Kindergeld

Od czego zależy długość wydanej decyzji na Kindergeld?

Zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany jest dzieciom do 18 roku życia pod warunkiem, że jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych pracuje w Niemczech lub pobiera świadczenia socjalne, a także może wykazać zameldowanie lub nieograniczony obowiązek podatkowy.

Od czego zależy długość decyzji na Kindergeld?

Urząd przyznający zasiłek Kindergeld – Familienkasse – Kasa Rodzinna może wydać decyzję przyznającą świadczenie do osiemnastych urodzin dziecka.  Oczywiście długość decyzji może być także krótsza. Jeśli jeden z opiekunów pracuje od dłuższego czasu w Niemczech, jego umowa o pracę przekształciła się po okresie próbnym w umowę na czas nieograniczony urząd może wydać decyzję na maksymalny okres, a więc właśnie do pełnoletności dziecka. Zameldowanie w Niemczech, wynajmowanie mieszkania i potwierdzenia w postaci potwierdzenia czynszu dodatkowo utwierdzą Familienkasse, że wnioskodawca wiąże swą przyszłość zawodową z Niemcami i nie ma powodu, aby wydawać krótszą decyzję przyznającą zasiłek rodzinny.

Powody krótszych decyzji – wiek dziecka

Pierwszym powodem krótszej decyzji to oczywiście wiek naszej pociechy. Standardowo decyzja wydawana jest do pełnoletniości, ponieważ do 18 urodzin każde dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu. Zatem jeśli nasze dziecko wkrótce będzie obchodzić osiemnaste urodziny otrzymamy decyzję do pełnoletności i kolejny wniosek o Kindergeld do wypełnienia. Możemy złożyć kolejny wniosek o Kindergled pod warunkiem, że nasze dziecko zdecyduje się kontynuować naukę co musi być potwierdzone zaświadczeniem szkolnym.

Kontynuacja nauki – zaświadczenie szkolne

Długość decyzji na Kindergeld dziecka pełnoletniego zależna jest z kolei od potwierdzonego przez szkołę zaświadczenia szkolnego. Po zakończeniu pierwszego etapu kształcenia Familienkasse poprosi o dowód w postaci kopii świadectwa szkolnego. Jeśli dziecko będzie kontynuować naukę należy przedstawić kolejne zaświadczenie i poprosić o dalszą wypłatę zasiłku Kindergeld. Familienkassa wyda decyzję zgodnie z przypuszczalną datą zakończenia nauki jednak zasiłek przysługiwać będzie tylko na okres nauki. Kindergeld będzie wypłacany przez okres wakacji tylko jeśli kształcenie będzie kontynuowane, a przerwa między jednym a drugim etapem nauki nie będzie dłuższe niż 4 miesiące. Zakończenie wypłaty Kindergeld kończy się w miesiącu obrony np. pracy licencjackiej czy magisterskiej. Urząd poprosi o kopię dyplomu i zazwyczaj wyznacza termin 4 tygodni na przedstawienie dokumentu.

Zaświadczenie pracodawcy

Kolejny powód mającym wpływ na krótką decyzję to oczywiście podstawowy dokument jaki musimy przedstawić w załączeniu do wniosku, czyli zaświadczenie pracodawcy. Pracodawca powinien potwierdzić zatrudnienie swojego pracownika na piśmie. Wpisując datę rozpoczęcia pracy i datę zakończenia umowy niestety ma tym samym wpływ na długość decyzji na Kindergeld. Potwierdzając fakt zatrudnienia dodatkowo umową na czas ograniczony możemy się raczej spodziewać decyzji na okres zawartej z pracodawcą umowy. 

Pracownik delegowany do pracy w Niemczech

Pracownicy oddelegowani do pracy w Niemczech także mogą ubiegać się zasiłek Kindergeld ale pod pewnymi warunkami. Pracodawca pracownika delegowanego może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS ale podatek musi być odprowadzany do niemieckiego budżetu. Przestawiając druk A1 czyli zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej na maksymalny okres do 2 lat możemy się spodziewać decyzji na podany przez pracodawcę okres potencjalnego oddelegowania.

Okres bezrobotnego/ chorobowego

Podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy też zasiłku chorobowego nadal można pobierać Kindergeld ale decyzja zostanie skrócona do okresu przyznanego nam świadczenia socjalnego. O każdej zmianie w naszej sytuacji zawodowej czy też rodzinnej należy powiadomić urząd w przeciągu 30 dni od nastania zmiany. Jeśli choroba uniemożliwi nam pracę przez dłuższy czas powinniśmy o tym poinformować. Familienkasse może dostosować długość swojej decyzji do podanego w zaświadczeniu lekarskim lub dokumencie z kasy chorych przypuszczalnego terminu powrotu do zdrowia.

Tak samo ma się sprawa przyznanego przez agencję pracy świadczenia dla bezrobotnych. Również w tym wypadku Kindergeld może zostać ograniczony na czas pobierania przez wnioskodawcę zasiłku dla bezrobotnych.

Dodaj komentarz