Kindergeld

Pełnoletnie dziecko a Kindergeld: Sprawdź, czy nadal spełniasz warunki?

Czy wiesz, że możesz otrzymać Kindergeld nawet na swoje pełnoletnie dziecko, które może mieć własne dziecko? Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat świadczenia rodzinnego z Niemiec na „dorosłe” dzieci, to trafiłeś we właściwe miejsce! W tym artykule przedstawimy Ci szczegółowe informacje na temat warunków i sytuacji, w których możesz otrzymać Kindergeld na swoje pełnoletnie dziecko.

Poczuj się komfortowo, ponieważ rozbierzemy ten temat na czynniki pierwsze. Dowiesz się, kiedy kończy prawo do otrzymywania tego wsparcia oraz jakie dokumenty są wymagane.

Nie czekaj dłużej! Wiedza na temat Kindergeld jest niezwykle cenna i może pomóc Ci w zapewnieniu lepszej przyszłości Twojemu dziecku. Przygotuj się na lekturę, która rozjaśni Ci wszelkie wątpliwości i pokaże Ci, jak skorzystać z tego wsparcia w sposób skuteczny i korzystny dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

Od kiedy zaczyna, a kiedy kończy się prawo do zasiłku na dziecko Kindergeld?

Prawo do świadczenia Kindergeld mamy nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu przepracujemy tylko jeden dzień, ale spełniamy inne wymagane prawem warunki do otrzymania tego zasiłku. Kindergeld może być nadpłacony do sześciu miesięcy wstecz od daty wpływu wniosku do Familienkasse – Kasy Rodzinnej. Prawo do świadczenia kończy się w momencie, kiedy nasze dziecko osiąga pełnoletność. Jeśli dziecko obchodzi osiemnaste urodziny pierwszego dnia kolejnego miesiąca to prawo do Kindergeld wygasa już miesiącu poprzednim. Jednak w przypadku gdy nasze pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę, możemy wnioskować o dalszą wypłatę świadczenia. Kindergeld może być wypłacany do ukończenia przez dziecko 25 roku życia pod warunkiem, że będzie kontynuować naukę ukierunkowaną na uzyskanie konkretnego zawodu. Pod tym pojęciem należy rozumieć szkołę ogólnokształcącą, zawodową lub studia, w której wymiar nauki wynosi co najmniej 10 godzin tygodniowo.

 

Kindergeld dla dziecka pełnoletniego

Gdy dziecko zbliża się do osiemnastych urodzin, można oczekiwać korespondencji od Familienkasse. W ramach tego procesu, otrzymasz pełen wniosek do wypełnienia. Wniosek ten powinien być podpisany zarówno przez oboje rodziców, jak i przez dziecko, które wkrótce stanie się pełnoletnie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kontynuację nauki przez Twoje dziecko. Aby uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia, dokumenty należy przesłać do Familienkasse bez zbędnych opóźnień.

Ten wniosek/ankieta jest nieodzowny dla dalszego otrzymywania Kindergeld dla pełnoletniego dziecka. Ważne jest, aby wypełnić go dokładnie i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczenia.

 

Jakie dokumenty potwierdzają naukę dziecka oraz jej zakończenie?

Dziecko pełnoletnie, kontynuujące naukę musi przedstawić zaświadczenie szkolne o kontynuacji nauki na druku dwujęzycznym lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo jeżeli dziecko uczy się w szkole zawodowej, powinno przedstawić zaświadczenie o odbywaniu praktyk.

Wypłacanie Kindergeld kończy się w miesiącu, w którym dziecko otrzyma dokument poświadczający zakończenie nauki w postaci świadectwa ukończenia szkoły, czy dyplomu, nawet jeśli wcześniejsze zaświadczenie szkolne potwierdzało dłuższy okres nauki. Urząd ma prawo sprawdzić faktyczną datę zakończenia nauki, prosząc nas o przedstawienie kopii świadectwa lub dyplomu. Zazwyczaj wyznacza w piśmie termin 4 tygodni na przesłanie wyżej wymienionych dokumentów.

 

Zmiana planów naszego dziecka.

Zdarza się, że wybrana przez dziecko szkoła nie spełnia jego oczekiwań i postanowiła zmienić plany.  Jeśli pociecha przerwie naukę, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować, przedstawiając dokument z datą przerwania nauki. Wypłacanie świadczenia Kindergeld zostanie wstrzymane.

Jeśli nasze dziecko postanowiło zmienić profil kształcenia, również powinieneś o tym fakcie poinformować urząd, nawet jeśli nie nastąpiła dłuższa przerwa w kontynuacji kształcenia.  Do listu przedstawiającego sytuację dziecka i powód zmiany szkoły należy dołączyć aktualne zaświadczenie szkolne.  Kindergeld powinien być wypłacany na bieżąco.

 

Przerwa w kontynuacji nauki z powodu choroby lub macierzyństwa.

W przypadku gdy dziecko nie może kontynuować nauki z powodu choroby lub macierzyństwa świadczenie Kindergeld może być nadal wypłacane, ale tylko w okresie podlegającym szczególnej ochronie. Okres urlopu wychowawczego dziecka nie uprawnia do dalszego pobierania Kindergeld. O konieczności przerwania nauki powinniśmy poinformować urząd na piśmie, dołączając zaświadczenie lekarskie.  

 

Dorosłe, niepełnosprawne dziecko.

Na dorosłe, niepełnosprawne dziecko, które z powodu swojego stanu fizycznego, umysłowego lub psychicznego wymaga opieki można pobierać Kindergeld bez ograniczeń wiekowych.

Stopień niepełnosprawności musi zostać udokumentowany np. przez przedłożenie legitymacji inwalidzkiej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub wszelkie inne dokumenty, które będą potwierdzać niepełnosprawność dziecka.

 

Niezgłoszenie zakończenia nauki lub nieprawidłowe zgłoszenie może prowadzić do poważnych konsekwencji. W przypadku niezgłoszenia zakończenia nauki pełnoletniego dziecka, Familienkasse może żądać zwrotu już wypłaconego świadczenia. Ponadto, takie działanie może być uznane za próbę wyłudzenia świadczenia, co niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne.

Chcemy, abyście byli świadomi tych ważnych kwestii. Jeśli potrzebujecie pomocy w zrozumieniu procedur związanych z uzyskaniem Kindergeld dla pełnoletnich dzieci, jesteśmy tu, aby was wesprzeć.  Na naszej stronie internetowej znajdziecie listę dokumentów wymaganych do uzyskania Kindergeld. Zapewniamy, że nasz zespół doradców służy fachową pomocą i jest gotów odpowiedzieć na Wasze pytania oraz udzielić wskazówek dotyczących procedur uzyskania Kindergeld. W razie jakichkolwiek wątpliwości, nie wahajcie się skontaktować z naszym zespołem, który pomoże Wam w całym procesie.