Podatki w Niemczech

PIT-36? Jak przygotować się do rozliczenia z Niemiec?

Osoby, które rozliczają podatki, działają wedle poznanych wskazówek. Niestety wskazówki bywają ogólne i w pewnych okolicznościach mogą wprowadzać w błąd.

Na jakie aspekty zwrócić uwagę rozliczając się z Niemiec? Które z dokumentów przedłożyć, aby rozliczenie odbyło się efektywnie? Czy rozliczając dochody w PIT-36 należy obawiać się skutków likwidacji ulgi abolicyjnej? Czy za likwidacją ulgi abolicyjnej idzie dopłata, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku z Niemiec? Jakie czynniki mogą wpłynąć na zwrot podatku z Niemiec? Czy kalkulator zwrotu oszacuje efekt rozliczenia? Czy możliwe jest rozliczenie podatkowe z Niemiec w Polsce? O tym wszystkim poniżej.

W pierwszej kolejności skupmy się na zarobkach…

 

Czy wynagrodzenie z Polski muszę ująć w rozliczeniu podatku w Niemczech?

Na wstępie krótka dygresja, która zwykle interesuje wszystkich pracowników, mających meldunek w Polsce. Czy rozliczając dochody z Niemiec, należy wykazać je w Polsce? Czy informacje o rozliczeniu w Niemczech są przekazywane fiskusowi w Polsce? Czy z tytułu likwidacji ulgi abolicyjnej od dochodów uzyskanych w Niemczech zapłacę podarek w Polsce?

Na nasz blog odsyłamy wszystkich zainteresowanych tematyką likwidacji ulgi abolicyjnej

Rozliczenie dochodów niemieckich w Polsce jest konieczne, zwłaszcza w wypadku, gdy podatnik rozlicza dochody z Polski. 

Niemiecki Fiskus, nie przekazuje informacji o rozliczeniu do Polski, ale żąda wykazania dochodów z Polski. Zatem dochody uzyskane w Polsce, a także w innych krajach należy koniecznie wykazać w deklaracji podatkowej. Niezbędny do tego celu będzie specjalny druk zwany zaświadczeniem UE/EOG. Jeżeli podatnik uzyskał dochody z zagranicy, nie będzie to PIT 37. W tym wypadku właściwym będzie PIT-36 z załącznikiem ZG. A dlaczego ma to być PIT-36. Czy nie jest to formularz przewidziany dla osób prowadzących działalność gospodarczą? Na naszym blogu opisujemy, czym jest zaświadczenie UE/EOG i w jakim wypadku będzie potrzebne. Tam również można przeczytać, dlaczego PIT-36 jest właściwy. Przy tej okazji jeszcze raz wszystkich spieszymy uspokoić. Wykonujący rozliczenie podatkowe z Niemiec w Polsce nie powinni obawiać się skutków likwidacji ulgi abolicyjnej.

 

Co prócz PIT 36 będzie potrzebne, by rozliczyć dochody w Niemczech?

Rozliczanie podatku w Niemczech to zawsze interesujący temat. Zwłaszcza dla tych, którzy czekają na zwrot podatku z Niemiec. Na stronach internetowych można znaleźć mnóstwo informacji na temat dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatku w Niemczech. Nie będziemy więc powielać informacji. Jednak krótko o tym wspomnimy, dla wszystkich, którzy spotykają się z tematem pierwszy raz.

W przypadku pracowników, którzy uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę, podstawą jest Lohnsteuerbescheinigung. Odsyłamy do naszego bloga, gdyby ktoś potrzebował wiedzieć, czym jest wspomniany dokument. 

Rozliczenie dochodów z Niemiec wymaga wykazania wszystkich dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym. W tym uzyskanych:

 • uzyskanych z umowy o pracę
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • emerytury lub renty w Niemczech

Konieczne będzie więc zgromadzenie wszystkich dokumentów, które potwierdzają wspomniane dochody. 

 

Jakie inne informacje powinny zostać zawarte w rozliczeniu?

Rozliczając dochody z Niemiec, w deklaracji należy ująć także otrzymane świadczenia. Przede wszystkim:

 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,

Powyższe świadczenia nie są opodatkowane, mają jednak wpływ na wysokość zwrotu. Stąd liczne kalkulatory zwrotu zawarte na stornach internetowych często są bezużyteczne. Wyliczając tam wysokość zwrotu, często nie mamy możliwości uwzględniania otrzymanych na terenie Niemiec zasiłków. Szczególne znaczenie ma to w okresie pandemii COVID-19. Zasiłki chorobowe i bezrobotne są w tym czasie nagminnie wypłacane. 

 

Czy możliwe jest rozliczenie podatkowe z Niemiec w Polsce? 

Rozlicz dochody z Niemiec w Polsce. Tak krzyczą liczne portale internetowe. Czy coś takiego jest w ogóle możliwe? Zeznanie podatkowe do niemieckiego urzędu zazwyczaj wysyłane jest drogą elektroniczną. W teorii nie ma więc żadnego znaczenia, z jakiego kraju jest ono wysłane. Jednak wykonując rozliczenie podatkowe z Niemiec w Polsce, łatwiej będzie przekonać urząd, do pewnych kosztów. Zwłaszcza tych związanych z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa. Łatwiej jest wówczas przekonać urząd, że podatnik w Polsce posiada centrum interesów życiowych. 
 

Czy wysyłając zeznanie, trzeba załączyć również kopię PIT-36?

Wszelkie niezbędne informacje o rozliczeniu w Polsce posiada Finanzamt, otrzymując druk UE/EOG. Nie powinien on więc żądać dalszych dokumentów. Co ważne niezależnie od tego, czy rozliczenie podatkowe z Niemiec wykonywane jest w Polsce. W praktyce w takim wypadku urząd może zażądać również dosłania PIT-36. Zdarza się to jednak sporadycznie. Co ważne osoby, które pracowały cały rok w Niemczech, nie będą musiały przedstawiać zaświadczenia UE/EOG. Oczywiście tylko w wypadku, jeżeli nie uzyskały żadnych dochodów w Polsce. Jeżeli rozliczenie dochodów sporządzone jest wspólnie z żoną, druk UE/EOG jest konieczny. Naturalnie tylko w sytuacji, kiedy żona przebywała w Polsce. 

 

Czy Finanzamt zorientuje się, jeżeli jakieś dochody nie zostaną ujęte w zeznaniu?

Powyższe pytanie słyszymy od pracowników przygotowujących się do rozliczenia dochodu. W przypadku umowy o pracę na terenie Niemiec przed fiskusem nie ukryje się dochodów. W takiej sytuacji informacje niezbędne do rozliczenia nie są tajemnicą dla Finanzamt. Pracodawca ma obowiązek miesięcznie wysyłać do urzędu informację o osiągniętych dochodach. Na podstawie dochodów i klasy podatkowej odprowadza zaliczki na podatek:

 • dochodowy (LSt),
 • Kościelny (KiSt),
 • a także w niektórych wypadkach dodatek Solidarnościowy (SolZ).

W związku z tym, na pewno się zorientuje, gdyż wszystkie dochody są mu znane. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Także dochody i świadczenia uzyskane w innych krajach nie będą znane. Na razie urząd nie ma wiedzy na ich temat. Cały czas trwają jednak prace nad integracją systemów. Na pewno w przyszłości dochody osiągnięte za granicą Niemiec nie będą już tajemnicą.

 

Tyle o dochodach, przejdźmy teraz do kosztów...

Jak udokumentować poniesione wydatki, czy konieczne będą rachunki?

Wiele urzędów nawołuje, żeby nie wysyłać do nich żadnych rachunków i przedkładać je dopiero na wezwanie. Dokumenty potwierdzające koszty podatkowe należy jednak posiadać. Tyle teorii. W praktyce bardzo często odliczenia są weryfikowane. Podejmowane są liczne próby ich odrzucenia. Takimi, często odrzucanymi kosztami są np. koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa. Jeżeli podatnik chce odliczyć koszty utrzymania mieszkania w Niemczech, powinien zadbać o dokumenty. To samo będzie dotyczyło kosztów dojazdów do Polski. Rozliczając dochody, należy zadbać więc o dokumenty, które pozwolą sposób wiarygodny udowodnić poniesione koszty. W praktyce takie dokumenty lepiej wysłać razem z zeznaniem. W innym wypadku jest wysoce prawdopodobne, że urząd i tak się o nie upomni.

W innym tekście poruszyliśmy także temat odliczenia kosztów w przypadku gdy, zginęły rachunki. Więcej zagadnień związanych z kosztami i odliczeniami można znaleźć również w tekstach innych na blogu. Szczególnie polecamy te, które są powiązane z kosztami. Powinny one zaciekawić pracowników zatrudnionych na zasadach umowy o pracę:

Jak rozliczając dochody z Niemiec bez rachunków odliczyć 1000 euro?

Na jakie ulgi może liczyć rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem?


Jakie zaświadczenia mogą być pomocne przy rozliczeniu dochodów z Niemiec?

W niektórych sytuacjach rozliczając dochody z umowy o pracę, należałoby zadbać o zaświadczenia pracodawcy. Mogą one wpłynąć na końcowy wynik rozliczenia. Będzie to miało miejsce np. gdy pracownik jest delegowany z Polski do pracy w Niemczech. W takim wypadku składki na ubezpieczenia zwykle odprowadzone są w Polsce. Warto wówczas byłoby wystąpić do pracodawcy o odpowiednie zaświadczenie. Powinno ono potwierdzać wysokość składek odprowadzonych na ubezpieczenia w Polsce. Znając ich wysokość, możemy ująć je w deklaracji podatkowej.

Pracodawca może wypłacać także świadczenia, np. z tytułu:

 • diet i delegacji - pozycja 20 na Lohnsteuerbescheinigung,
 • prowadzenia podwójnego gospodarstwa - pozycja 21 na Lohnsteuerbescheinigung,
 • dojazdów do pracy - pozycja 17 na Lohnsteuerbescheinigung.

Wymienione świadczenia z uwagi na charakter umowy o pracę są wolne od podatku. Jest jednak warunek, jaki musi zostać spełniony, aby tak było. Muszą być one wypłacone i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gdyby w wymienionych pozycjach znajdowały się wysokie kwoty, również trzeba poprosić pracodawcę, aby wypisał odpowiednie zaświadczenia. W innym wypadku rozliczając dochody, trzeba liczyć się z tym, że urząd może je opodatkować. Taka sytuacja niekorzystnie wpłynie na wyczekiwany zwrot podatku z Niemiec.

Temat zaświadczeń jest uzależniony od sytuacji pracowników. Inaczej będzie to wyglądało, jeżeli są oni zatrudnieni na terenie Niemiec, a inaczej kiedy są oddelegowani. Informacje o rozliczeniu wspomnianych kwot wolnych mogą być różne, w różnych sytuacjach. Nie będziemy więc szczegółowo wchodzić w kwestie tych zaświadczeń. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji.

 

Jaki efekt może przynieść rozliczanie podatku w Niemczech?

Najbardziej wyszukiwanym w internecie i powiązanym z rozliczeniem dochodów w Niemczech jest hasło: "kalkulator zwrotu". Ludzie oczekują, że rozliczanie podatku w Niemczech da zawsze taki sam efekt: zwrot podatku z Niemiec. Spieszymy poinformować, że nie niestety nie zawsze tak jest. Na naszym blogu można przeczytać więcej o przyczynach dopłaty do podatku. 

Może się także okazać, że przyznany zwrot podatku będzie mniejszy od oszacowanego. Nie jest w stanie przewidzieć tego człowiek mający wszystkie informacje o rozliczeniu. Tym bardziej wyliczyć kalkulator zwrotu. Wszystko będzie zależało od udokumentowania poniesionych kosztów, a także od urzędnika, który opracowuje takie zeznanie.