Praca i życie w Niemczech

Wolne od pracy, czyli…Pracując w Niemczech masz prawo do urlopu

Niestety, często się zdarza, że pracodawcy, słysząc o naszych urlopowych planach, zaczynają kręcić nosem i utrudniać nam realizację wypoczynku. Kiedy tylko chcemy urlop nasz pracodawca zaczyna wymyślać powody by go nam nie dać. Dlatego pracuąc w Niemczech warto zadać sobie pytania: Od kiedy mamy prawo do urlopu? Jaki jest jego wymiar i czy nasz urlop w czasie choroby przepada?

Jaki jest wymiar urlopu w Niemczech

Osobie zatrudnionej w Niemczech przysługują minimalnie 24 dni powszednie urlopu. Uwaga – sobota również uważana jest za dzień powszedni. Pracownik w roku kalendarzowym ma prawo do 4 pełnych tygodni wypoczynku. Jeżeli pracuje on w oparciu o 5-dniowy tydzień pracy, to ustawowo należy mu się minimalnie 20 dni urlopu. Jednakże umowy o pracę i tak zwane umowy taryfowe przewidują zazwyczaj dłuższy wymiar urlopu, który sięga 30 dni i nawet 6 tygodni. Te 30 dni to jednak górna granica.

Zazwyczaj niemieccy pracodawcy nie uzależniają wymiaru urlopu od wieku czy stażu pracy i zasadniczo dla wszystkich pracowników obowiązuje tyle samo dni wolnych.

 

Urlop po sześciu miesiącach czy może wcześniej?

Urlop wypoczynkowy będzie nam przysługiwał dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy. Więc przykładowo, jeżeli ktoś podjął pracę 1.04.12 r., to prawo do urlopu nabędzie dopiero 30.09.2012. Warto wiedzieć przy tym, że pracodawca przed upływem tej daty nie ma obowiązku na życzenie pracownika udzielić mu urlopu, ale jeżeli ma trochę dobrej woli, może to zrobić. Jednak z uwagi na okres próbny, który standardowo wynosi 6 miesięcy, pracodawcy z reguły odmawiają udzielenia dłuższego urlopu.

 

Istotna uwaga

Jeżeli pracownik przepracował 6 miesięcy w jednym stosunku pracy, nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu nawet w sytuacji, gdy w drugiej połowie roku zakończył stosunek pracy. Pracując zatem przez pół roku, nabywamy prawo do pełnego urlopu w roku kalendarzowym, nawet jeśli nie przepracujemy go w pełni. Niemniej jednak wielu pracodawców nie stosuje się do tego zapisu prawa. Często nie wynika to ze złej woli pracodawcy, lecz z tego, że regulacja owa nie jest powszechnie znana. W czasie roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego tylko raz. Jeżeli wykorzystał w roku kalendarzowym pełny urlop u jednego pracodawcy, nie ma prawa do kolejnego u innego przed zakończeniem roku kalendarzowego. Aby sytuacja, w której pracownik pobrał urlop dwa razy, nie miała miejsca, pracodawcy wystawiają pracownikowi zaświadczenie, z którego wynika wymiar pobranego urlopu. To na jego podstawie nowy pracodawca wylicza, ile urlopu w danym roku kalendarzowym będzie się pracownikowi należało.

 

Choroba podczas urlopu. Czy urlop przepada?

Czasami zdarza się, że w trakcie urlopu wypoczywająca osoba rozchoruje się. Jeśli niedyspozycja zdrowotna uniemożliwiałaby pracę, wówczas okres choroby pracownika nie jest zaliczany do urlopu wypoczynkowego. Tak więc jeżeli z 4 tygodni urlopu 2 tygodnie spędzi się na chorobowym, wówczas uznaje się, że wykorzystaliśmy tylko 2 tygodnie urlopu i mamy prawo jeszcze do 2 tygodni. Aby mogło to zostać uwzględnione, trzeba jednak pracodawcy przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

 

Co ważniejsze, plany urlopowe pracownika czy interesy pracodawcy?

Pracownik wybierający się na urlop, analogicznie jak w Polsce, musi najpierw poinformować o swoim zamiarze pracodawcę. Czyni to zazwyczaj, składając odpowiednie podanie. Urlopu udziela pracodawca, który jest zobowiązany przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu urlopu przede wszystkim uwzględnić życzenie pracownika. Jednak jeżeli życzenia innych pracowników lub interesy przedsiębiorstwa nie pozwalają na udzielenie urlopu, wówczas przełożony może nam odmówić. Pracownik natomiast, zanim wybierze się na urlop, jest zobowiązany poczekać na zgodę pracodawcy, w innym wypadku może liczyć się ze zwolnieniem z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Według przepisów prawa niemieckiego urlop powinien być udzielony w całości (jednorazowo pełny wymiar). Jednak rzadko jest to stosowane i zazwyczaj jedna i druga strona zgadza się na podzielenie urlopu na części. Nie stanowi więc problemu pójście na jednodniowy urlop.

 

Czy mój urlop może przepaść?

Pracodawca musi udzielić urlopu, jeżeli pracownik nabył do niego prawa w danym roku kalendarzowym. Jednak musimy wiedzieć, że z powodów osobistych pracownika lub ważnych powodów zakładowych może on być przesunięty na następny rok kalendarzowy. W tym przypadku, musi on zostać udzielony/wykorzystany do końca marca następnego roku. Urlop może przepaść po upływie tego okresu! Zazwyczaj taka sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy pracownik z powodu długotrwałej choroby nie mógł wykorzystać swojego urlopu do końca marca następnego roku. Jednak obecnie zgodnie z wyrokiem z dnia 24.03.2009 roku Federalnego Sądu Pracy urlop minimalny (24 dni powszednie) nie przepadają, jeżeli pracownik nie był w stanie go wykorzystać z powodu choroby do końca marca następnego roku. Jednak powyższy wyrok ma zastosowanie do urlopu minimalnego (24 dni). Jeżeli nasz wymiar urlopu przekracza tą liczbę, obowiązuje dotychczasowa wykładnia prawa i w tym momencie urlop przepada.