Podatki w Niemczech

Podatek w Niemczech. Jak zmniejszyć ciężar podatkowy?

Pieniądze z podatków finansują budowę dróg, wypłaty urzędników, wpierają rozwój edukacji. Mimo tego, podatki są widziane jako ciężkie, bezsensowne jarzmo, które nakładane jest na każdego obywatela. Pieniądze te są jednak konieczne, aby państwo mogło poprawnie funkcjonować i dokonywać inwestycji – także w swoich obywateli.

Każda osoba, która w Niemczech zarabia więcej od odgórnie określonego pułapu, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku – naliczanego indywidualnie od uzyskanego dochodu. Opodatkowanie zachowuje się progresywnie – znaczy to tyle, iż wraz ze wzrostem dochodu wzrasta również podatek, który musi być zapłacony.

W zależności od okoliczności, obowiązują pewne kwoty (dochody) wolne od podatku, które pomagają obniżyć podatkowy ciężar. Wysokość tych kwot jest regularnie aktualizowana i dopasowywana do potrzeb społeczeństwa. Dlatego też możemy liczyć ze wzrostem pewnych kwot za rok rozliczeniowy 2015. Obok wzrostu podstawowej kwoty wolnej od podatku, można także skorzystać z dobrodziejstwa kwoty wolnej od podatku z tytułu posiadania dzieci oraz kwoty wolnej od podatku w wypadku dziedziczenia lub podatku od korzyści majątkowej z tytułu obdarowania. Oprócz tego można uwzględnić także prywatne odciążenia.


Podstawowa kwota wolna od podatku dla każdego

Jedną z ulg podatkowych, która obowiązuje przy każdym rozliczeniu podatkowym za rok 2015 jest podstawowa kwota wolna od podatku (8.354 Euro). Jest ona obliczonym egzystencjalnym minimum, które należy się każdemu obywatelowi i dlatego też nie podlega opodatkowaniu.
Opodatkowane musi być każde Euro zarobione powyżej tej kwoty. U osób zatrudnionych kwota ta jest również uwzględniana przy każdej miesięcznej wypłacie, a dokładnie w odprowadzanym od niej podatku.

Infografika dla ciekawych:

Kwota wolna od podatku w niemczech

Jako mała dygresja kwota wolna od podatku dochodowego w latach 2002-2015 Niemcy kontra Polska.

 

Ulga podatkowa na dzieci czy „Kindergeld”

Kwoty wolne od podatku z tytułu posiadania dzieci są także cenioną możliwością podatkowego odciążenia. Każda para rodziców ma prawo odliczyć sobie od dochodu za rok 2015 aż 7008 Euro za każde dziecko. Kwota ta jest stała od 2010 roku i jest odliczana od dochodu, który podlega opodatkowaniu. Alternatywą do „ulgi podatkowej na dzieci” jest państwowy zasiłek rodzinny, tzw. Kindergeld.
W tym miejscu osoby mające bardzo wysokie dochody powinny się zastanowić, czy bardziej opłacalne jest dla nich miesięczne otrzymywanie Kindergeldu (184 Euro/miesiąc na pierwsze i drugie dziecko, 190 Euro/miesiąc na trzecie i czwarte dziecko oraz 215 Euro/miesiąc na każde kolejne dziecko), czy jednak znaczna ulga podatkowa.

Kwoty wolne przy podatku od darowizny i spadku

Kolejne ulgi można uwzględnić w przypadku, gdy się dziedziczy lub zostaje się obdarowanym. Od tego typu dochodów również trzeba odprowadzić podatek. Jego wysokość zależy głownie od stopnia pokrewieństwa do osoby, po której się dziedziczy lub która beneficjenta obdarowała. Im bliższy stopień pokrewieństwa spadkobiercy lub osoby obdarowanej do osoby od której otrzymało się spadek/darowiznę, tym większa ulga podatkowa z tego tytułu.

Uwzględniane osobistych ulg

Podatnicy, którzy są tego wcześniej świadomi, iż w nadchodzącym roku podatkowym będą mieli znaczne wydatki, mogą już wcześniej złożyć wniosek o udzielenie odpowiednich ulg podatkowych. W ten sposób w danym roku podatkowym miesięczne wynagrodzenie Netto będzie nieco wyższe – powodem tego będzie zmniejszenie potrącanego podatku od całości. Wnioski takie można składać do października roku poprzedzającego nadchodzący rok podatkowy: jeżeli więc na rok 2016 planuje się większe wydatki, wówczas jest czas do X.2015, aby złożyć odpowiedni wniosek. W innym wypadku podatek potrącany miesięcznie będzie bez zmian, a pieniądze będzie można odzyskać dopiero na koniec roku przy rozliczeniu/wyrównaniu podatkowym.
Przykładowo: pracownik jest świadomy tego, iż koszty dojazdu do pracy w przyszłym roku będą wyższe, dlatego tez może zawnioskować, aby tą kwotę wolną od podatku na wstępie umieścić już w swojej karcie podatkowej. W ten sposób wzrasta miesięczne wynagrodzenie netto. Jeżeli podatnik zrezygnuje z takiego kroku, wówczas „nadpłacony” podatek może i tak odzyskać z rozliczeniem rocznym.

Co podatnik powinien wiedzieć – informacje w pigułce

  • Ulga podatkowa mająca na celu zwiększenie miesięcznego dochodu netto może być naniesiona na kartę podatkową do października. Jeżeli się tego nie uczyni – pieniądze nie przepadają. Można je odzyskać na koniec roku/początek następnego wraz z rozliczeniem podatku.
  • Nie ma konieczności „upominania” się w zeznaniu o kwotę wolną od podatku w wysokości 8354 Euro – naliczana jest ona każdemu zarabiającemu odgórnie.
  • Wysokość podatku (i wynikającej z niego kwoty wolnej) w przypadku dziedziczenia/darowizny jest zależna od stopnia pokrewieństwa pomiędzy obdarowującym a obdarowywanym/dziedziczącym
  • Jeżeli podatnik wie, że w przyszłym roku jego koszty związane z dojazdem do pracy wzrosną (przeprowadzka, etc.) – do października ma czas, aby poinformować o tym urząd i przez to uzyskać większe wynagrodzenie netto w nadchodzącym roku. Gdy się tego nie uczyni – bez paniki, pieniądze nie przepadną, gdyż są do odzyskania przy rozliczeniu!

Dodaj komentarz