Gewerbe w Niemczech

Prowadzisz Gewerbe w Niemczech? Nie daj się nabrać na te mity!

Mity przy rozliczeniu Gewerbe w Niemczech - nie daj się nabrać

Coraz więcej Polaków stawia na lepsze zarobki i możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego też wielu z nich decyduje się na rejestracje firm w Niemczech. Dużą popularnością cieszy się prowadzenie jednoosobowej działalności w Niemczech. Określa się ją mianem Gewerbe. Tym terminem określa się niezależną działalność, której celem jest osiągnięcie zysku. W Niemczech zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej obowiązuje zasadniczo swoboda handlu. Oznacza to, że każdy może zarejestrować działalność gospodarczą. Jednak nie mogą istnieć żadne wyjątki lub ograniczenia w stosunku do danej Gewerbe. Jako Gewerbe liczą się wszystkie rodzaje działalności produkcyjnej i przetwórczej w handlu i rzemiośle. Osoby pracujące w Niemczech często decydują się na samozatrudnienie. Do tej grupy wliczają się np. opiekunki osób starszych lub pracownicy branży budowlanej. Niejednokrotnie podczas prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się wiele pytań. Mogą one budzić liczne kontrowersje. Znalezione informacje jednak nie zawsze są prawdziwe. Zdarza się, że na podstawie uzyskanych rad wyciągane są błędne wnioski. Dziś chcielibyśmy obalić pewne popularne mity związane z rozliczeniem Gewerbe. Zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

 

Mit 1. Nie muszę rozliczać Gewerbe w Niemczech, jeżeli nie uzyskałem dochodu.

Każda osoba, która zarejestrowała działalność gospodarczą, jest zobowiązana do jej rozliczenia. Powinna ona złożyć zeznanie nawet wtedy, gdy nie uzyskała dochodów lub osiągnęła stratę. Nawet po wyjeździe z Niemiec/powrocie do Polski nad przedsiębiorcą nadal będzie ciążył obowiązek rozliczenia. Dzieje się tak, jeżeli jej nie wyrejestrowano. Deklarację podatkową w urzędzie niemieckim powinno się złożyć do 31 lipca roku następnego. Po niedostosowaniu się do wezwań Finanzamt może podjąć dalsze kroki i nałożyć karę grzywny.

 

Mit 2. Dochody z pracy i te uzyskane z Gewerbe w Niemczech mogę rozliczyć osobno.

Często pracujący w Niemczech wykazują w zeznaniu podatkowym tylko wynagrodzenie z pracy. Zapominają przy tym o konieczności wykazania przychodów oraz kosztów z prowadzonej Gewerbe. Uważają, że dla niej powinno zostać sporządzone kolejne zeznanie. Jest to poważny błąd. W myśl przepisów wszystkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym muszą być ujęte w zeznaniu. Wliczają się do nich dochody, np. z emerytury, umowy o pracę lub działalności gospodarczej. Także zarobki osiągnięte w innych krajach powinny zostać tam wykazane.

 

Mit 3. Jeżeli mój zarobek z Gewerbe nie przekroczył kwoty wolnej od podatku nie zapłacę podatku.

To prawda, że Steuerfreibetrag, czyli kwota wolna od podatku w Niemczech jest wysoka. W rozliczanym obecnie roku podatkowym tj. 2020 wynosi ona 9168€. Jednak, mimo niższych dochodów, w pewnych okolicznościach podatek zapłacimy. Najczęściej będzie to miało miejsce, gdy oprócz dochodów z działalności, osiągnęliśmy także wysoki dochód w Polsce. Osiągnięty dochód w Polsce wykazywany jest na zaświadczeniu UE/EOG z polskiego urzędu skarbowego. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czym jest druk UE/EOG zapraszamy do lektury artykułu.

 

Mit 4. Po rozliczeniu firmy w Niemczech dostanę zwrot podatku.

Wiele biur podatkowych reklamuje swoje usługi jako zwrot podatku. Określenie te bardzo zakorzeniło się w głowach. Nawet osoby pracujące w Niemczech, które nie zapłaciły podatku dochodowego, oczekują jego zwrotu. W przypadku prowadzenia firmy w Niemczech zaliczki na podatek dochodowy nie były płacone. Po rozliczeniu w najlepszym wypadku można spodziewać się, że decyzja podatkowa będzie na zero. Może się także pojawić konieczność zapłaty podatku. Pamiętaj, że czas oczekiwania na decyzję podatkową jest różny. Zależy on w dużej mierze od tego, do jakiego urzędu trafiło nasze rozliczenie. Składając Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung i Gewerbesteuererklärung należy spodziewać się trzech decyzji podatkowych. Jeżeli dopłata podatku dochodowego będzie wysoka, osobno możesz otrzymać tzw. Vorauszahlungsbescheid.

Ewentualnego zwrotu można spodziewać się tylko w dwóch sytuacjach:

  • przedsiębiorca, oprócz dochodów z działalności, osiągnął dochody na podstawie umowy o pracę w Niemczech,
  • w związku z dużą dopłatą do podatku w roku wcześniejszym urząd zobowiązał przedsiębiorcę do wpłacania zaliczek.

 

Mit 5. Otrzymując decyzję szacunkową wystawioną przez urząd, nie muszę się już rozliczać.

Niejednokrotnie podatnicy, którzy nie rozliczyli podatku dziwią się otrzymując decyzję z urzędu. Decyzja szacunkowa (bo o takiej mówimy) to efekt braku złożenia deklaracji podatkowej mimo wielokrotnych wezwań. Ponieważ urząd nie otrzymał zeznania, na podstawie znanych mu oraz szacowanych dochodów sam dokonuje rozliczenia. Problem polega na tym, że decyzja szacunkowa nie obejmuje kosztów i odliczeń. Kwota dochodu/przychodu w takim wypadku może odbiegać od rzeczywistości. Na podatniku zatem mimo otrzymanej decyzji nadal spoczywa obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Najpierw jednak powinien on zapłacić wyliczony przez urząd podatek. Jednak, jeżeli są ku temu przesłanki, można poprosić o wstrzymanie egzekucji należności.

 

Mit 6. Nie muszę składać deklaracji VAT, jeżeli nie jestem podatnikiem podatku VAT.

Przedsiębiorca powinien złożyć roczną deklarację VAT (tzw. Umsatzsteuererklärung), jeśli:

  • jest VAT-owcem,
  • jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Zwolnienie z płatności podatku VAT oznacza prowadzenie Gewerbe na zasadzie tzw. Kleinunternehmerregelung. Kompletne rozliczenie podatkowe będzie wymagało złożenia co najmniej dwóch zeznań: podatku dochodowego oraz podatku VAT. W pewnych okolicznościach urząd może zażądać także złożenia deklaracji od Gewerbesteuer (tzw. Gewerbesteuererklärung).

 

Mit 7. Koszty nie wpływają na rozliczenie podatkowe.

W rozliczeniu działalności gospodarczej można ująć wiele kosztów, które są związane z jej prowadzeniem. Wliczają się do nich paliwo, internet, zakup ubrań roboczych, wszelkiego rodzaju narzędzia, środki czystości itd. Należy pamiętać, iż koszty wynikające z prowadzenia firmy w Niemczech powinny być „wiarygodne”. Oznacza to, że powinny być potwierdzone stosownym dokumentem. W przeciwnym razie Finanzamt może je odrzucić. Dlatego też istotne jest, aby przechowywać dokumentację obejmującą działalność. Dokumenty należy przechowywać do 10 lat. Prowadząc działalność, należy również pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Ubezpieczenia te dotyczą wybranych osób lub grup. Ubezpieczenie rentowo-emerytalne dotyczy np. rzemieślników.

Bez wątpienia, koszty mogą wpłynąć na efektywność zwrotu podatku. Warto więc ująć je w zeznaniu podatkowym. O kosztach pisaliśmy więcej na naszym blogu. Aby dowiedzieć się więcej na temat kosztów ujętych w deklaracji podatkowej, zachęcamy do lektury tekstu.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozliczeniem, skompletuj potrzebne dokumenty. Rozliczenie podatkowe jest tematem dość obszernym. Nic dziwnego, że możesz mieć dodatkowe pytania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług