Gewerbe w Niemczech

Czy rozliczenie Gewerbe jest konieczne?

Jakie deklaracje podatkowe złożyć prowadząc Gewerbe?

Praca na własny rachunek w Niemczech to wbrew pozorom bardzo popularna forma zarabiania. Co roku Polacy skuszeni wysokimi dochodami, zakładają działalności gospodarcze w Niemczech. Rejestracja tzw. Gewerbe nie jest trudna. Wiąże się także z niewielkim kosztem. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej to około 20-30 euro. Jednak po rejestracji, przedsiębiorca podlega obowiązkom wynikającym z przepisów podatkowych, których zaniedbywanie może być kosztowne. Jednym z takich istotnych obowiązków jest obowiązek rozliczenia. Co ważne, jest on niezależny od tego, czy przedsiębiorca osiągnął dochody, czy nie. Tak więc opłacenie działalności w Niemczech nie jest zbyt kosztowne, jednak należy pamiętać o innych zobowiązaniach, które są bardzo istotne. W poniższym tekście chcemy poruszyć istotne kwestie związane z rozliczeniem Gewerbe w Niemczech.

 

 

Rozliczenie Gewerbe - jakie deklaracje podatkowe powinna złożyć firma?

O rozliczeniu firmy w Niemczech już pisaliśmy na łamach naszego bloga. Można tam przeczytać np. o mitach, związane z rozliczeniem działalność gospodarczej. Jednak jeszcze raz uświadamiamy tych, którzy niezwykli przejmować się biurokracją, zwłaszcza w innym kraju. To nieprawda, że nie osiągając dochodu/nie przekraczając kwoty wolnej od podatku, nie trzeba się rozliczać. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech zawsze będą zobowiązane do złożenia zeznania podatku dochodowego. Regulują to przepisy ustawy o podatku dochodowym, a ściślej §46 EStG (Einkommensteuergesetz). Na naszej stronie poruszamy także temat przygotowania do rozliczenia.

W tym miejscu wielu zada pytanie, o jakie rozliczenie chodzi? Rozliczenie Gewerbe oznacza obowiązek złożenia deklaracji podatkowych:

 • podatku dochodowego,
 • podatku VAT
 • podatku Gewerbesteuer (w pewnych okolicznościach)

Firmy w Niemczech będące płatnikami VAT powinny wysyłać do urzędu miesięczne lub kwartalne zgłoszenia VAT - tak zwane Umsatzsteuervoranmeldung. Mała działalność gospodarcza to również obowiązek rozliczenia deklaracji VAT. Prowadzących Gewerbe, których dochód przekroczył 24.500 euro, czeka jeszcze jeden podatek. W takiej sytuacji będą oni zobowiązani do rozliczenia i zapłaty Gewerbesteuer. W przypadku prowadzenia działalności małej i dochodów jak wyżej przedsiębiorcę czeka jeszcze jedna niespodzianka. Od następnego roku przedsiębiorca od swoich dochodów zapłaci podatek VAT. Więcej na temat można przeczytać tutaj.

 

Jaka jest prawidłowa forma rozliczenia Gewerbe w Niemczech?

Nawet w przypadku małej działalności nie ma możliwości wysłania deklaracji podatkowej w formie papierowej. Od kilku lat zeznanie powinno być wysłane w formie elektronicznej. Jest również obowiązek, by było podpisane podpisem elektronicznym lub certyfikatem. Oczywiście dokumenty, które będą potrzebne do rozliczenia, trzeba będzie dosłać pocztą. Mowa tu np. o zaświadczeniu o dochodach w Polsce, czyli druku UE/EOG. Nie ma jednak sensu wysyłać rachunków, jeżeli urząd zechce je skontrolować, wówczas może o nie poprosić.

 

Do kiedy mam czas na rozliczenie Gewerbe?

Osoby, które wróciły do Polski, często uważają, że nie muszą się rozliczać. Są one w błędzie, ponieważ wyjazd z Niemiec nie oznacza, że podatnik będzie poza zasięgiem urzędu. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia może doprowadzić do nałożenia przez urząd kar i odsetek za zwłokę.

W przypadku małej działalności gospodarczej termin rozliczenia upływa z dniem 31 lipca. Wspomniany termin może jednak zostać przesunięty. Przesunięcie terminu może mieć formę pisemną. Jeżeli jednak ma on zostać przesunięty tylko kilka dni lub tygodni, wystarczy zgłoszenie telefoniczne. Wówczas trzeba oczywiście uzasadnić, dlaczego wymaganego terminu nie można dotrzymać. Ogólnie przyjęte powody, są zwykle podobne, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowie o pracę. Zazwyczaj są to:

 • dłuższy pobyt za granicą,
 • brak wymaganych dokumentów,
 • duże obciążenie pracą,
 • przewlekła choroba.

Przesuwając termin mimo wszystko lepiej zastosować formę pisemną. Podatnik wówczas ma dowód, że prosił o przeniesienie terminu rozliczenia. 

 

Jakich kar spodziewać się za brak rozliczenia?

Wiele osób prowadzących Gewerbe nie przejmuje się jednak wymienionym wyżej terminem. Nie dbają oni również o jego przedłużenie. W takiej sytuacji urząd może naliczyć odsetki za zwłokę. Odsetki mogą wynieść 0,25% należnego podatku. Jednak nie mniej niż 25 euro za każdy miesiąc opóźnienia. Należy także spodziewać się wezwania do rozliczenia wysłanego przez urząd. Następnego, podanego w wezwaniu terminu naprawdę warto dotrzymywać.  

W razie dalszej zwłoki w rozliczeniu urząd może naliczyć karę. Może ona wynieść zwykle od 100 do 500 euro. Maksymalna kara za brak deklaracji podatkowej może wynieść 25.000 euro. 

Następnie, jeżeli urząd w dalszym ciągu nie otrzyma deklaracji podatkowej, wystawi decyzję szacunkową. Taka decyzja zazwyczaj jest niekorzystna dla podatnika i wiąże się ze sporą niedopłatą podatkową. Po uprawomocnieniu decyzji urząd zacznie wzywać do zapłaty naliczonego podatku. W przypadku, gdy podatnik wrócił do Polski, Finanzamt zwróci się do urzędu skarbowego o egzekucję należności.

Podatnik ma szczęście, jeżeli będzie wezwany tylko do zapłaty podatku i kary za zwłokę. W pewnych okolicznościach może być zobowiązany do zapłaty zaliczek podatkowych na rok następny.

 

Co zrobić po otrzymaniu decyzji szacunkowej?

Otrzymując decyzję szacunkową, podatnik jak od każdej decyzji ma oczywiście prawo do odwołania. Jeżeli decyzja przyszła na adres Polski, ma praktycznie 2 miesiące na złożenie odwołania. Odwołaniem w tym wypadku będzie złożenie deklaracji podatkowej. Należy pamiętać, że jest to praktycznie ostatni moment na uniknięcie zapłaty zawyżonego podatku. Ponieważ dwa miesiące mijają bardzo szybko, warto dużo wcześniej zgromadzić dokumenty, które będą potrzebne do rozliczenia. Opłaca się także pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej, ale o tym piszemy niżej.

Cenna uwaga! W pewnych okolicznościach można ubiegać się o przywrócenie wspomnianego terminu. Może mieć to miejsce, jeżeli nie udało się dotrzymać terminu odwołania, nie z własnej winy. Trzeba jednak mieć naprawdę ważne powody, które nastąpiły w sposób nieprzewidywalny. Argument, że ktoś nie był świadom obowiązku rozliczenia działalności gospodarczej nie będzie przyjęty przez urząd.

 

Ile przechowywać dokumentację prowadzenia małej działalności?

Dokumenty z prowadzonej działalności powinny być przechowywane przez 10 lat.

Czasem niestety bywa tak, że przedsiębiorca nie interesuje się swoją dokumentacją księgową. Wystawianie faktur zleca księgowemu lub innej zaufanej osobie. Kiedy zbliża się czas wysyłki zeznania, okazuje się, że nie jest w stanie przedłożyć dokumentów księgowych.

W szczególności należy zachować:

 • faktury przychodowe,
 • rachunki kosztowe w związku z prowadzeniem małej działalności,
 • wyciągi z rachunku bankowego firmy w Niemczech
 • nazwy i adresy zleceniodawców
 • informacje o usługach, czyli miejscach ich wykonywania, a także godzinach pracy,
 • dokumenty zawierające ustalenia w sprawie wykonywanych usług

Przechowywanie powyższych dokumentów będzie pomocne nie tylko w wypadku kontroli. Pozwoli także uniknąć ewentualnych sporów ze zleceniodawcami czy kontrahentami. Spory w stosunku do osób prowadzących Gewerbe nie są rzadkością. Często związane są one z kwestiami związanymi z wykonaniem usług, czy wymaganych z tego tytułu płatności.

 

Gewerbe, a rozliczenie roczne w Polsce

Na koniec krótka informacja o sytuacjach niestandardowych. Wśród osób prowadzących Gewerbe, świadomość obowiązku rozliczenia w Niemczech jest duża. Jednak, nawet jeżeli firma jest zarejestrowana w Niemczech, podatek wcale nie musi być zapłacony w Niemczech. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wykonywania usług przez dłuższy czas poza granicami Niemiec. W urzędzie niemieckim i tak będzie trzeba sprawdzić obowiązek podatkowy. Nierzadko dotyczy to opiekunek osób starszych. Często po rozliczeniu uzyskują w Niemczech status podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym. Nawet mimo tego, że prowadzą małą działalność w tylko Niemczech. Chociaż przedsiębiorca nie prowadził w Polsce Gewerbe, rozliczenie roczne będzie w Polsce. Tutaj trzeba będzie także zapłacić podatek. 

Należy także mieć na uwadze dokumenty, jakie będą potrzebne do rozliczenia. Nawet w przypadku rozliczenia w Niemczech, jednym z istotnych będzie zaświadczenie o dochodach w Polsce. Druk podbije właściwy urząd skarbowy dopiero wtedy, gdy podatnik wykaże dochody uzyskane za granicą. Oczywiście do rozliczenia również inne dokumenty będą potrzebne. Uczulamy zwłaszcza by zbierać rachunki kosztowe, które mają spory wpływ na efektywność rozliczenia.