Praca i życie w Niemczech

Kursy językowe a ulga w niemieckim zaznaiu podatkowym

Przejście kursu językowego bez wątpienia ma wiele zalet. Swobodna możliwość komunikacji oraz poznanie nowej kultury rekompensuje trudy nauki. Jeżeli odbycie kursu jest bezpośrednio związane z zawodem, w którym pracujemy lub zamierzamy pracować, wówczas fiskus jest w stanie nam „dołożyć” do powstałych z tego tytułu kosztów. Ważne jest jednak, aby spełnić określone warunki – a o jakich warunkach mowa? o tym można dowiedzieć się z poniższego artykułu.

 Kiedy kurs językowy jest bezpośrednio związany z pracą zawodową?

Uczęszczanie na kurs językowy jest uzasadnione wtedy, jeżeli dobra znajomość języka jest wymagana ze względów zawodowych, np. do rozmów z pracodawcą czy korespondencji/kontaktu z klientem. Także praca w internacjonalnych zespołach, gdzie nie każdy mówi w tym samym języku jest powodem aby odbyć kurs językowy. Jeżeli natomiast zostaniemy oddelegowani do innego kraju i z tegoż powodu jesteśmy zmuszeni do odbycia kursu, koszty jego przeprowadzenia możemy odliczyć tylko wtedy od podatku, jeżeli dochód uzyskany podlega opodatkowaniu w Niemczech. Jeżeli jest on opodatkowany w kraju zatrudnienia, wówczas koszty za kurs nie mogą zostać odliczone.

Jeżeli kurs odbywa się w ramach podróży językowej, wówczas można odliczyć sobie koszty odbycia tejże podróży. Koszty można odliczyć w pełni tylko wtedy, jeżeli odbyta podróż ma charakter wyłącznie lub prawie wyłącznie służbowy. Koszty nie zostaną uwzględnione jeżeli podróż odbywa się nie tylko ze względów zawodowych, ale także turystycznych.

Jednak jak urząd zweryfikuje, czy podróż odbyta została w celach stricte naukowych, czy miała charakter turystyczny? Z reguły przyjmuje się stosunek 50:50 – a zatem można odliczyć połowę kosztów podróży językowej. Aby uwzględniony był większy procent kosztów, należy umieć udokumentować stosunek czasu wolnego do czasu spędzonego rzeczywiście na nauce.
Jeżeli zaś chodzi o obcokrajowców żyjących w Niemczech i chcących się dokształcić w zakresie języka niemieckiego, koszty poniesione przez zapisanie się na kurs językowe nie mogą zostać odliczone. Co prawda spełniony jest warunek, iż znajomość języka (niemieckiego) jest konieczna do podjęcia w pracy, jednak nie jest to jedyna korzyść – znajomość języka niemieckiego dla obcokrajowca w Niemczech jest także ważnym faktorem, jeżeli chodzi o jego życie prywatne. I właśnie ten fakt uniemożliwia uznanie kosztów podjęcia kursu przy składaniu zeznania podatkowego.
Także chęć nauczenia się innego języka z powodów nie związanych z pracą, a mających na celu rozwój osobistych umiejętności nie jest brana pod uwagę jeżeli chodzi o ulgi podatkowe.

Podsumowując

Będąc obcokrajowcem, który podjął/chce podjąć prace w Niemczech i w tym celu zapisze się na kurs języka niemieckiego, nie ma się szans na to, aby uwzględnić powstałe w związku z tym koszty w zeznaniu podatkowym.
To samo tyczy się podjęcia kursu każdego dowolnego języka – jeżeli język ten nie jest językiem wymaganym w pracy, wówczas koszty zostają po naszej stronie.
Aby kurs językowy został uwzględniony przez urząd, musi być bezpośrednio związany z rozwojem zawodowym. Ważne jest, aby umieć udowodnić ten fakt urzędowi skarbowemu i to najlepiej zaraz przy składaniu zeznania.