Podatki w Niemczech

Ulga abolicyjna!? Czy pracujący w Niemczech i Austrii zapłacą podatki także w Polsce?

Na licznych stronach internetowych pojawiają się teksty, że od nowego roku praca za granicą nie będzie opłacalna. Na portalach jest wiele tekstów z krzyczącymi tytułami: „Fiskus opodatkuje zarobki uzyskane za granicą”, „Pracujący za granicą zapłacą podwójnie”. Czy faktycznie jest czego się obawiać? My skupimy się na faktach, odpowiadając na pytania: z czym wiąże się likwidacja ulgi abolicyjnej i kogo i kiedy dotknie zmniejszenie kwoty abolicyjnej? Wszystko opisujemy w sposób lekki i łatwy, choć nie można powiedzieć, że temat jest przyjemny.

Czym jest ulga abolicyjna?

Na początek słowem wstępu powinniśmy odpowiedzieć na pytanie: czym jest ulga abolicyjna i o co tyle zamieszkania. Mówiąc bardzo ogólnie wspomniana, wprowadzona w 2008 roku ulga była przeznaczona dla Polaków pracujących za granicą, którzy są rezydentami podatkowymi w Polsce (tu znajduje się ich centrum interesów życiowych). Dzięki wspomnianej uldze osoby uzyskujące dochody za granicą od tychże dochodów płaciły niewielkie podatki w Polsce. Jednak dnia 28.10.2020 Sejm przyjął ustawę ograniczającą ulgę abolicyjną do kwoty 1360 zł. Dodatkowo będzie ona przysługiwała tylko podatnikom, których dochody z zagranicy nie przekroczą kwoty 8.000 PLN. Ponieważ wspomniana kwota jest niezwykle mała a dochód, który umożliwia jej zastosowanie niewielki, można spokojnie stwierdzić, że w praktyce dla większości podatników została ona zlikwidowana. 

Zlikwidowana właśnie ulga abolicyjna dotyczyła jednak tylko osób pracujących w państwach, z którymi umowa unikania podwójnego opodatkowania oparta jest na metodzie tzw. proporcjonalnego odliczenia. To czym jest wspomniana metoda, rozwiniemy w dalszej części tekstu. 

 

Czy pracując w Niemczech, zapłacę teraz podatek w Polsce?

Zatrudnionych w Niemczech spieszymy uspokoić. Na tę chwilę nie dotknie ich konieczność zapłaty podatku wynikającego z likwidacji ulgi abolicyjnej w Polsce. Dlaczego? Jak wspomnieliśmy już wyżej Polska, z każdym z państw ma podpisane umowy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania z zastosowaniem 2 różnych metod: 

  • metody wyłączenia z progresją,
    Wspomniana metoda nie powoduje konieczności opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą. W tym wypadku dochody zagraniczne powinny być wykazane w Polsce tylko po to, by od dochodów osiągniętych w Polsce ustalić odpowiednią stawkę podatkową. Taka umowa zawarta jest właśnie z Niemcami. Stąd zatrudnieni w Niemczech są zobowiązani wykazać swoje dochody z Niemiec w rocznym zeznaniu podatkowym jedynie w po to, by ustalić stawkę podatkową od dochodów uzyskanych w Polsce.
  • metodę zaliczenia proporcjonalnego,
    Ta metoda wymaga do podatnika pracującego poza krajem opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą w Polsce z możliwością odliczenia podatku zapłaconego już za granicą. Jeżeli więc podatek zapłacony za granicą jest mniejszy od tego wyliczonego w Polsce, zaistnieje tu konieczność dopłaty różnicy podatku. Co ważne wszelkie zwroty podatku po rozliczeniu za granicą niosą za sobą konieczność dopłaty podatku w Polsce.

Zatem mimo likwidacji ulgi abolicyjnej pracujący w Niemczech, tak długo jak nie zmieni się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, między Polską a Niemcami, nie zapłacą dodatkowego podatku w Polsce.

 

Czy w związku z likwidacją ulgi abolicyjnej pracując w Austrii, trzeba będzie dopłacić podatek w Polsce?

W nawiązaniu do wyżej opisanych metod unikania podwójnego opodatkowania wiadomo już, że podatki w Polsce (od dochodów osiągniętych za granicą) zapłacą osoby pracujące w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody zliczania proporcjonalnego. Do tych krajów od niedawna należy Austria. Więcej na ten temat pisaliśmy na naszym blogu w tekście pt. "Trzymaj się za portfel.... Czyli o nowych zasadach rozliczenia dochodów z Austrii z polskim fiskusem".

Stąd osoby pracujące w Austrii w związku z likwidacją ulgi abolicyjnej będą musiały od 2021 roku, liczyć się z koniecznością dopłaty podatku w Polsce. Oczywiście taki podatek trzeba będzie zapłacić, dopiero po zakończeniu roku podatkowego 2021. Wówczas do końca kwietnia 2022 roku trzeba będzie rozliczyć swój dochód na nowych zasadach

 

Jakie jeszcze kraje zostaną dotknięte likwidacją ulgi abolicyjnej?

Likwidacja ulgi abolicyjnej  dotyczy około miliona osób. Podatki w Polsce zapłacą również osoby pracujące w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Norwegii, Finlandii, Słowacji, a także Litwy, Belgii, Słowenii, Izraela, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Kanady i USA. 

Na likwidacji ulgi najwięcej stracą podatnicy pracujący w krajach, w których kwota wolna od podatku jest wysoka. Pracownicy, których dochód brutto w skali roku przekroczy 85 tys. PLN i tym samym przekroczą górny próg i zapłacą podatek w wysokości 32%. Organy skarbowe już informują o karach za brak złożenia deklaracji podatkowej.

Tekst zawiera stanu prawny na dzień 22.11.2020r. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na łamach niniejszego wpisu.