Familienbeihilfe

Jak otrzymać Kinderbetreuungsgeld?

Wychowując dzieci, mamy nadzieję, że jest to dobra inwestycja w naszą przyszłość. Jednak do czasu, aż nasze pociechy staną się samodzielne, musimy w nie inwestować i to niemałe pieniądze. Dlatego szukając możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń na nasze dzieci, nie bójmy się starać o pieniądze z zagranicy – oczywiście jeżeli mamy taką możliwość.
Dzisiaj skupimy się na Austrii, gdzie podobnie jak w Niemczech też mamy możliwość pobierania zasiłku wychowawczego Kinderbetreuungsgeld.

Czym jest Kinderbetreuungsgeld?

Jest to świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas pobierania świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszej pociechy. Wnioskować o zasiłek wychowawczy w tym kraju mają prawo oczywiście obywatele Austrii, ale też innych państw Unii Europejskiej, Szwajcarii i uchodźcy posiadający azyl w Austrii, obywatele państw nie będących w UE, ale mieszkający na terenie Austrii oraz uprawnieni do pobytu w tym kraju. Wnioskodawcą zaś może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Do tego zasiłku mają też prawo rodzice adopcyjni. Z reguły wnioskodawcą jest matka nowo narodzonego dziecka, mimo że nie zawsze mieszka na terenie Austrii.

Warianty wypłacania zasiłku

Wniosek na Kinderbetreuungsgeld może wpłynąć nie wcześniej niż w dzień narodzenia naszej pociechy. Od stycznia 2011 roku obowiązuje ustawa „Opieka Benefit”, w której określono kilka wariantów wypłacania świadczenia na dziecko. Dzięki temu rodzice mogą sami wybierać sposób pobierania zasiłku. Dostępne są dwa systemy obejmujące w sumie pięć wariantów. Uwaga! Jeżeli zdecydujemy się na jeden z proponowanych wariantów, nie możemy już go zmienić. Jedno z rodziców może pobierać zasiłek wychowawczy maksymalnie przez okres 30 miesięcy. Drugi rodzic również może złożyć wniosek na to świadczenie, jeżeli w danym momencie nie pracuje. Tak więc jest bardzo istotne, na który z wariantów się zdecydujemy.
Opcje dostępne w pierwszym systemie (zasiłek rodzinny przyznawany ryczałtowo) 

Wariant 30+6

W tej opcji możemy uzyskać na dziecko 14,53 euro na dzień, czyli w sumie w zależności od miesiąca wysokość świadczenia może wynosić do ok. 436 euro, a zatem łącznie około 1774 zł, a maksymalny czas wypłacanego zasiłku wynosi 36 miesięcy. Według wyżej wymienionej zasady jedno z rodziców może pobierać zasiłek do 30 miesięcy, co oznacza, że aby przedłużyć to świadczenie, wniosek może złożyć drugi rodzic. Przedłużenie jest możliwe do 36. miesiąca życia dziecka. Taki transfer (czyli zmiana osoby pobierającej zasiłek) podczas całego okresu jest możliwy tylko dwa razy. Warto wspomnieć również, że jest to jeden z najbardziej korzystnych wariantów, gdyż pobierając ten zasiłek przez 30 miesięcy, możemy otrzymać 53 tys. zł, a zakładając, że pobieramy go do 36. miesiąca życia naszej pociechy, otrzymamy 63 tysiące złotych.

Wariant 20+4

Tutaj możemy uzyskać 20,80 euro na dzień, czyli około 624 euro miesięcznie, w zależności od jego długości, tj. 2496 złotych. Daje nam to, licząc cały okres pobierania zasiłku, kwotę minimum 49 tys. zł, a maksymalna długość jego trwania wynosi 24 miesiące, przy czym jeden rodzic może otrzymywać ten zasiłek do 20. miesiąca życia naszego dziecka. Na pozostałe cztery może wnioskować drugie z rodziców.

Wariant 15+3

W tym przypadku możliwe jest uzyskanie dodatku w wysokości 26,60 euro na dzień, czyli w ciągu miesiąca można otrzymać zasiłek w wysokości aż 800 euro, co oznacza kwotę 3200 zł! Uzyskujemy w tym przypadku minimum 48 tysięcy złotych na 15 miesięcy. Ta opcja przewiduje okres do 18. miesiąca życia naszej pociechy, dostępna jest przez 15 miesięcy dla jednego rodzica. Żeby otrzymać zasiłek na ostatnie trzy miesiące, które nam pozostały, może wnioskować drugi rodzic.

Wariant 12+2

Tutaj rodzice mogą otrzymać zasiłek w wysokości aż 33 euro na dzień, więc na miesiąc kwota może wynieść aż 1000 euro, czyli ponad 4000 zł, a to – sumując całość zasiłku – daje 48 tys. zł. Bez wątpienia jest to duża pomoc w pierwszym roku życia naszej pociechy. Opcja ta jest dostępna przez 12 miesięcy i może zostać wydłużona maksymalnie o 2 miesiące – do 14 miesięcy.
Opcja dostępna w drugim systemie (zasiłek wyliczany z wysokości wcześniejszych dochodów wnioskującego)
Ten model pozwala na pobieranie zasiłku przez 12 miesięcy, a kwota, którą możemy uzyskać, maksymalnie wynosi 66 euro na dzień, czyli około 2000 euro na miesiąc. Zasiłek jest wyliczany z dochodu na rok przed narodzeniem dziecka. Wynosi 80 procent otrzymanego dochodu. O to świadczenie może wnioskować zarówno matka, jak i ojciec. Przy czym – tak jak we wcześniejszych przypadkach – jeden rodzic, a długość trwania świadczenia może maksymalnie wynosić 12 miesięcy, przy czym można wnioskować o przedłużenie go o kolejne 2 miesiące. Jeżeli jednak pobraliśmy już jakikolwiek zasiłek na dziecko w Polsce, to wypłacona zostanie nam różnica.

 

Jakie warunki musimy spełnić, by otrzymać Kinderbetreuungsgeld?

Osoba wnioskująca o zasiłek powinna być zameldowana w tym samym miejscu co dziecko. Natomiast jedno z rodziców przynajmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka powinno być ubezpieczone na terenie Austrii (pracować na terenie Austrii). Osoba wnioskująca nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobierania zasiłku. A jeżeli podejmie pracę, warto dokonać transferu wniosku na drugiego rodzica, który nie pracuje.