Praca i życie w Niemczech

SOKA-BAU, pieniądze za niewykorzystany urlop w Niemczech

Nie podlega dyskusji, że ludzie z naszego kraju są bardzo pracowici. Często nie wykorzystują przysługującego im urlopu, a jeżeli nawet już się zdecydują, przeważnie jest on wykorzystywany na załatwienie bieżących spraw takich jak remonty w domu. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Jednak już dziś wiadomo, że znaczna część osób nie wykorzysta swojego urlopu.  Z tego właśnie powodu postanowiliśmy przypomnieć pracownikom firm budowlanych, by pamiętali o niewykorzystanym urlopie, bo może to dla nich oznaczać dodatkowe pieniądze.

Pracownicy budowlani mają szczególne warunki urlopowe. Branża budowlana z powodu często zmieniających się miejsc pracy oraz dużej zależności od pogody cechuje się licznymi przestojami robót. W związku z tym istnieje specjalne rozwiązanie w zakresie urlopu regulowane federalną ustawą. Pracownik budowlany nabiera prawa do urlopu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy u jednego pracodawcy. Budowlaniec jednak w wielu przypadkach nie ma szans na pobranie pełnego urlopu rocznego po 6 miesiącach pracy. Przepisy zatem pozwalają, by pracownik, “oszczędzając” prawa do urlopu u różnych pracodawców budowlanych, miał możliwość skorzystania z niego w odpowiednim czasie, u aktualnego pracodawcy. Aby możliwe było przenoszenie urlopu między pracodawcami, stworzono kasę urlopową:  Urlaubs- und Lohnausgleichkasse der Bauwirtschafts, zwaną w skrócie SOKA-BAU. Wymieniona instytucja prowadzi osobiste konta z roszczeniami urlopowymi wszystkim pracownikom budowlanym na pracującym terenie Niemiec i to właśnie dzięki niej możliwe jest przenoszenie praw urlopowych między poszczególnymi pracodawcami.


W jaki sposób obliczyć wymiar i kwotę należnego urlopu?

Aby wyliczyć wysokość należnego urlopu, musimy zliczyć dni swojego zatrudnienia. Dla uproszczenia obliczenia ilości dni pracy, za pełne miesiące przyjmuje się 30 dni zatrudnienia. Ważne jest to, że liczymy tylko dni, w których pracowaliśmy na budowie terenie Niemiec. Obliczenie wymiaru urlopu zademonstrujemy na przykładzie:

Pan Jan rozpoczął pracę na niemieckiej budowie 1 czerwca i pracował do lutego następnego roku. Ponieważ wymiar urlopu liczymy oddzielnie za każdy rok kalendarzowy, bierzemy więc pod uwagę okres do 31 grudnia. W tym czasie pan Jan skorzystał z 7 dni urlopu bezpłatnego. Obliczenie będzie wyglądało następująco:

Okres od 1.06. do 31.12. to 7 miesięcy

7×30 dni kalendarzowych = 210 dni zatrudnienia

Odliczenie urlopu bezpłatnego = 7 dni zatrudnienia

Ogółem 203 dni zatrudnienia

Musimy wiedzieć, że pracownik nabywa prawo do jednego dnia urlopu po 12 dniach zatrudnienia. Aby obliczyć wymiar urlopu, musimy zatem podzielić ogólną liczbę dni zatrudnienia przez 12.

203/12 = 16,91

W bieżącym roku kalendarzowym dni urlopu zaokrąglamy w dół, wiemy więc, że Pan Jan nabył prawa do 16 dni urlopu, z których może skorzystać od 21 października. Dni urlopu płatnego są także dniami zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia za urlop wylicza się, mnożąc wynagrodzenie brutto otrzymane w Niemczech przez14,25%. Jeżeli nasz przykładowy pan Jan w wyżej wymienionym okresie zarobił np. 9000 € – jego wynagrodzenie za urlop wyniesie 1282,50 €. 

9000 € × 14,25%

Pamiętajmy jednak, że niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop przechodzi na następny rok kalendarzowy.

 

Jak uzyskać ekwiwalent za urlop?

Wiemy już, jak wyliczyć dni urlopowe i wysokość wynagrodzenia podczas urlopu. Wiemy także, że jeżeli nie wykorzystamy urlopu w danym roku kalendarzowym, możemy go przenieść na rok następny. Co jednak stanie się z naszym urlopem, gdy zrezygnujemy z pracy w branży budowlanej?

Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji wówcas nabyty urlop nie musi być rezerwowany na dalsze zatrudnienie w Niemczech. W takim przypadku kasa urlopowa  SOKA-BAU wypłaca ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli pracownik ostatecznie zrezygnuje z branży budowlanej i nie będzie bezrobotnym, może wnioskować o ekwiwalent po 3 miesiącach od zakończenia pracy. Jeżeli zaś pracownik zmienia pracę na umysłową ewentualnie podejmuje naukę zawodu, ekwiwalent może być wypłacony bezpośrednio po zakończeniu pracy. Od wypłaconego ekwiwalentu zostaną odjęte składki na podatek od wynagrodzenia w wysokości 20%, jak również dodatku solidarnościowego 1,1%. Jeżeli zadeklarujemy wyznanie zostanie potrącona składka na podatek kościelny (Kirchensteuer)

Uwaga! Jeżeli pracodawca nie opłacił pełnej wysokości składek do SOKA-BAU, ekwiwalent zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Jak uzyskać odszkodowanie po upływie roszczeń urlopowych?

Roszczenia urlopowe względem pracodawcy:

  • z roku 2012 przepadły z dniem 31.12.2013 r.
  • z roku 2013 przepadają z dniem 31.12.2014 r

Zatem jeżeli pracownik nie zdążył wybrać swojego urlopu z roku 2012, niewykorzystany urlop możne otrzymać tylko w formie odszkodowania. W tym celu w SOKA-BAU należy złożyć pisemny wniosek, który powinien trafić pod poniższy adres:

SOKA-BAU

Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft

Hauptabteilung Europa

Postfach 5711

65047 Wiesbaden

Podsumowując:

ekwiwalent możemy ubiegać się  obecnie za niewykorzystany urlop z lat 2013 i 2014 tylko w momencie gdy zakończyliśmy pracę w branży budowlanej na terenie Niemiec.

odszkodowanie natomiast w sytuacji gdy nie udało się wykorzystać urlopu z roku 2012. W tym przypadku to czy nadal pracujemy w branży budowlanej, czy nie nie będzie miało znaczenia. Ważna uwaga: wniosek o odszkodowanie można złożyć tylko do 31.12.2014 roku. Po tym okresie urlop przepada. 

 

Czym jest wyciąg z konta pracownika?

Z upływem każdego roku kalendarzowego kasa urlopowa SOKA-BAU mniej więcej w okolicach lutego wysyła pracownikom branży budowlanej wyciąg z konta, na którym można znaleźć szczegóły dotyczące ostatnich 2 lat pracy, takie jak:

  •  czas trwania zatrudnienia (dni)
  •  wynagrodzenie brutto
  •  uzyskane dni urlopu
  •  wynagrodzenie za urlop

Na podstawie tego dokumentu możemy sprawdzić, ile urlopu zostało do wypłacenia lub wykorzystania, a także co ważne na jego podstawie starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie. Na wymienionym dokumencie widnieje numer pracownika, który zawsze trzeba podawać w kontaktach z SOKA-BAU.