Podatki w Niemczech, Praca i życie w Niemczech

Czy jesteś gotów na zmiany zachodzące w Niemczech od Nowego Roku?

Zmiany w Niemczech

Jak każdy kolejny nadchodzący rok również 2024 przynosi zmiany i regulacje dla osób mieszkających lub pracujących w Niemczech. Nowe przepisy mają wpływ na codzienne życie milionów ludzi, zarówno pracowników, rodziców, jak również emerytów. Niektóre starannie przemyślane posunięcia, mają na celu, uproszczenie codziennego życia inne zaś mają przyczynić się do większej sprawiedliwości społecznej, chroniąc interesy obywateli przed nierównościami.

Zapraszamy do lektury, abyście byli gotowi na nadchodzące zmiany i zrozumieli, w jaki sposób mogą one wpłynąć na Wasze życie.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwoty wolnej od podatku

Zgodnie z komunikatem prasowym rządu federalnego, od 1 stycznia wzrośnie ustawowe wynagrodzenie minimalne. W tym celu rząd planuje dwuetapowe podwyższenie minimalnej stawki godzinowej: po pierwsze, pracownicy objęci ustawą o minimalnym wynagrodzeniu otrzymają od 2024 roku co najmniej 12,41 euro za godzinę pracy. Na początku 2025 roku ustawowe wynagrodzenie minimalne wzrośnie o kolejne 41 centów, osiągając ostatecznie poziom 12,82 euro. Decyzję tę podjęto w środę, 15 listopada 2023 roku, na posiedzeniu federalnego gabinetu.

W roku 2024 Grundfreibetrag, czyli kwota wolna od podatku, zyskuje na wysokości, sięgając 11 604 euro. To wzrost o 696 euro w porównaniu do poprzedniego roku (10 908 euro w 2023 roku). Ciekawostką jest, że ta kwota jest stała i niezależna od poziomu dochodów, co oznacza, że każdy obywatel może cieszyć się nią w jednakowym stopniu. Dla małżeństw ta kwota podwaja się, osiągając imponujące 23 208 euro.

Jakie ważne zmiany  podatkowe czekają na pracujących?

Wzrost diet, tzw. Verpflegungspauschale: Zmiany w stawkach za koszty utrzymania w podróży służbowej to kolejny krok w kierunku ułatwienia życia pracowników. Stawki te wynoszą:

  • 16 euro - przy nieobecności przez więcej niż 8 godzin,
  • 32 euro -przy nieobecności przez więcej niż 24 godziny,
  • 16 euro - dla dni podróży (dzień przyjazdu i odjazdu),

Próg zwolnienia od podatku solidarnościowego, - Soli-Freigrenze: w kierunku bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego wprowadzono podwyższenie progu zwolnienia od podatku solidarnościowego do 18 130 euro w przypadku rozliczenia indywidualnego, a dla tych, którzy dzielą dochód w ramach wspólnej deklaracji podatkowej (Splittingtarif), do 36 260 euro.

Jeśli podatek dochodowy do zapłacenia jest poniżej tego progu, nie występuje obowiązek uiszczenia podatku solidarnościowego (tzw. strefa zerowa).

Ulaga na dzieci, tzw. Kinderfreibetrag: rodziny z dziećmi również odczują pozytywne zmiany. Kwota wolna od podatku na dzieci zostaje podniesiona z 6 024 euro do 6 384 euro.

Ulga z tytułu wsparcia, tzw. Unterhaltshöchstbetrag: ulga ta związana jest z kwotą wolną od podatku, co oznacza, że w roku 2024 możliwe będzie uwzględnienie kosztów wsparcia w rozliczeniu podatkowym do limitu 11 604 euro.

Limit zarobków przy pracy na minimalnym etacie, tzw. Minijob Verdienstgrenze: w październiku 2022 roku rząd federalny podniósł limit zarobków dla pracowników na minimalnym etacie, zwiększając go do 520 euro miesięcznie.

Na jakie inne ważne zmiany powinieneś zwrócić uwagę?

Nowy limit dochodowy dla zasiłku rodzicielskiego: od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzana jest nowa granica dochodowa dla zasiłku rodzicielskiego - Elterngeld. Dla par obecna granica wynosząca dotychczas 300 000 euro rocznego dochodu do opodatkowania zostanie obniżona do 200 000 euro. Osoby, które osiągają wspólnie wyższy dochód, nie będą już uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzicielskiego.

Podwyższenie renty dla niezdolnych do pracy: od lipca 2024 roku przewidziane jest podwyższenie renty dla niezdolnych do pracy, zależne od daty rozpoczęcia pobierania renty. Dla rent rozpoczętych między 2001 a czerwcem 2014 roku przewidziany jest dodatek w wysokości 7,5 procent. Dla osób, których okres emerytalny rozpoczął się między czerwcem 2014 roku a grudniem 2018 roku, przewiduje się dodatek w wysokości co najmniej 4,5% do świadczenia emerytalnego.

Koniec z limitem cenowym dla gazu i prądu: ogłoszony przez kanclerza Olafa Scholza 28 listopada, limit cenowy dla gazu (12 centów za kilowatogodzinę) oraz prądu (40 centów za kilowatogodzinę) wygasa na koniec roku 2023. Obniżona od października 2022 roku stawka podatku VAT dla gazu i ciepła wzrośnie z powrotem z 7 do 19 procent już od 1 marca 2024 roku.

Jeździsz samochodem po Niemczech? 

Nowa regulacja UE: od 2024 roku każdy nowo zarejestrowany pojazd w UE będzie musiał być wyposażony w czarną skrzynkę, na wzór tego, co już obowiązuje w lotnictwie. Czarna skrzynka jest standardem w samolotach, a nowe przepisy Unii Europejskiej rozszerzają to zobowiązanie na wszystkie kategorie pojazdów od 7 lipca 2024 roku. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych oraz autobusów.

Aktualizacja Prawa Jazdy: niemieckie przepisy dotyczące prawa jazdy ulegają zmianie, a z nimi znikają stare różowe i szare dokumenty. Osoby urodzone w latach 1965–1970 zobowiązane są do wymiany swojego prawa jazdy do 19 stycznia 2024 roku. Niezastosowanie się do tego przepisu może skutkować nałożeniem grzywny.

Nowe standardy wyposażenia samochodu: od lata 2024 roku pojawią się nowe, obowiązkowe systemy wspomagające w samochodach. Chociaż od 2022 roku różne nowe systemy są już wymagane dla nowych pojazdów, od lipca 2024 roku stają się one obowiązkowe dla wszystkich nowo zarejestrowanych samochodów.

Zakaz Opon z oznaczeniem M+S w Niemczech: od października 2024 r. opony oznaczone symbolem M+S staną się niedozwolone w warunkach zimowych w Niemczech. W tym okresie dopuszczalne będzie wyłącznie stosowanie opon zimowych i całorocznych, posiadających "symbol alpejski" (płatek śniegu i góra). Oznacza to, że opony jedynie z oznaczeniem "M+S" nie będą już akceptowane jako opony zimowe.