Podatki w Niemczech

Zeznanie podatkowe bez niespodzianek… Na co zwrócić uwagę rozliczając podatek dochodowy w Niemczech

W teorii w pewnych przypadkach podatek dochodowy w Niemczech można rozliczać cały rok. Jednak dla wielu osób pracujących za Odrą zbliża się czas deklarowania dochodów przed niemieckim urzędem skarbowym. Mimo, że obowiązek składania zeznań podatku dochodowego nie dotyczy wszystkich, wiele osób, które pracowały w Niemczech zrobi to chętnie licząc, że przynajmniej część zapłaconego podatku zostanie im zwrócona.

Wiadomo, że by zrobić coś dobrze, należy najpierw dobrze się przygotować. Wszak odpowiednio zebrane dokumenty to możliwość większej nadpłaty podatkowej. Oczywiście czym wcześniej zadbamy o odpowiednie udokumentowanie kosztów podatkowych tym lepiej. Coraz więcej odliczeń stosowanych w podatkach jest kwestionowana ze względu na brak odpowiednich i wiarygodnych dokumentów. Myślenie o rachunkach czy paragonach gdy przyszła już decyzja podatkowa w momencie składania odwołania może być nieskuteczne.

„Ut sementem feceris, ita metes”- jaki zasiew uczynisz, tak zbierzesz – mawiał gracki filozof Cyceron.
Ale co owa myśl ma wspólnego z opisywanym tematem?

Na co zatem zwrócić uwagę, by zeznania podatkowe za rok 2014, były klarowne a zwroty zapłaconych podatków jak największe. Jakie dokumenty zbierać, w jakiej formie aby wiarygodnie odliczyć poniesione koszty? Temat oczywiście jest dość rozległy i ciężko w jednym wpisie zawrzeć wszystkie istotne przestrogi dotyczące ogółu kosztów. W związku z czym my skupimy się na najważniejszych naszym zdaniem kosztach – kosztach dojazdu.

 

Najistotniejsze są dojazdy.

Osoby mieszkające w Polsce i pracuje w Niemczech mają możliwość „wygenerowania” olbrzymich kosztów podatkowych z uwagi na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego tzw. Doppelte Haushaltsfuhrung. Jednak spore możliwości to i spora kontrola urzędów. 

O prowadzeniu podwójnego gospodarstwa w ujęciu podatkowym możemy mówić jeżeli:

  1. Podatnik w miejscu zamieszkania posiada centrum interesów życiowych (Lebensmittelpunkt).
   Jak przełożyć to na język zrozumiały? Otóż jeżeli zdecydujemy się odliczenie w zeznaniu podatkowym kosztów z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego powinniśmy udowodnić dlaczego nasze pierwsze miejsce zamieszkania jest niezbędne do naszego funkcjonowania. Przyczyn dla których utrzymujemy mieszkanie / dom może być wiele, np.
   • mieszkanie z żoną i dziećmi
   • wspólne lokum z narzeczoną z którą co ważne prowadzimy wspólne gospodarstwo
   • opieka nad osobą starszą lub niepełnosprawną z którą prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe.
    (Dwa powyższe podpunkty wymagają jednak właściwego uzasadnienia i w pewnych wypadkach mogą być trudne do obronienia)
  2. Podatnik posiada lokum w miejscu zatrudnienia.
   Pierwsze mieszkanie będzie jednak bez znaczenia, jeżeli zatrudnimy się niedaleko miejsca zamieszkania i z tytułu pracy nie będziemy musieli wynajmować drugiego mieszkania. O podwójnym gospodarstwie można mówić właśnie w momencie, gdy ze względu na dużą odległość od między miejscem zatrudnienia a naszym mieszkaniem jesteśmy zmuszeni wynająć dodatkowe lokum. W innym przypadku, ze względu na odległość nie było by możliwości podjęcia pracy i codziennych dojazdów.
  3. Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem pierwszego mieszkania.

W rozliczeniu roku podatkowego 2014 dobrze jest wykazać, że prócz rachunków z tytułu prowadzenia drugiego gospodarstwa posiadamy także koszty związane z pierwszym. Koszty prowadzenia drugiego mieszkania mają sens, jeżeli i za pierwsze lokum ponosimy opłaty.

 

Dojazd z domu do pracy „Fahrt zur Arbeit”

Innym popularnym kosztem podatkowym są koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Od wielu lat osoby pracujące w Niemczech z tytułu dojazdu do pracy mogły jako koszt podatkowy ryczałtowo odliczyć stałą stawkę za przejazdy w wysokości 30 centów za każdy przejechany kilometr od miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy.

Ze względu na to, iż coraz więcej osób ma więcej niż jedno miejsce pracy, od 2014 roku w ujęciu podatkowym zaistniała zmiana w nazwie miejsce pracy („Arbeitsstätte”) na miejsce wykonywania pierwszej czynności („ erste Tätigkeitsstätte”). Sama zmiana nazwy była by nie istotna gdyby nie stały za nią ważne regulacje i możliwości. Od 2014 wszystkie dojazdy między mieszkaniem a pierwszym miejscem pracy uznawane są jak to było wcześniej, jako koszty uzyskania przychodu (Werbungskosten) . Obecnie jednak także dojazdy to pozostałych miejsc pracy (jeżeli takowe istnieją) można sobie „wrzucić w koszty”. W ty wypadku musi jednak zostać spełniony pewien warunek: po zakończeniu pierwszej pracy pracownik wraca do domu i ponownie ze swojego mieszkania dojeżdża do kolejnego miejsca pracy.

Przy czym nie jest istotne, czym się poruszamy. Możemy nawet pieszo chodzić do pracy i także korzystać z ryczałtu na dojazd. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że jeżeli korzystamy z komunikacji miejskiej, motorowerów, roweru, zabieramy się z kimś, czy nawet jeżeli chodzimy pieszo, maksymalna kwota do odliczenia to 4.500,- €. Kiedy jednak korzystamy z własnego samochodu (jeżeli faktycznie udowodnimy użytkowanie pojazdu i wszystkie z nim związane koszty) górna granica 4.500,- € może zostać zwiększona. Stąd kolejne pytanie? Czy urząd uzna nam tylko najkrótszą drogę do pracy?


Uwzględnienie kosztów w zeznaniu podatkowym.

Wedle źródeł informuje, że z tytułu dojazdów do pracy, w deklaracji podatkowej, możemy odliczyć sobie koszty związane z najkrótszą drogą do pracy. Co jednak się stanie jeżeli najkrótsza trasa prowadzi przez stale zakorkowane centrum miasta? Co możemy zrobić w przypadku, gdy dłuższa droga jest znacznie szybsza. Czy urząd da się przekonać, że podany w zeznaniu trasa był dla nas bardziej optymalna. Osoby, które miały już doświadczenie w „walce z urzędem” o uzasadnienie w zeznaniu podatkowym kosztów wiedzą doskonale, że urząd można przekonać. Trzeba jednak użyć odpowiedniej argumentacji i uzasadnienia oraz wiarygodnych dokumentów.

Powyższa zasadna (przedstawiania wiarygodnych dokumentów) będzie miała bardzo ważny aspekt również przy rozliczeniu innych kosztów. Tak naprawdę od mniej więcej 3 lat urząd coraz bardziej weryfikuje koszty czepiając się ich mało wiarygodnego udokumentowania. Co zatem zrobić by nasze koszty zostały w pełni uznane? Osobą zainteresowanym złożeniem rozliczenia chętnie odpowiemy na to pytanie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Warto również przeczytać:

Dla osób rządnych wiedzy:

Odpowiednią regulację prawną dotyczącą wszelkich kosztów uzyskania przychodu mogą Państwo znaleźć w § 9 Einkommensteuergesetz.