Praca i życie w Niemczech

Pięć zmian, istotnych dla portfela pracujących w Niemczech

Pod koniec roku informujemy o zbliżających się zmianach, istotnych dla portfela osób pracujących w Niemczech. Obecnie wybraliśmy pięć najistotniejszych z naszego punktu widzenia. Wymienione niżej transformacje, mogą wpłynąć na zasobność oszczędności w nowym roku osób pracujących na terenie Niemiec. Czy nadchodzące zmiany mogą mieć wpływ na rozliczenie podatkowe w tym rozliczenie PIT w Polsce? Co czeka w przyszłym roku pobierających Kindergeld? Czy zmieniona płaca minimalna wywrze wpływ na wysokość oszczędności pracowników zatrudnionych na terenie Niemiec? Jak dzięki zmienionym ulgom rozliczając pit w Niemczech uda się uzyskać wyższy zwrot? Zapraszamy do lektury...  

Zmiana nr 1. Wysokość podatku w Polsce bez zmian mimo ograniczenia ulgi abolicyjnej

Osoby pracujące za granicą (nie tylko w Niemczech) niepokoją się cofnięciem ulgi abolicyjnej. Likwidacja wspomnianej ulgi, wiele osób „uderzy po kieszeni”. Od dochodu wypracowanego za granicą trzeba będzie teraz zapłacić podatek w Polsce. Obliczając wysokość podatku, powinno się odliczyć podatek odprowadzony za granicą. Jednak zatrudnionych w Niemczech spieszymy uspokoić. Na tę chwilę nie dotknie ich konieczność zapłaty podatku wynikającego z wycofania ulgi abolicyjnej. Dlaczego? O likwidacji ulgi abolicyjnej i o wymogu płatności podatku w kraju informowaliśmy już na łamach naszego bloga

 

Zmiana nr 2. Więcej w kieszeni ze względu na zwolnienie z płatności dodatku solidarnościowego

Od nowego roku większość osób płacących podatki w Niemczech, wspomnianego dodatku nie zapłaci. Jest to spowodowanie wzrostem kwoty (tzw. Freigrenze), która całkowicie zwolni z płacenia dodatku solidarnościowego:

 • osoby samotne, których podatek dochodowy w skali roku nie przekroczy kwoty 16.956 euro,
 • małżeństw, których podatek dochodowy w skali roku nie przekroczy kwoty 33.913 euro.

Wiele osób pracujących na terenie Niemiec pomyśli pewnie: szkoda, że tak późno. Oczywiście dodatek, który już został zapłacony, w większości wypadków nie będzie zwrócony po rozliczeniu PIT. Jednak w przyszłym roku pensje powinny nieznacznie wzrosnąć. Wszystko z uwagi na brak potrąceń Solidaritätszuschlag. Osoby, które chciałby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, odsyłamy do naszego bloga.

 

Zmiana nr 3. Większe koszty z tytułu modyfikacji ryczałtu za dojazdy do pracy

Od nowego roku wzrośnie ryczałt na dojazdy do pracy. Jednak osoby, których praca oddalona jest do 20 km od miejsca zamieszkania, nie odczują zmiany. Zwiększony o 0,05 euro za kilometr ryczałt obowiązuje dopiero od 21 km. Mimo że jest to tylko 5 eurocentów, w skali roku może to wygenerować spory koszt. Dla przykładu koszty dojazdu mogą się zwiększyć w stosunku do roku obecnego o 160 euro. Taka sytuacja będzie miała miejsce już w przypadku, gdy pracownik dojeżdża do pracy odległej o 35 km. Oczywiście chodzi tu o dojazd przez cały rok, czyli w założeniu 210 dni roboczych. Zyskają zatem osoby, które odliczają trasę między miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem pracy w Niemczech. Takie osoby mimo zdecydowanie mniejszej ilości dojazdów pokonują sporą drogę.

Pamiętajmy jednak, że wspomniany ryczałt jak do tej pory będzie można odliczyć tylko w jedną stronę. Dojeżdżając do pracy, można zabierać z sobą także innych współpracowników i wszyscy odliczą wspomniane koszty.

Niniejsza zmiana będzie istotna przy rozliczeniu w roku 2022. Powyższe kwoty mają jednak obowiązywać do końca roku 2023. W roku 2024, od 21 kilometra, za każdy przejechany kilometr będzie można odliczyć już 38 eurocentów.

 

Zmiana nr 4. Wyższy Kindergeld z Niemiec

Nowy rok przyniesie także kolejną pomyślną wieść dla pracujących na terenie Niemiec. Zmiana dotyczy pracowników, którzy są jednocześnie rodzicami pobierającymi rodzinne z Niemiec. Od stycznia świadczenie rodzinne Kindergeld będzie większe o 15 euro na dziecko. W ujęciu miesięcznym będzie można się spodziewać przelewów w następujących kwotach:

 • 219 euro na pierwsze i drugie dziecko
 • 225 euro na trzecie dziecko
 • 250 euro na czwarte i każde kolejne dziecko

Warto wspomnieć, że w ostatnich latach Kindergeld wzrastał niemal co roku. Zainteresowanych dogłębnie tym tematem (wysokość świadczeń) odsyłamy do naszego tekstu.

Oprócz większego Kindergeld rząd zwiększył także ulgę na dzieci tzw. Kinderfreibtrag.

Pamiętajmy jednak, że osoby, które pobierają świadczenie 500+ w Polsce, otrzymają Kindergeld pomniejszony. Przy tej okazji warto wspomnieć, że okres zasiłkowy 500+ zmienia się od przyszłego roku. Rodzice, którzy nadal będą chcieli pobierać wspomniane świadczenie, powinni o nie zawnioskować wcześniej. Wnioski w formie elektronicznej będzie można składać już od lutego przyszłego roku. Prawo do świadczenia będzie ustalane teraz za okres od 1. Czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Z dużym prawdopodobieństwem pandemia COVID-19 nie opuści nas również w pierwszej połowie przyszłego roku. Wiele osób pyta nas, czy Familienkasse również w roku przyszłym planuje wypłacać Kinderbonus. Obecnie nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji. Wszystko jednak wskazuje na to, że w przyszłym roku jednorazowego dodatku do Kindergeld już nie będzie.

 

Zmiana nr 5. Wyższe pobory z tytułu wzrostu płacy minimalnej

Warto nadmienić, że od stycznia w Niemczech wzrośnie również kwota wolna od podatku. W roku 2021 będzie to już 9.744 euro. Dalszy wzrost planowany jest na 2022 rok, wówczas tzw. Steuerfreibetrag ma wynieść ponad 40.000 złotych, bo 9.984 euro!

Także pracujący za płacę minimalną za swój trud dostaną więcej na godzinę. Zakładamy oczywiście, że wszyscy zainteresowani zdążyli się już w tej kwestii zorientować. Niemniej jednak na wszelki wypadek podajemy nowe, godzinowe stawki płacy minimalnej brutto. Na godzinę będzie można otrzymać:

 • 9,50 euro od stycznia 2021 r.
 • 9,60 euro od lipca 2021 r.

Wzrosty nie kończą się w 2021 roku. Dalszy wzrost przewidywany jest:

 • 9,82 euro od stycznia 2022 r.
 • 10,45 euro od lipca 2022 r. 

Powinniśmy jednak pamiętać, że powyższe stawki płacy minimalnej nie dotyczą wszystkich branż.

Czy zwrot PIT rozliczony na terenie Niemiec będzie dzięki opisanym tu zmianą bardziej efektywny? Czy rozliczenie podatkowe pociągnie za sobą większy zwrot podatku? Wprowadzone opisane tu poprawki, w kwestii rozliczenia dojazdów będzie można to odczuć po zakończeniu 2021 roku. Jednak na zasobność portfeli pracowników zatrudnionych w Niemczech może wpłynąć:

 • wzrost Kindergeld (a także tzw. Kinderfreibetrag),
 • zwiększenie tzw. Freigrenze dla dodatku solidarnościowego
 • w wielu przypadkach również (niestety) wzrost płacy minimalnej
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Likwidacja ulgi abolicyjnej w tym wypadku na szczęście nie będzie istotna. 

Niezależnie od niespodzianek, jakie przyniesie nadchodzący rok, życzymy wszelkiej pomyślności!

Dodaj komentarz