Kindergeld

Kindergeld vs. 800 plus! Co czeka rodziców pracujących w Niemczech w 2024 roku?

Jak 800pluis wpłynie na Kindergeld

Program świadczenia wychowawczego 500 plus, utrzymujący się przez wiele lat na stałym poziomie, doczekał się ostatecznie podwyżki o 300 złotych, przekształcając się w nową, jeszcze hojniejszą wersję – 800 plus. Wzrost ten będzie miał miejsce automatycznie, bazując na wcześniej złożonym wniosku na okres zasiłkowy 2023/2024. Nie będą zatem wymagane dodatkowe działania ze strony wnioskodawców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W rezultacie pojawiają się liczne pytania dotyczące ewentualnego wpływu tej zmiany na Kindergeld. Przede wszystkim wiele osób pyta, czy jakkolwiek skorzystają na tej podwyżce? Czy niemiecki zasiłek również ulegnie podniesieniu w 2024 roku? Jak wzrost świadczenia w Polsce może odbić się na wysokości otrzymywanego Kindergeld? Czy konieczne będzie zgłoszenie tej zmiany do niemieckiej Familienkasse?

Niniejszy artykuł stawia sobie za zadanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, koncentrując się przede wszystkim na tym, kto i dlaczego może skorzystać na tej zmianie.

 

Kindergeld w 2024 pozostaje na dotychczasowym poziomie

Warto przypomnieć, że ostatnia podwyżka tego świadczenia miała miejsce 1 stycznia 2023 roku. Od stycznia 2024 wysokość Kindergeld pozostanie niezmieniona, wynosząc nadal 250 EUR miesięcznie na każde dziecko.

Jednak warto zauważyć, że nawet po podwyżce świadczenia w Polsce, niemiecki zasiłek (podobnie jak wynagrodzenia w Niemczech) w stosunku do 800 plus pozostaje wyższy. Przy obecnym niskim kursie EUR/PLN utrzymującym się na poziomie około 1 EUR = 4,33 PLN, wartość Kindergeld wynosi około 1 082,5 PLN.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w 2025 roku Kindergeld ulegnie transformacji, przekształcając się w nowe świadczenie o nazwie Kindergrundsicherung. Wówczas, w zależności od osiąganych dochodów, różnica między polskim a niemieckim świadczeniem rodzinnym może jeszcze bardziej się powiększyć.

 

Czy można samodzielnie decydować, z jakiego kraju pobierać świadczenie rodzinne?

Wielu osobom nie chce się dublować procedur z uzyskaniem świadczenia w Polsce i w Niemczech i wolałyby zawnioskować tylko w jednym kraju, w tym, w którym świadczenie jest większe. Niektórzy z jakiegoś powodu woleli by zrezygnować ze świadczeń w kraju. Obecnie co prawda istnieje możliwość zrezygnowania z 500 plus, co skłania do przypuszczeń, że podobnie będzie można postąpić w przypadku świadczenia 800 plus. Aby zrezygnować z 500 plus, wystarczy skorzystać z platformy PUE ZUS, gdzie dostępny jest formularz SW-WYC dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych, którzy chcą wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze.

Należy jednak pamiętać, że Familienkasse może nie wypłacić pełnej kwoty Kindergeld, jeśli stwierdzi, że rodzic przebywający w Polsce jest aktywny zawodowo i mógłby otrzymywać 800 plus. To kluczowa informacja dla tych, którzy zdecydują się na wycofanie się z programu, lub zaniechają wnioskowania o to świadczenie. Może to skutkować sytuacją, w której z Niemiec wypłacona zostanie jedynie różnica między Kindergeld a 800 plus (tzw. dodatek dyferencyjny), a polskie urzędy nie przekażą żadnych środków.

Istnieje jednak sposób na otrzymywanie Kindergeld w pełnej wysokości nie tylko w przypadku, gdy dzieci są już pełnoletnie i nie kwalifikują się do 800 plus. O jakim sposobie mowa? O tym przeczytasz w dalszej części.

 

Jak 800 plus wpłynie na Kindergeld?

Przechodząc do sedna sprawy, niezaprzeczalnie program 800 plus będzie miał wpływ na wysokość otrzymywanego Kindergeld w wielu rodzinach, ponieważ będzie on wypłacany w pełnej wysokości. Taka sytuacja szczególnie zaznaczy się w przypadku, gdy rodzic przebywający w Polsce jest nieaktywny zawodowo. W takiej sytuacji zgodnie z przepisami pierwszeństwo w wypłacie świadczeń przypada stronie niemieckiej. Rodzice dzieci, których pierwszeństwo do wypłaty świadczeń zostanie przyznane Niemcom, faktycznie skorzystają z tej podwyżki. Otrzymają pełne 800 plus jako świadczenie gwarantowane oraz pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec, zgodnie z zasadami pierwszeństwa w ramach wspólnoty. Zatem, na podniesionym świadczeniu najwięcej zyskają osoby nieaktywne zawodowo w Polsce (w przypadku gdy drugi rodzic pracuje w Niemczech).

Jednakże, jeśli pierwszeństwo wypłaty zostanie przypisane Polsce (czyli rodzic mieszka w Polsce i jest aktywny zawodowo), jak już zostało wspomniane niemiecka kasa rodzinna wypłaci jedynie tzw. dodatek dyferencyjny, czyli różnicę między Kindergeld a 800 plus. Po wprowadzeniu zmian, wspomniany dodatek będzie niższy, ale ogólna suma możliwych do uzyskania świadczeń z obu krajów nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że chociaż portfele rodziców w tej sytuacji nie zyskają dodatkowych środków, ktoś z tego skorzysta. Będzie to budżet federalny Niemiec.

Na podwyżce świadczenia polskiego z wiadomych względów nie skorzystają także rodzice dzieci pełnoletnich. Dla nich sytuacja również nie ulegnie zmianie.

 


Czy trzeba informować Familienkasse o podwyższeniu świadczenia z 500 na 800 PLN?

Jak już wspomniano, aby otrzymać 800 plus, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów w ZUS. Urząd automatycznie wygeneruje informację o zmianie kwoty, która zostanie przekazana na konto wnioskodawcy.

Warto jednak podkreślić, że po otrzymaniu zwiększonego świadczenia, mimo że Familienkasse jest świadoma tej podwyżki, istotne jest jej poinformowanie. Podobnie, konieczne jest informowanie o wszelkich innych zmianach, które mogą wpływać na wysokość niemieckiego świadczenia i prawo do jego wypłaty. Najlepiej przeprowadzić tę procedurę pisemnie, na przykład za pomocą formularza KG 45 Kindergeld. Dostarczenie aktualnych danych stronie niemieckiej dotyczących wysokości świadczenia wychowawczego jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości i efektywnej obsługi rodzin przez niemiecki system socjalny.

Mimo że czasem można uznać, że ogólnie znane sprawy nie wymagają dodatkowego wysiłku, w tym przypadku warto zastosować zasadę "lepiej coś zrobić dla świętego spokoju" i poinformować Familienkasse o tej zmianie, co przyspieszy dostosowanie wysokości należnego świadczenia.

 

Czy jednorazowe zawiadomienie o pobieraniu 800 plus będzie wystarczające, aby Familenkasse stale uwzględniało tę informację?

Niestety obecnie w Polsce obowiązuje obowiązek corocznego wnioskowania o 800 plus. Należy więc co rocznie składać wniosek o wspomniane świadczenie a informację o tym i ew. zmianie sytuacji zawodowej rodzica mieszkającego w Polsce należy przekazać do niemieckiej kasy rodzinnej.

One thought on “Kindergeld vs. 800 plus! Co czeka rodziców pracujących w Niemczech w 2024 roku?

  1. Pingback: cialis com coupons

Comments are closed.