Praca i życie w Austrii, Praca i życie w Niemczech

Emerytura z zagranicy, czyli pieniądze na godziwą starość

Mimo że wielu z nas emerytura wydaje się bardzo odległa, powinniśmy pamiętać o tym, że pracujemy na nią przez całe życie. Nasza przyszłość zależeć będzie od tego, ile dziś zdołamy odłożyć na starość.

Żyjąc we wspólnej Europie, podróżujemy i pracujemy w różnych jej częściach i z tego właśnie powodu przyjrzymy się tematowi emerytur z punktu widzenia osób pracujących w najbardziej popularnych krajach, czyli w Niemczech, Holandii i Austrii. Odpowiemy również na pytania, co powinniśmy zrobić, pracując w Polsce i w jednym z wymienionych krajów Unii, aby otrzymać emeryturę z zagranicy. I jakie zasady obowiązują przy przyznawaniu emerytur w tych krajach

 

Nie tylko emerytua z ZUS

Polski system emerytalny nie cieszy się dobrą opinią zarówno ani u osób pobierających emerytury, ani u społeczeństwa. Tym bardziej więc warto pamiętać o ewentualnych należnościach z zagranicy. Jeżeli w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego wybieramy się do ZUS-u, a pracowaliśmy nie tylko w Polsce, lecz także za granicą, powinniśmy zgłosić ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym momencie ZUS powinien sporządzić wniosek do zagranicznej instytucji, gdzie rozpocznie się procedura ustalania, czy przysługuje nam emerytura z zagranicy na podstawie prawa danego państwa.

Należy mieć świadomość tego, że emerytura innego kraju Unii będzie przelewana bezpośrednio na wskazane konto z pominięciem ZUS. Emerytura z Polski oraz z zagranicy to dwa odrębne świadczenia. Jednak gdy świadczenie zagraniczne trafia na konto w Polsce, bank ma ustawowy obowiązek, by od wpływających emerytur odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ oraz – w niektórych przypadkach – podatku. Bank będzie więc pełnił funkcję płatnika wszelkich należnych w Polsce potrąceń od emerytury. Jednak to, czy podatek od emerytury powinien zostać potrącony czy nie, zależy od kraju, z którego świadczenie otrzymujemy. Mówiąc dokładniej – od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska ma podpisaną z danym państwem.

 

Emerytura w Niemczech

Prawo do emerytury w Niemczech mają obecnie osoby, które ukończyły 65 lat. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jednak w latach 2012–2035 wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o 1 miesiąc do momentu, aż osiągnie wartość 67 lat.

Osoby otrzymujące rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę opiekuńczą, które mogą pochwalić się wystarczająco długim stażem pracy, mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Istotną informacją jest to, że „dorabianie” do emerytury nie powoduje zawieszania wypłaty świadczeń emerytalnych. Jeżeli zatem pracujemy i otrzymujemy emeryturę, nie musimy się obawiać, że nasza emerytura zostanie obniżona lub zawieszona. Wysokość tego świadczenia zależy od wniesionych składek na ubezpieczenie oraz stażu pracy. Inną ciekawostką jest to, że składki na ubezpieczenie, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, odprowadzane są do różnych kas ubezpieczeniowych (jak np. kasa ubezpieczeniowa dla górników czy kasa ubezpieczeniowa dla kolejarzy).

W państwowym systemie ubezpieczeniowym składka emerytalna wynsi 19,9% i po połowie jest płacona przez pracownika i jego pracodawcę.

 

Emerytura w Holandii

Podobnie jak w Niemczech, w Holandii zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat. Możemy tu rozróżnić tzw. rentę dożywotnią AOW, która jest wypłacana przez SVB (Sociale Verzekeringsbank), oraz emeryturę „pension”, którą gromadzi się z dobrowolnych składek.

AOW przysługuje nie tylko wtedy, gdy ktoś pracuje w Holandii, ale również wtedy, gdy tylko mieszka legalnie w tym kraju.

 

Emerytura w Austrii

W Austrii w zależności od płci na emeryturę możemy przechodzić w różnym wieku. Kobieta może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyzna – ukończywszy 65 lat. By otrzymać emeryturę, w ciągu ostatnich 30 lat przed przejściem na emeryturę trzeba przepracować minimum 15 lat w Austrii bądź w innym kraju Unii Europejskiej. Osoba, która pracowała krócej, emerytury nie otrzyma.