Kindergeld, Praca i życie w Niemczech

Kindergrundsicherung? Czy rok 2025 przyniesie definitywny koniec wypłaty Kindergeld?

Kindergrundsicherung

W przyszłości mniej dzieci w Niemczech ma dorastać w biedzie. Taki cel wyznaczyła sobie koalicja rządząca, składająca się z SPD, Zielonych i FDP w swoim porozumieniu koalicyjnym. Środek, który ma to osiągnąć, to tzw. Kindergrundsicherung. Wspomniany zasiłek ma na celu zintegrowanie dotychczasowych świadczeń i ma wejść w życie w 2025 roku. Kto otrzyma ile?

Z poniższego tekstu dowiesz się m.in.:

  • Czym jest Kindergrundsicherung?
  • Ile pieniędzy otrzymują beneficjenci Kindergrundsicherung?
  • Kto otrzymuje Kindergrundsicherung?
  • Jak złożyć wniosek o Kindergrundsicherung?
  • Kiedy będzie wprowadzona Kindergrundsicherung?

Czym będzie planowany  Kindergrundsicherung?

Rząd ma nadzieję, że uda się scalić świadczenia dla dzieci w jedno świadczenie, czyli nową Kindergrundsicherung. Przykładami dotychczasowych świadczeń, które mają zostać zintegrowane, są to np.:

  • Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny,
  • Kinderzuschlag dodatek dla dzieci dla osób o niskich dochodach,
  • świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz pieniądze na zajęcia muzyczne lub sportowe z tzw. pakietu edukacyjno-partycypacyjnego.

Ile pieniędzy otrzymają beneficjenci Kindergrundsicherung?

Według dotychczasowych planów, Kindergrundsicherung będzie składać się z dwóch części:

  1. Kwoty gwarantowanej, tzw. Garantiebetrag, którą otrzymać mają wszystkie dzieci, niezależnie od dochodów rodziców. Ta kwota ma zastąpić dotychczasowe świadczenie Kindergeld i powinna być przynajmniej w takiej samej wysokości (obecnie zasiłek rodziny w Niemczech wynosi 250 euro).
  2. Dodatkowej kwoty tzw. Zusatzbetrag, której wysokość ma zależeć od dochodów rodziców. Im niższe dochody, tym ta kwota ma wynieść więcej.

Kto otrzyma  Kindergrundsicherung?

Według planów, podobnie jak dotychczasowy zasiłek rodzinny Kindergeld, również Kindergrundsicherung ma być bezwzględnie wypłacany dzieciom do 18 roku życia. Osoby uczące się będą otrzymywać świadczenie do 25 roku życia, a studenci do 27. roku życia.

Jak będzie można składać wniosek o Kindergrundsicherung?

Celem rządu jest uproszczenie procedur składania wniosków. Zgodnie z dotychczasowymi planami, ma powstać nowy portal internetowy, który umożliwi składanie wniosków on-line.

Co ważne, zgodnie z zamysłem Ministerstwa Rodziny, "obowiązek zgłoszenia ze strony obywateli" ma zmienić się w "obowiązek spełnienia ze strony państwa". Oznacza to, że państwo, mimo że nie będzie to łatwe, ma aktywnie informować rodziców o możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń.

Kiedy nadejdzie Kindergrundsicherung?

Minister rodziny przedstawiła dotychczas zarys koncepcji, ale nie ma jeszcze gotowego opracowanego planu ani projektu ustawy. Celem minister jest jednak wprowadzenie tytułowego świadczenia socjalnego w życie w 2025 roku. Aby to osiągnąć, będzie potrzebne finansowanie już w 2024 roku. Obecnie trwają negocjacje dotyczące budżetu na kolejny rok.

Co rząd chce osiągnąć dzięki wspomnianym zmianom?

Kindergrundsicherung ma znacznie uprościć proces składania wniosków przez rodziny  i zapewnić, że ci, którzy mają prawo do tych świadczeń, otrzymają je faktycznie.

Jest to konieczne, ponieważ wiele rodzin, pomimo potencjalnych uprawnień, w wielu przypadkach nie otrzymuje żadnych świadczeń. Chociaż wszyscy otrzymują zasiłek rodzinny, wiele rodziców nie jest świadomych innych świadczeń, do których mogliby mieć prawo, albo nie radzą sobie ze związana z nimi biurokracją. Tylko co trzecie dziecko, które tak naprawdę spełniałoby kryteria, otrzymuje dodatek dla dzieci Kinderzuschlag.

Ile dzieci jest dotkniętych biedą?

Co piąte dziecko w Niemczech jest zagrożone ubóstwem. Konkretnie w roku 2021 2,8 miliona dzieci poniżej 18 roku życia oraz półtora miliona młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat uznawano za zagrożonych ubóstwem. Dotyczy to szczególnie trzech grup: rodzin z wieloma dziećmi, samotnych rodziców oraz osób niepracujących.

Ekonomista Marcel Fratzscher twierdzi, że pieniądze przeznaczone na dziecięce świadczenie socjalne są doskonałym inwestycją zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki. Według niego państwo może oszczędzać pieniądze w dłuższej perspektywie czasowej, gdy ludzie przejmują większą odpowiedzialność za swoje życie dzięki lepszym szansom i mniej korzystają z pomocy socjalnej. Taki pogląd przedstawił prezes Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych w lutym w artykule gościnnym dla czasopisma "Zeit".

Wnioski wypływające z analizy Kindergrundsicherung i ewentualnego zakończenia wypłaty Kindergeld w 2025 roku są niejednoznaczne. Warto jednak być świadomym potencjalnych zmian i być dobrze poinformowanym na temat przyszłości świadczeń dla dzieci w Niemczech. Niezależnie od tego, jakie zmiany nadejdą, nasz blog będzie nadal śledził sytuację i dostarczał najnowszych informacji na ten temat. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony, aby być na bieżąco w kwestiach dotyczących wsparcia finansowego dla rodzin. Zrozumienie tych złożonych kwestii pomoże Ci podejmować świadome decyzje w zakresie opieki i wsparcia dla Twoich dzieci.

Krótkie podsumowanie tekstu znajdziesz w filmie poniżej.

One thought on “Kindergrundsicherung? Czy rok 2025 przyniesie definitywny koniec wypłaty Kindergeld?

Comments are closed.