Praca i życie w Niemczech

Praca w Niemczech – godziwe pieniądze dla studentów

Wielu uczniów i studentów po przyjeździe do pracy do Niemiec zostaje zatrudnionych na standardowych warunkach (jak każdy inny pracownik w Niemczech), ale z niektórymi umowa zostanie zawarta na warunkach tzw. Kurzfristige Beschäftigung. Czym jest ta popularna w Niemczech forma zatrudnienia? Co można zyskać dzięki pracy w takiej formie?

Zatrudnienie bez ponoszenia kosztów socjalnych

Kurzfristige Beschäftigung to tzw. zatrudnienie krótkoterminowe pozwalające pracodawcy na zawarcie umowy o pracę z pracownikiem bez ponoszenia kosztów ubezpieczeń socjalnych. Jest to możliwe, ponieważ osoby zatrudniane w tej formie powinny już posiadać ubezpieczenie. Brak składek socjalnych nie jest jednak równorzędny z brakiem konieczności płacenia podatku. Wszystkie podatki wynikające z zatrudnienia, jak: podatek dochodowy Lohnsteuer oraz podatki Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer muszą być płacone. Przy spełnieniu odpowiednich warunków istnieje jednakże możliwość, by podatek był pobierany w formie 25-procentowego ryczałtu.

 

Aby pracodawca mógł zatrudnić pracownika na zasadach Kurzfristige Beschäftigung, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • Okres zatrudnienia, (licząc ciągłe zatrudnienie) nie może być dłuższy niż 2 miesiące lub – jeżeli zatrudnienie nie jest ciągłe – 50 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Praca w tej formie nie może być wykonywana „zawodowo” jeżeli zarobek przekracza 400 euro na miesiąc.

Do wspomnianych okresów 2 miesięcy / 50 dni wliczane są również dni urlopowe.

 

Praca na zasadzie Kurzfristige Beschäftigung

Typowymi przykładami pracy w tej formie są np. zastępstwa w pracy, praca sezonowa lub – jak już wspominaliśmy – praca na wakacje. Jednak pracodawca, zatrudniając pracownika, nie zawsze jest w stanie w prosty sposób określić, czy danego pracownika może przyjąć do pracy w tej właśnie formie zatrudnienia. Z pomocą przychodzą tu instytucje socjalne i ubezpieczeniowe (Sozialversicherungsträger), podając konkretne przykłady, kiedy zatrudnienie nie jest "zawodowo" wykonywane. Według wzorów bez problemów mogą zostać zatrudnione:

  • osoby znajdujące się w okresie pomiędzy zakończeniem szkoły a rozpoczęciem studiów
  • osoby posiadające już "normalną" pracę z pełnymi składkami socjalnymi (Sozialversicherungspflichtig)
  • osoby otrzymujące "wcześniejszą" rentę (Vorruhestandsgeld)
  • osoby, które wycofały się z życia zawodowego (emeryci).

Istotne jest to, że przy zatrudnieniu na Kurzfristige Beschäftigung pracownik jest ubezpieczony w kasie wypadkowej (Unfallersicherung) przeciw wypadkom w pracy i chorobom zawodowym. Składki do tego obowiązkowego ubezpieczenia musi wnosić pracodawca.

 

Standardowa płaca – większy zysk

Wracając do tytułu naszego artykułu, zastanówmy się teraz, dlaczego Kurzfristige Beschäftigung miałby pomóc osobom wyjeżdżającym w okresie wakacji do pracy w Niemczech w zarobieniu dużej sumy pieniędzy. Odpowiedź wydaje się oczywista i pewnie sama nasunęła się Czytelnikom po lekturze wcześniejszych wersów. Jednak poza tym, że od zarobków prócz podatków nie ponosimy żadnych obciążeń w postaci ubezpieczeń socjalnych. Jak natomiast wiadomo zapłacony podatek w momencie gdy pracujemy sezonowo, bez problemu możemy odzyskać. Wystarczy, że pracujący przez wakacje student po zakończeniu roku podatkowego złoży we właściwym urzędzie finansowym w Niemczech zeznanie podatkowe, tzw. Einkommensteuererklärung. Dzięki takiemu zabiegowi może otrzymać (prawie) zawsze cały potrącony podatek. Jak to jest możliwe? Przecież w każdym kraju europejskim, w tym w Niemczech, podatki od wynagrodzenia są opodatkowane. Załóżmy, że student zgodnie z obowiązującymi stawkami zarabia średnio 8,40 € na godzinę. Pracując przez 2 miesiące lub 50 dni, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 8004 €. Nie da się od kwoty wolnej od podatku zapłacić podatku, stąd składając zeznanie, student otrzyma cały potrącony podatek. Tym samym można uznać, że jego dochody netto w ostateczności osiągną wysokość sum brutto.