Bez kategorii

Zatrudnienie dorywcze: Analiza składek i podatków

Praca dorywcza, umowa Minijob lub Midijob -  osoby pracujące dodatkowo zazwyczaj odprowadzają znacznie mniejsze składki i podatki niż w przypadku pracy na pełny etat. Jednak gdzie dokładnie kryją się te różnice? Oto szybki przegląd dla lepszego zrozumienia.

 

Minijob

  • zwolnienie ze składek społecznych i podatków

Wiele osób zdecyduje się na zatrudnienie na część etatu lub w ramach tzw. "Minijob". Pracownicy na Minijobie mogą średnio zarabiać od 01.01.2024 - 538 euro miesięcznie, co roczne przelicza się na 6 456 euro. Istnieje pewna elastyczność co do czasu pracy, ale istotne jest przestrzeganie minimalnej stawki godzinowej. Ważne jest, aby pamiętać o limicie 538 euro, wliczając w to dodatkowe płatności, takie jak premie świąteczne czy urlopowe.

W sytuacji niewykonywania regularnych prac dodatkowych, pracownicy Minijob mogą przekroczyć limit wynagrodzenia do dwóch miesięcy kalendarzowych w ciągu roku, przy czym wynagrodzenie może być maksymalnie dwukrotnie wyższe niż miesięczny limit 538 euro, czyli 1 076 euro. W takim przypadku roczny dochód z Minijob może wynieść maksymalnie 7 532 euro.

Co do składek, pracodawcy zazwyczaj pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków oraz podatki państwowe. Składki państwowe wynoszą 30 procent od wynagrodzenia dla firm i 12 procent dla gospodarstw domowych. Pracownicy muszą płacić tylko składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 3,6 procent, chyba że są zwolnieni. W takim przypadku pracodawca potrąca i odprowadza tę kwotę.

Praca dorywcza, tzw. Aushilfe

  • zwolnienie ze składek społecznych

Osoby pracujące dorywczo Aushilfen często zatrudniane są sezonowo, na przykład w gastronomii czy rolnictwie. Wielokrotnie pełnią również funkcję zastępstwa podczas urlopów lub chorób w firmach. Krótkotrwałe zatrudnienie Aushilfen ogranicza się do maksymalnie trzech miesięcy w ciągu roku lub 70 dni rocznie. Ich działalność nie może być wykonywana zawodowo, co oznacza, że praca ta ma dla nich podrzędne znaczenie ekonomiczne, a samodzielne utrzymanie z niej nie jest możliwe.

W kwestii opłat, zasadniczo nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne od Aushilfen, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. W przeciwieństwie do osób zatrudnionych na umowy geringfügige Beschäftigung, nie istnieje określony maksymalny limit zarobków. Niemniej jednak, Aushilfen podlegają obowiązkowi podatkowemu. Mogą regularnie opodatkować swoje wynagrodzenie, w którym pracodawca potrąca zwykły podatek dochodowy. Alternatywnie, co może być interesujące dla Aushilfen, firma może zdecydować się na jednorazowe opodatkowanie w wysokości 25 procent, ewentualnie z dodatkowym podatkiem kościelnym. W tym przypadku pracodawca zazwyczaj pokrywa te podatki, a pracownicy nie płacą podatków, otrzymując pełną wypłatę.

Jednakże, opcja jednorazowego opodatkowania funkcjonuje tylko w określonych warunkach:

  • Aushilfen pracują maksymalnie 18 kolejnych dni roboczych.
  • Wynagrodzenie za dzień pracy wynosi maksymalnie 150 euro.
  • Średnia stawka godzinowa nie przekracza 19 euro.

 

Midijob – pracownicy w strefie przejściowej, tzw. Gleitzone

  • korzystają z obniżonych składek społecznych

Pracownicy w strefie przejściowej Gleitzone to ci, którzy zarabiają niewiele i mają niższe składki. Osoby zarabiające od 538,01 euro do maksymalnie 2.000 euro miesięcznie pracują w tzw. strefie przejściowej. W tym przypadku nie płacą pełnej składki do ubezpieczenia społecznego, co oznacza, że z wynagrodzenia brutto zostaje więcej netto. Kwota ta zależy od wysokości wynagrodzenia - im niższe zarobki, tym niższe są własne składki pracownika. Dopiero od wynagrodzenia w wysokości 2.000 euro brutto miesięcznie pracownicy muszą opłacać standardowe 20 procent składek społecznych.

Skomplikowane jest to w przypadku składki pracodawcy. Im mniej zarabiają pracownicy, tym wyższe są składki społeczne dla pracodawców. Począwszy od 28 procent składek społecznych w dolnej granicy strefy przejściowej. Jednak dla pracodawców stawka spada do 20 procent przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 1.600 euro.

 

Wyniki badań wskazują, że kryzys dotknął głęboko społeczeństwo, w którym oszczędzanie przez długi czas było normą. Nie dziwi zatem fakt, że według nowego badania monachijskiego biura informacji gospodarczej Crif, ponad jedna trzecia respondentów zastanawia się nad podjęciem dodatkowej pracy dorywczej.

.