Kindergeld

Ważne pytania o dokumenty i wniosek na Kindergeld w 2021 roku

Mówi się, że kto pyta, nie błądzi. Faworytami wśród szukających odpowiedzi są dzieci, które nie przestają pytać. Wnioskodawcy, którzy dopiero zamierzają złożyć wniosek na świadczenie rodzinne w Niemczech, także nierzadko mają wiele pytań. Najczęściej zadawane pytania o Kindergeld zostały już dawno wnikliwie opisane w internecie na różnych stronach i forach. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na te ważne, zadawane, lecz nieco zapomniane na internetowych forach i grupach dyskusyjnych pytania.

Czy numer identyfikacyjny (tzw. Steueridentifikationsnummer) będzie konieczny do złożenia wniosku?

Od bardzo dawna (dokładnie od roku 2016) we wniosku na świadczenie rodzinne powinien być podany tzw. Identifikationsummer, czyli niemiecki numer identyfikacyjny. Jednak zazwyczaj wspominany numer będzie przyznany osobie, która posiada w Niemczech meldunek i stałe miejsce pobytu. Z reguły osoby, świeżo zatrudnione sąsiada nie będą posiadały wspomnianego numeru. Zdarza się, że osoby, które nie posiadają meldunku w Niemczech i od lat pracują w Niemczech, nie otrzymały wspomnianego numeru. Jeszcze z zeszłym roku wystarczyło podanie polskiego numeru PESEL. Jednak obecnie, nawet osoby, które już pobierają Kindergeld dostają pisma z Familienkasse z prośbą o podanie Indentifikationsnummer. Co wówczas zrobić? Jeżeli go nie ma, należy o niego zawnioskować. Warto najpierw jednak sprawdzić np. decyzję podatkową, czy w lewym górnym rogu nie ma wspomnianego numeru. Jeżeli nie, z naszą pomocą można zawnioskować o niniejszy numer. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zapraszamy do kontaktu.


Kiedy najwcześniej należy złożyć wniosek?

Zazwyczaj ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego z Niemiec wymaga spełnienia jednego z warunków:

  1. Wnioskodawca (ew. rodzic dziecka) ma stałe miejsce zamieszkania / pobytu w Niemczech
  2. Wnioskodawca (ew. rodzic dziecka) jest w Niemczech podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym

Zatem w sytuacji, kiedy osoba chcąca wnioskować o Kindergeld dopiero rozpoczyna pracę w Niemczech i dodatkowo ma umowę na czas próbny powinien zaczekać z wnioskiem na Kindergeld. W teorii stałe miejsce pobytu / zamieszkania w Niemczech będzie skutkowało uzyskaniem prawa do świadczenia, jednak w sytuacji, gdy umowa jest na bardzo krótki czas, również decyzja o przyznaniu Kindergeld może być bardzo ograniczona czasowo.

Jeżeli pracownik nie ma meldunku i stałego pobytu w Niemczech uzyska Kindergeld tylko w sytuacji, jeżeli będzie podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Prawdopodobnie nie będzie w stanie udowodnić takiego obowiązku zaraz po rozpoczęciu pracy. To kiedy najlepiej będzie złożyć wniosek by nie skutkował on decyzją krótką lub nawet negatywną będzie sprawą bardzo indywidualną. Zachęcamy w tej kwestii do kontaktu z naszą firmą. Należy jednak pamiętać, że świadczenie zostanie wypłacone tylko 6 miesięcy wstecz od złożenia wniosku.

 

Czy można złożyć wniosek na Kindergeld z mocą wsteczną?

Jak powszechnie wiadomo, do roku 2018 o Kindergeld można było wnioskować do czterech lat wstecz. Obecnie (jak napisano wyżej) jest to tylko 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Jeżeli w Polsce zostanie wcześniej złożony wniosek na rodzinne w Polsce i do ustalenia prawa konieczna będzie informacja o prawie do świadczenia z Niemiec, wówczas na podstawie koordynacji świadczeń sytuacji będzie można starać się o Kindergeld od daty złożenia wniosku w Polsce.

 

Dlaczego przy składaniu wniosku urząd wymaga tak dużej liczby dokumentów?

Kasa rodzinna odpowiadająca w szczególności za zasiłki rodzinne wypłacane do Polski (Familienkasse Sachsen) bardzo wnikliwe weryfikuje prawo wnioskodawcy do Kindergeld. Stąd by upewnić się, że przedstawiona dokumentacja jest wiarygodna, potwierdzą ją korzystając z innej. Na przykład do zweryfikowania stałego miejsca pobytu na terenie Niemiec nie wystarczy potwierdzenie zameldowania. Konieczny będzie także inny wiarygodny dowód, np. umowa najmu mieszkania ew. potwierdzenie wynajemcy. Dodatkowo umowa powinna być potwierdzona płatnościami za mieszkanie. Dopiero mając dokumenty wielokrotnie uwiarygodnione Familienkasse przyjmuje informację za wiarygodną.

Niewystarczającym dowodem zatrudnienia w Niemczech jest zaświadczenie pracodawcy. Wspomniane zaświadczenie powinno być poparte dokumentami, które zweryfikują okres i zatrudnienie (np. miesięczne paski z wynagrodzenia - Lohnabrechnung).

Szczególnie narażeni na weryfikację dokumentacji są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w Niemczech. Proszę pamiętać, że rolą urzędnika jest dokładne sprawdzenie, czy wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do świadczenia. W związku z powyższym wystawi on decyzję pozytywną, gdy do wniosku będą dołączone wiarygodne i niepodważalne dokumenty. Również tłumaczenie przysięgle dokumentów w innych językach (w tym j. polskim) pozwala w efektywniejszy sposób rozstrzygnąć o przyznaniu prawa do świadczenia rodzinnego.

 

Z uzyskaniem jakich dokumentów  mogę mieć problem przygotowując wniosek?

Informację o tym, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku na Kindergeld znajdą Państwo na stronie usługi. W zakładce najczęściej zadawane pytania / Jakie dokumenty będą potrzebne do wnioskowania o Kindergeld?. Niektóre z wymienionych zaświadczeń i dokumentów uzyskamy bez trudu. W niektórych sytuacjach trzeba będzie jednak trochę się wysilić, by uzyskać konieczny dokument. Jednym z takich dokumentów jest druk Familienstandbescheinigung. Jest to dwujęzyczne zaświadczenie o stanie rodziny, które powinno być podbite przez urząd meldunkowy / ewidencji ludności w Polsce. Mimo że podany druk jest dwujęzyczny, wiele urzędów odmawia jego potwierdzenia. W takiej sytuacji, zamiast wspomnianego zaświadczenia można poprosić o zaświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny pod jednym adresem w Polsce. Taki dokument będzie jednak musiał być tłumaczony uwierzytelnione na język niemiecki. 

Ponieważ w przypadku wnioskowania o Kindergeld dla dzieci zamieszkałe w Polsce istotna będzie decyzja o przyznaniu lub braku prawa na 500+ konieczne będzie złożenie wniosku w Polsce. W teorii nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem decyzji na świadczenia w Polsce. Jednak w przypadku, gdy jeden z rodziców pracuje w Niemczech właściwymi instytucjami, które są zobowiązane do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji są Urzędy Wojewódzkie. Największy problem w tym wypadku będzie stanowił czas wydania decyzji. Stąd by nie spóźnić się z wnioskiem na Kindergeld, nie należy czekać aż zostanie wydana decyzja na 500+ i dosłać ją do Familienkasse kiedy tylko zostanie wydana. 

 

Czy we wniosku na świadczenie rodzinne z Niemiec możemy wybrać okres na jaki zostanie wydana decyzja?

Składając wniosek możemy zaznaczyć dokładny okres, w jakim ma być wypłacane wspomniane świadczenie. Jeżeli jednak ktoś podjął pracę i planuje pracować przez dłuższy (nieokreślony) okres decyzję można złożyć od danego dnia do nadal. Jednak w wielu przypadkach kiedy po opracowaniu wniosku przychodzi decyzja, jest ona wystawiana na jakiś konkretny okres. Czas, na jaki Familienkasse wystawi decyzję przyznającą prawo do świadczenia Kindergeld będzie zależał od wielu czynników, min:  czasu, na jaki została zawarta umowa o pracę,  ciągłości pracy oraz wieku dzieci. W przypadku, kiedy dzieci są pełnoletnie decyzja zazwyczaj będzie kończyła się w dniu w którym przewidywane jest zakończenie szkoły. Wspomniana data najczęściej  weryfikowana jest na podstawie zaświadczenia wystawionego prze szkołę lub uczelnię. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszym blogu w tekście pt. "Od czego zależy długość wydanej decyzji na Kindergeld?"