Podatki w Niemczech

W jaki sposób pracując jako kierowca ciężarówki, możesz oszczędzić na podatkach w Niemczech?

rozliczenie podatkowe kierowcy w Niemczech

Kierowcy pracujący w Niemczech i rozliczający swoje podatki często znajdują się w specyficznej sytuacji podatkowej, która może wydawać się skomplikowana i niejasna. Warto więc zrozumieć nie tylko podstawowe zasady podatkowe dotyczące diety i zwrotu podatku, ale także bardziej szczegółowe aspekty związane z rozliczeniem podatkowym w Niemczech.

Podczas składania deklaracji rocznej trzeba pamiętać o uwzględnieniu wszystkich informacji dotyczących poniesionych kosztów, które można odliczyć od podatku. Obejmuje to koszty przejazdów, diety na podróże służbowe, koszty noclegów oraz inne koszty.

 

Jak mieszkanie w Niemczech wpływa na Twoje rozliczenie podatkowe?

Na początek zacznę od tego, że wyróżniamy dwie grupy kierowców. Pierwsza z nich to kierowcy bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec. Tacy pracownicy, po przebytej trasie, najczęściej nocują w kabinach swoich tirów lub wracają do domu w Polsce. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie ma możliwości odliczenia ulgi prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Przypominamy, że jest to ulga dedykowana osobom posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce i w Niemczech (ze względu na pracę wynajmowany pokój lub mieszkanie). Nie oznacza to jednak, że kierowcom bez stałego miejsca zamieszkania na terenie pracy, nie przysługują żadne ulgi. Dzięki takim dokumentom, jak rachunki za paliwo czy kopia dowodu rejestracyjnego, można na przykład dokonać odliczenia związanego z przejazdami z Niemiec do Polski. Podczas nocowania w kabinie kierowca powinien otrzymać ryczałt w wysokości 8 € za noc, który również jest kosztem podatkowym .

Drugą grupą kierowców są pracownicy, którzy po pracy wracają do mieszkania na terenie Niemiec. Jeżeli centrum ich interesów życiowych znajduje się w Polsce (mają mieszkanie w Polsce i cel, dla którego jest ono utrzymywane), wówczas przysługuje im odliczenie z tytułu wydatków poniesionych na wynajem mieszkania w Niemczech. Nierzadko trzeba jednak udowodnić, że mieszkanie jest wynajmowane ze względu na pracę.  Jeżeli tak jest, kierowcy mogą odliczyć w podatku koszty związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy kierowca codziennie dojeżdża z domu do tego samego miejsca pracy, można doliczyć dodatkową ulgę za przejazdy z miejsca zamieszkania na terenie Niemiec, do miejsca pracy. Natomiast można odliczyć także inne koszty przejazdów, gdy pracownik dojeżdżał do miejsca pracy (zazwyczaj ładunku lub rozładunku).  Za pierwsze 20 kilometrów trasy odlicza się 0,30 €, a za kolejne kilometry 0,38€. Aby ulga została uwzględniona, do deklaracji podatkowej należy dołączyć dokument uwiarygadniający wspomniane przejazdy.

 

Jakie zagrożenia dla rozliczenia mogą nieść nieopodatkowane bonusy?

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wynik rocznego rozliczenia są diety przyznawane przez pracodawcę, a w szczególności dopłaty do przejazdów oraz zapewnienie noclegów podczas trasy.  Informację dotyczącą diet można odnaleźć na niemieckiej karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung w pozycji 20. Pozycja z numerem 17 i 18, oznaczają środki wypłacone na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Dodatki te nie są opodatkowane, dlatego w rozliczeniu rocznym konieczne jest dołączenie dokumentów, które uzasadnią pobierane diety. Jeśli podatnik ich nie załączy, niemiecki urząd skarbowy może uznać, że zostały one wypłacone niesłusznie i powinny zostać opodatkowane. W rezultacie najczęściej może prowadzić to do znacznej niedopłaty podatku. Jest oczywiście możliwość rozliczenia i złożenia deklaracji podatkowej bez wspominanego zaświadczenia. Istnieje, również szansa, że Finanzamt wiedząc, w jakim zawodzie pracuje podatnik, nie zażąda od niego dokumentów potwierdzających przebyte delegacje. Ale jeżeli Finanzamt uzna, że są one potrzebne, składający zeznanie podatkowe będzie musiał poprosić pracodawcę o wystawienie wspomnianego zaświadczenia o oddelegowaniu.

 

Czy możesz wykorzystać niedopłaty z tytułu zagranicznych diet na podróże służbowe (Verpflegungsmehraufwendungen)?

Przyjrzyjmy się teraz samemu wspomnianemu wyżej zaświadczeniu. Jeżeli podróże służbowe odbywały się poza granicami Niemiec, stawki za każdy dzień oddelegowania będą inne od tych niemieckich i zazwyczaj (w zależności od kraju) będą one wyższe. Jeżeli za te dni pracodawca wypłacił standardowe stawki diet tj. 28 € za 24 godziny oddelegowania i 14 € za oddelegowanie powyżej 8 godzin różnicę można odliczyć w zeznaniu podatkowym. Aby udowodnić prawo do naliczenia diet, należy skontaktować się z pracodawcą i uzyskać dokument potwierdzający odbyte podróże służbowe. Taki dokument powinien zawierać informacje o miejscach oddelegowania i liczbę dni Dzięki załączeniu takiego zaświadczenia, zwrot podatku dzięki kosztom pozyskanym z różnicy między wypłaconymi a należnymi dietami będzie wyższy.

 

Jak rachunki i dokumenty mogą wpłynąć na Twój portfel?

W celu zwiększenia kwoty zwrotu podatku o kilkaset euro lub uniknięcia niedopłaty warto kompletować zaświadczenia i potwierdzenia od pracodawcy oraz wszelkie rachunki. Będą one mogły zostać przedłożone w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) jako dowód na naliczone ulgi podatkowe. Do przykładowych dokumentów zaliczamy rachunki z miejsc noclegowych (z hoteli lub pensjonatów, w których zatrzymał się kierowca) lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach, jakie poniósł z tego tytułu, umowy najmu mieszkania w Niemczech.

Przy składaniu deklaracji rocznej należy pamiętać, by uwzględnić wszelkie informacje na temat poniesionych kosztów, które można odliczyć. Po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub zaświadczeń, w deklaracji rocznej też można uwzględnić np.:

  • opłaty za miejsca parkingowe,
  • służbowe połączenia telefoniczne,
  • badania kierowców zawodowych.

Podsumowując, rozliczenie podatkowe kierowców pracujących w Niemczech może być skomplikowane, ale zrozumienie zasad i możliwości odliczeń podatkowych może pomóc w maksymalizacji zwrotu podatku lub uniknięciu niedopłaty. Ważne jest zbieranie dokumentów potwierdzających wszystkie koszty związane z podróżami służbowymi i rozliczeniem ich w deklaracji podatkowej. Dzięki temu można skorzystać z dostępnych ulg podatkowych i zwiększyć zwrot podatku.