Kindergeld

Kto ma prawo do Kindergeld po rozwodzie i jak wyegzekwować dokumenty od byłego małżonka?

Kindergeld po rozwodzie rodziców?

Rozwód czy separacja to zawsze trudne chwile, zwłaszcza gdy związane są z tym dzieci. Wielu rodziców musi w tym czasie zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem - uzyskaniem wsparcia finansowego dla swoich pociech. Jednym z istotnych elementów jest otrzymanie świadczenia Kindergeld, które może stanowić ważne wsparcie dla rodzin w tym delikatnym okresie.

Wielu z Was, drodzy Czytelnicy, mogło zetknąć się z sytuacją, gdy byłemu małżonkowi nie jest łatwo przekazać wymagane dokumenty dotyczące Kindergeld. Dlatego dzisiaj chciałbym poruszyć tę ważną kwestię i podzielić się z Wami wskazówkami, jak możecie radzić sobie w takiej trudnej sytuacji.

 

Kto ma prawo do zasiłku Kindergeld po rozstaniu?

Po rozstaniu lub rozwodzie prawo do zasiłku Kindergeld mają zazwyczaj ci rodzice, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem. Zasiłek Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym, które ma na celu wspieranie rodzin w opiece nad dziećmi. Aby otrzymać Kindergeld po rozstaniu, spełniają się zwykle następujące kryteria:

1. Opieka nad dzieckiem: Rodzic musi sprawować opiekę nad dzieckiem, czyli być jego opiekunem prawnym lub fizycznym.

2. Obecność dziecka na terytorium kraju: W większości krajów, rodzic ubiegający się o Kindergeld musi mieć prawo zamieszkania na terytorium tego kraju.

Przepisy Zatem jasno regulują tę kwestię. Prawo do świadczenia Kindergeld przysługuje osobie, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem i z którą dziecko mieszka (chyba że dziecko nie mieszka już z rodzicami, wtedy zastosowanie mają inne przepisy). Druga ważna reguła mówi o tym, że Kindergeld wypłacany jest zawsze, tylko jednej uprawnionej do niego osobie.

Rodzic, który nie ma meldunku z dzieckiem może nie uzyskać Kindergeld, a jeżeli uzyskał go wcześniej i nie poinformował Familienkasse o zmianie miejsca zamieszkania / zameldowania może być zobowiązany do jego zwrotu. 

 

Czy po rozwodzie o Kindergeld może wnioskować dziecko?

Często jesteśmy pytani, czy wniosek o Kindergeld może złożyć potomek. W szczególnych wypadkach prawo dopuszcza, by wnioskodawcą o rodzinne z Niemiec było dziecko. Jednak, aby świadczenie zostało przyznane, muszą być spełnione pewne warunki. Będą one wypełnione w przypadku, gdy:

 1. Dziecko jest pełnoletnie.
 2. Dziecko ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech.
 3. Dziecko jest sierotą lub nie zna miejsca pobytu rodziców.
 4. Nie ustalono innego, prawnego opiekuna dziecka.

 

Jak poinformować Familienkasse o zmianie sytuacji?

Informowanie Familienkasse (urzędu ds. rodziny i dzieci) o rozstaniu jest ważnym krokiem, jeśli chodzi o świadczenie Kindergeld po tym zdarzeniu. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby poinformować Familienkasse o swojej sytuacji:

 1. Zbierz dokumentację: Przygotuj dokumenty potwierdzające rozstanie, takie jak decyzję sądu o rozwodzie lub separacji, jeśli takie dokumenty już posiadacie. W przypadku braku oficjalnego orzeczenia sądowego warto przygotować pisemne oświadczenie o rozstaniu, które będzie zawierać podpisy obojga rodziców.

 2. Pamiętaj o współpracy z byłym partnerem: W przypadku, gdy drugi rodzic zobowiązał się do udzielenia wsparcia finansowego w opiece nad dzieckiem, warto upewnić się, że obie strony są świadome zmiany w Kindergeld i współpracują ze sobą w celu zaktualizowania danych.

 3. Poinformuj Familienkasse o zmianie sytuacji rodzinnej: O wszelkich zmianach mających wpływ na świadczenie Kindergeld powinnaś informować urząd w przeciągu miesiąca. Jeśli nastąpiła separacja  i nie ma szans na naprawę relacji, a rozwód jest kwestią czasu, najlepiej jest poinformować urząd jak najszybciej. Należy to uczynić, dołączając dowody w postaci potwierdzenia zmiany zameldowania, aktu małżeństwa z adnotacją o dacie rozwodu oraz wyrokiem sądu o rozwodzie.

 

Czy konieczna będzie zmiana wnioskodawcy?

Po rozstaniu lub rozwodzie, kwestia, kto będzie wnioskodawcą o świadczenie Kindergeld, staje się istotna. W przypadku rodziców, którzy wcześniej żyli razem, Kindergeld jest zazwyczaj wypłacany temu z nich, który pracuje na terenie Niemiec. Jednakże, po rozstaniu lub rozwodzie, konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań, aby upewnić się, że wniosek o świadczenie złożony jest przez tę osobę, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i z którą dziecko zamieszkuje. To właśnie ten rodzic - i tylko on (ewentualnie dziecko pełnoletnie lub inny prawny opiekun)  - ma pełne prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Zamiana wnioskodawcy może wymagać dodatkowych formalności. W takiej sytuacji urząd może poprosić o wypełnienie dodatkowych formularzy i dostarczenie dokumentów.

Ważne jest, aby wszelkie formalności zostały załatwione szybko i sprawnie, aby nie dochodziło do nieporozumień ani opóźnień w wypłacie świadczenia Kindergeld. Dla dobra dziecka warto zadbać o to, aby wszelkie dokumenty były kompletnie złożone i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Współpraca pomiędzy rodzicami w tym okresie jest niezwykle ważna, aby świadczenie rodzinne mogło być wypłacane w terminie i trafiło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne - do rodzica, który zapewnia opiekę nad dziećmi. Niestety często w tym okresie dochodzi do wielu nieporozumień i napięć wśród rodziców i dostarczenie wymaganej przez urząd dokumentacji może być trudne.

 

O jakie dokumenty zadbać?

Urząd wypłacający świadczenie z Niemiec (Familienkasse) obecnie bardzo dokładnie weryfikuje prawo do zasiłku. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wniosek zastanie odrzucony, jeżeli urząd nie otrzyma wszystkich wymaganych dokumentów. W związku z tym przed złożeniem wniosku należy zgromadzić wszystkie dokumenty pracującego w Niemczech rodzica.

Od opiekuna zatrudnionego w Niemczech konieczne będą:

 • dokumenty potwierdzające stałe miejsce pobytu w Niemczech:
  • zaświadczenie o jego zameldowaniu w Niemczech,
  • umowa najmu mieszkania w Niemczech,
  • potwierdzenie płatności czynszu w Niemczech,

lub (w przypadku braku dokumentów potwierdzających stały pobyt w Niemczech):

 • dokumenty potwierdzające tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy:
  • zaświadczenie z niemieckiego fiskusa o nieograniczonym obowiązku podatkowym,
  • decyzję podatkową, tzw. Steuerbescheid (w wypadku braku zaświadczenia), 

oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie:

 • w przypadku umowy o pracę:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech tzw. Arbeitgeberbescheinigung,
 •  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech:
  • zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej tzw. Gewerbeanmeldung,
  • dokumenty potwierdzające wykonywanie niniejszej działalności: wystawione rachunki, itp.

Co się stanie, gdy wnioskodawca nie będzie w stanie przedłożyć wymaganych wyżej dokumentów? Co, gdy rodzic pracujący w Niemczech odmówi ich wydania? Wówczas, jeżeli nie uda się wpłynąć na wspomnianego rodzica, z dużym prawdopodobieństwem wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. 

 

Jak wyegzekwować dokumenty od drugiego rodzica?

Rozumiejąc, że wyegzekwowanie dokumentów od drugiego rodzica może być trudnym i emocjonalnie obciążającym zadaniem, warto zwrócić uwagę na te aspekty i znaleźć empatyczne podejście w rozwiązywaniu tego problemu.

Familienkasse, jako instytucja odpowiedzialna za wypłatę Kindergeld, przestrzega obowiązujących przepisów, aby zapewnić uczciwe i sprawiedliwe przyznawanie świadczenia. Zgodnie z tymi przepisami, Kindergeld będzie przyznane jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka mieszka lub pracuje na terenie Niemiec, lub wykazuje nieograniczony obowiązek podatkowy w tym kraju. W większości przypadków, gdy rodzice współpracują i dostarczają odpowiednie dokumenty na czas, świadczenie to jest wypłacane regularnie.

Niestety, napotkanie trudności w uzyskaniu niezbędnych dokumentów od rodzica pracującego w Niemczech może skomplikować proces. W takiej sytuacji kluczowe jest unikanie pozostawienia korespondencji z urzędem bez odpowiedzi. Warto wtedy od razu poinformować urząd o sytuacji rodzinnej i jeżeli drugi rodzic stanowczo odmawia wydania koniecznych dokumentów poszukać pomocy prawnika. Przy współpracy z doświadczonym prawnikiem, składając odpowiednie wnioski w sądzie, można starać się ustalić aktualne miejsce zamieszkania drugiego rodzica w Niemczech oraz zobowiązać go do udostępnienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Należy jednak mieć na uwadze, że procedura sądowa jest zazwyczaj długotrwała i może zająć dużo czasu, nawet kilka lat. Dlatego też, zanim procedura sądowa zostanie zainicjowana, warto mimo wszystko spróbować współpracować z byłym małżonkiem. Chociaż rozwiązanie może zająć czas, ważne jest, aby walczyć o swoje prawa i wsparcie finansowe dla dobra dziecka. Zachęcamy także do szukania wsparcia u bliskich oraz organizacji, które oferują pomoc w podobnych sytuacjach. Można ewentualnie podjąć kontakt z naszą firmą, wówczas przeanalizujemy sytuację i zaproponujemy rozwiązanie.

 

Decyzja negatywna i co dalej?

Otrzymanie negatywnej decyzji od Familienkasse z uwagi na brak dokumentacji od drugiego rodzica to niestety częste zjawisko. W trudnej sytuacji rodzinnej może to być jeszcze bardziej frustrujące i przytłaczające.

Familienkasse, podejmując swoje decyzje, może czasami nie uwzględnić wszystkich aspektów skomplikowanej sytuacji rodzinnej, co może skutkować wydaniem decyzji negatywnej, mimo wiedzy na temat trudności, jakie rodzina przeżywa. W takiej sytuacji, niezależnie od emocji, ważne jest, aby skupić się na dalszych krokach.

Pierwszym krokiem po otrzymaniu negatywnej decyzji jest złożenie odwołania w terminie. Zazwyczaj masz na to miesiąc od daty otrzymania decyzji. Warto pamiętać, że odwołanie powinno być przygotowane na piśmie i zawierać wszystkie ważne argumenty oraz dokumenty potwierdzające nasze racje. Nawet po otrzymaniu decyzji negatywnej, nadzieja na pozytywne rozpatrzenie wniosku nadal istnieje, ponieważ odwołanie pozwala przedstawić dodatkowe dowody i argumenty na rzecz sprawy. Warto poszukać wsparcia prawego, które może pomóc nam w przygotowaniu kompletnego odwołania oraz przedstawieniu Twoich racji w sposób przemyślany i zgodny z prawem. Kogoś, kto będzie mógł skutecznie reprezentować Twoje interesy i załatwić wszelkie formalności.

Proces rozpatrywania odwołania może być długi, ale warto walczyć o swoje prawa dla dobra dzieci. Ważne jest, aby nie tracić nadziei i zachować cierpliwość. 

 

Czy Kindergeld, czy 500 plus można pobierać po rozwodzie?

Otrzymujący Kindergeld często zapominają, że w przypadku zamieszkania dzieci w Polsce należy ustalić prawo do 500+. Z uwagi na fakt zastosowania w tym wypadku przepisów o koordynacji, jest to niezwykle istotne. Jeszcze raz podkreślamy, że Polska w tym wypadku będzie krajem pierwszeństwa. Nawet po rozwodzie, dzieci niepełnoletnie powinny w pierwszej kolejności otrzymać świadczenie wychowawcze. Pamiętajmy także, że w 2021 roku zmieniają się terminy składania wniosków na 500 plus. Więcej o wspomnianym świadczeniu i terminach jego składania można znaleźć tutaj. Poruszamy ten temat dlatego, że nierzadko rozwiedzeni rodzice składają wnioski o oba świadczenia. Często w tajemnicy przed drugim rodzicem, tzn. rodzic pracujący w Niemczech, zataja fakt braku meldunku z dzieckiem i pobiera cały Kindergeld. We wniosku podaje, że w Polsce nic mu się nie należy. Matka pozostająca w Polsce wnioskuje o świadczenie 500+. Przy tej okazji zataja fakt, że drugi rodzic dziecka pracuje w Niemczech. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji, kiedy to Polska i Niemcy wypłacają świadczenie na dziecko. Nie tylko urzędy obu państw nie mają informacji, że świadczenie jest wypłacane podwójnie. Również rodzice, mając ze sobą słaby kontakt, nie wiedzą, że jedno z nich wyłudza świadczenie. W tej sytuacji prędzej czy później zajdzie konieczność zwrotu wyłudzonego zasiłku. 

 

O czym nie należy zapominać?

To, że Kindergeld został przyznany, nie jest jeszcze powodem to odtrąbienia zwycięstwa. Należy pamiętać, że Familienkasse mniej więcej raz do roku wysyła tzw. Fragebogen, czyli ankietę sprawdzającą dalsze prawo do wypłaty Kindergeld. W takiej sytuacji zazwyczaj niezbędne będzie wyegzekwowanie od rodzica pracującego w Niemczech zaświadczenie o dalszym zatrudnieniu tzw. Arbeitgeberbescheinigung. Dlatego nawet pobierając świadczenie nie należy zapominać o zachowaniu relacji z drugim rodzicem ewentualnie jeżeli nie jest to możliwe z prawnikiem, lub biurem, które wcześniej pomogło w uzyskaniu niezbędnych dokumentów. 
 

Warto podkreślić, że rozstanie czy rozwód to zawsze trudne wyzwania, ale nie muszą one definiować Twojej przyszłości.  Mimo możliwych trudności, w uzyskaniu dokumentów od drugiego rodzica, nie wolno nam tracić nadziei. Emocje i frustracje mogą przytłaczać, ale ważne jest, abyś zachowała spokój i podjęła odpowiednie kroki.

Pamiętaj, że Twoja determinacja i zaangażowanie w walce o Twoje prawa stanowią fundament dla lepszej przyszłości dzieci.