, wychowywania dzieci lub wypadku przy pracy. Jeśli otrzymywaliśmy z tego tytułu świadczenia pieniężne należy wpisać z jakiej instytucji i w jakim okresie. Powinniśmy poważnie podejść do zadania i rzetelnie podać wszystkie informacje, ponieważ poświadczamy je własnym podpisem. W przypadku, gdy dane zostaną zatajone bądź będą niekompletnie podane, Familienkasse potraktuje to jako poświadczenie nieprawdy i próbę wyłudzenia świadczenia. W pouczeniu do każdej decyzji urząd, czy to polski czy niemiecki, informuje o konsekwencjach poświadczania nieprawdy. Nawet jeden źle zakreślony „krzyżyk” w ankiecie będzie traktowany jako próba oszustwa i wyłudzenia świadczenia. Konsekwencją będzie pismo z Familienkasse z żądaniem wyjaśnienia i informacją, że wszczęte zostaje wobec nas postępowanie karne o wyłudzenie. 

Konsekwencje braku odpowiedzi na ankietę sprawdzającą

Jeżeli z jakiś powodów nie możemy wysłać ankiety w wyznaczonym terminie powinniśmy poinformować urząd o powodach niedotrzymania terminu odpowiedzi i poprosić o możliwość przedłużenia terminu podając datę, do której zobowiązujemy się odesłać wymagane dokumenty. Ignorowanie korespondencji z Familienkasse może mieć poważne i kosztowne dla nas konsekwencje. Urząd może co prawda wysłać nam ponownie ankietę z prośbą o wypełnienie, ale tylko w przypadku, gdy otrzyma zwrotną informację, że przesyłka nie została nam doręczona.  Jeżeli rząd niemiecki w wyznaczonym terminie nie otrzyma wypełnionej ankiety wraz z wymaganymi dokumentami wstrzyma wypłacanie świadczenia Kindergeld. Następnym krokiem jest żądanie zwrotu wypłaconego już świadczenia do ostatniego potwierdzonego okresu. W najgorszym wypadku może to być świadczenie wypłacone nawet z kilku ostatnich lat.

 

Ostatnio zmieniany środa, 17 kwiecień 2019 08:07

Podane na niniejszej stronie internetowej informacje przygotowane zostały przez firmę Smuda Consulting – Intertax24 s.c. z najwyższą dokładnością i starannością. Dołożyliśmy wszelkich trosk aby zamieszczone w witrynie fakty i dane były rzetelne i prawdziwe.

Mimo powyższego zawarte tu treści mogą być nieaktualne, niekompletne lub wymagać dalszego objaśnienia. W związku z powyższym nie stanowią one jakiegokolwiek profesjonalnego doradztwa i są zamieszczane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Czytaj dalej...

Podejmij kontakt:

 +48 77 54 32 303

info@intertax24.com

 Nakło, ul. Tarnowska 27, 
     46-050 Tarnów Opolski

Poniedziałek - piątek: 9:00- 16:00
    
Sobota: 9:00 - 12:00

Jesteśmy także na:

   Instagram