Podatki w Niemczech

Steuerklasse. O pozytywach i wadach zmiany klasy podatkowej w Niemczech

Wysokość potrącanego podatku w Niemczech zależy nie tylko od osiągniętych dochodów, ale również innych czynników, w tym przede wszystkim klas podatkowych. Choć temat wydaje się być znany, wiele osób zastanawia się: "Dlaczego ja płacę więcej podatku niż inni. Co powinienem zrobić, by płacić mniej". Kawaler pracujący w Niemczech nierzadko z zazdrością patrzy, na stawki podatków odprowadzanych przez żonatych kolegów. Skąd taka różnica w odprowadzanych podatkach?

Otóż różnica może brać się właśnie z różnych klas podatkowych – Steuerklase. To one kwalifikują podatnika względem wysokości podatku od wynagrodzenia. Spora grupa osób pracujących w Niemczech, która liznęła już temat klas podatkowych twierdzi, że należy pozbywać się pierwszej klasy podatkowej, wybierając alternatywy III/V lub IV/IV. Jednak wielu wciąż dopytuje czy warto to zmieniać i co w ogóle oznaczają poszczególne klasy.

 

Podatek pierwsza klasa, czyli co nieco o klasach podatkowych.

Niemiecki system podatkowy wyodrębnia 6 klas podatkowych (Steuerklasse):

  • I klasa podatkowa – w skład której wchodzą: kawalerowie, panny, osoby rozwiedzione i owdowiałe (pod warunkiem, że przez cały rok podatkowy byli rozwiedzeni lub owdowiali oraz nie posiadają na utrzymaniu dzieci).

  • II klasa podatkowa - obejmuje jak w przypadku I klasy podatkowej osoby stanu wolnego, lecz samotnie wychowujące dzieci. Są to zatem kawalerowie, panny, wdowy itp., w których gospodarstwie zameldowane jest co najmniej 1 małoletnie dziecko, na które otrzymuje świadczenie rodzinne (Kindergeld) lub zasiłek opiekuńczy ewentualnie kwotę pomniejszenia podatku.

  • III klasa podatkowa – to osoby żyjące w związkach małżeńskich, lecz także osoby owdowiałe w trakcie roku podatkowego, w którym nastąpił zgon małżonka.

  • IV klasa podatkowa - oboje małżonków uzyskujących wspólnie dochody z pracy.

  • V klasa podatkowa – otrzymuje jedno z małżonków w przypadku gdy współmałżonek w trakcie roku kalendarzowego przynależał do III klasy podatkowej.

  • VI klasa podatkowa – kwalifikuje pracowników, którzy w jednym okresie mają dochody z kilku źródeł zatrudnienia.

Zatem klasy III, IV i V obowiązują małżonków. W momencie gdy żyją we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą wybierać, między kombinacjami klas podatkowych III/V i IV/IV. Kombinacje IV / IV stosują przeważnie małżeństwa o podobnych dochodach. W przypadku sporych różnic dochodowych wybiera się zazwyczaj kombinacje III/V.

W praktyce osoby wyjeżdżające do pracy w Niemczech, których małżonkowie mieszkają w Polsce, zazwyczaj otrzymują I klasę podatkową. Spory podatek potrącony w takim przypadku powoduje, że osoby zamężne koniecznie dążą do zmiany Steuerklasse, wybierając wyżej wymienione kombinacje.

 

Klasa podatkowa to nie tylko wysokość naliczonego podatku

Zmiana klasy podatkowej ma jednak nie tylko wpływ na wysokość potrąconego podatku, ale także na wysokość świadczeń zastępujących dochody jak np.: bezrobotne (Arbeitslosengeld), chorobowe (Krankengeld) czy świadczenia macierzyńskie (Elterngeld, Mutterschaftsgeld). Również podatek kościelny i solidarnościowy przy różnych klasach podatkowych będzie kształtował się różnie.

 

Trudny wybór odpowiedniej klasy podatkowej.

Często pod wpływem impulsu, sugestii lub obiegowej opinii, pracownicy decydują się na zmianę klasy podatkowej. Jednak o czym koniecznie należy wiedzieć, rezygnacja z I klasy, nie zawsze musi być korzystna. Kombinacje klas podatkowych III/V wybierają małżonkowie, których różnica dochodów wynosi mniej więcej 60% do 40%. Co jednak, w sytuacji, kiedy żona mieszka w Polsce, ma spore dochody i będzie w związku z tym traktowana w Niemczech jako osoba o ograniczonym obowiązku podatkowym? Choć zaliczka płacona na podatek (Lohnsteuer), może wydać się bardzo korzystna, na końcu roku (po złożeniu zaznania podatkowego - Einkommensteuererklärung) możemy poczuć się mocno rozczarowani. Zwłaszcza jeżeli okaże się, że zamiast zwrotu podatku będziemy musieli jeszcze sporo dopłacić. Dodatkowo, gdy taka nadpłata okaże się wyższa niż 400€, to niemiecki urząd skarbowy niewątpliwie w roku następnym zażąda dodatkowych zaliczek, aby zapobiec ewentualnej późniejszej niedopłacie.

3 thoughts on “Steuerklasse. O pozytywach i wadach zmiany klasy podatkowej w Niemczech

Comments are closed.