Familienbeihilfe

Zmiany w świadczeniu rodzinnym z Austrii Familienbeihilfe

Prawo do zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe mają te rodziny w których co najmniej jeden rodzic wykonuje pracę na terenie Austrii, odprowadza podatek do austriackiego urzędu skarbowego i ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Zasiłek rodzinny z Austrii przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Na dzieci pełnoletnie przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem, że są w trakcie nauki, praktyk lub studiów.

Zmiany po 01.01.2019.

Wraz z rozpoczęciem roku 2019 Austria wprowadziła istotne zmiany w wypłacaniu świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe. Zostały wprowadzone przepisy o indeksacji, które umożliwiły dopasowanie wysokości zasiłku na dane dziecko do wysokości świadczenia w kraju, w którym przebywa. Szczególnie dotknęło to pracowników z krajów, gdzie świadczenia są niższe niż wypłacany zasiłek rodzinny w Austrii. Niższe świadczenie otrzymują od początku roku 2019 dzieci mieszkające m.in. w Polsce, Węgrzech czy Bułgarii.  Zyskały za to dzieci mieszkające m.in. w Szwajcarii czy Luksemburgu. Ich rodzice otrzymują obecnie świadczenia w wyższej niż dotychczas kwocie.

Komisja Europejska wielokrotnie sprzeciwiała się dostosowaniu zasiłku rodzinnego do warunków życia w danym kraju i zagroziła wdrożeniem postępowania o naruszenia traktatu państwa członkowskiego UE. W grudniu 2016 r. komisarz ds. społecznych Marianne Thyssen informowała, że zaledwie jeden procent zasiłków na dzieci jest przekazywany do innego państwa UE. Ponadto wdrożenie takiego rozwiązania byłoby niełatwe, bo trudno jest kontrolować, gdzie mieszka dziecko. Mimo to Austria wprowadziła indeksację zasiłku rodzinnego z dniem 1 stycznia 2019 roku argumentując zmiany dostosowaniem wysokości świadczenia do kosztów życia w kraju pobytu dziecka.

Świadczenia w niższej kwocie mają również bardzo istotny wymiar ekonomiczny i mają przynieść oszczędności rzędu około 114 milionów na rok. W porównaniu do wypłaconych w ubiegłym roku świadczeń na dzieci mieszkające poza granicami Austrii w wysokości ponad 253 milionów oszczędności w budżecie będą zatem wymierne.

Jak zmieniło się świadczenie?

Nowe stawki zasiłku w zależności o wieku dzieci mieszkające w Polsce kształtują się następująco:

  • wiek 0-2 lata: 57,57 euro miesięcznie
  • wiek 3-9 lat: 61,56 euro miesięcznie
  • wiek 10-18 lat: 71,46 euro miesięcznie
  • wiek 19 lat i więcej: 83,38 euro miesięcznie

Do zasiłku w zależności od liczby dzieci wypłacane jest dodatkowo specjalny dodatek Kinderabsatzbetrag w kwocie 29,49 euro

W zależności od liczby dzieci doliczany jest jeszcze dodatek który wynosi:

  • 2 dzieci, dodatek na każde dziecko po 3,59 euro
  • 3 dzieci, dodatek na każde dziecko po 8,79 euro
  • 4 dzieci, dodatek na każde dziecko po 13,38 euro
  • 5 dzieci, dodatek na każde dziecko po 16,16 euro
  • 6 dzieci, dodatek na każde dziecko po 18,03 euro
  • 7 dzieci, dodatek na każde dziecko po 26,26 euro

We wspólnym liście Republika Czeska, Słowacja, Polska, Węgry, Bułgaria, Litwa i Słowenia wezwały komisarz UE ds. Społecznych Mariannę Thyssen do rozważenia, czy austriacka miara indeksacji dodatków rodzinnych jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Jak dotąd zapowiedziana przez Komisję Europejską procedura postępowania o naruszenia traktatu państwa członkowskiego UE w przypadku wprowadzenia przepisów o indeksacji nie została rozpoczęta. Austriacka prezydencja w Radzie UE dobiegła końca z końcem roku 2018 należy oczekiwać, że władze UE zareagują niebawem na wprowadzone zmiany w Austrii.