Podatki w Niemczech

Insolvenzgeld? Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie po upadłości firmy?

Każdego roku około 40 tysięcy firm w Niemczech ogłasza bankructwo. Co powinien zrobić pracownik, gdy dowiaduje się, że firma jest niewypłacalna, bankrutuje i jest świadom, że zaległe wynagrodzenie trudno będzie uzyskać? Krzyki i wściekłość na pracodawcę raczej nie będą skuteczne. Czy w takim wypadku jest szansa na wypłatę pieniędzy? Jakie warunki trzeba spełnić? Do kogo zwrócić się o pomoc?

Insolvenzgeld? Co to takiego?

Insolvencgeld to finansowany ze składek płaconych przez pracodawców oraz związki zawodowe zasiłek upadłościowy. Upraszczając, jest to świadczenie, które może uzyskać pracownik, jeżeli pracodawca nie może już spełnić swoich zobowiązań płatniczych, ponieważ jest niewypłacalny a firma ogłasza upadłość. Co ważne Insolvenzgeld może być wypłacony także jako rekompensata, gdy pracownik otrzymał od pracodawcy część zaległego wynagrodzenia. Prawo do wymienionego świadczenia mają osoby zatrudnione przez upadającą firmą, do których zalicza się także kadrę kierowniczą, uczniów i studentów, pracowników wykonujących tzw. Minijob, pracowników wykonujących pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie jest zatem istotne, czy osoby wnioskujące o Insolvenzgeld miały opłacane przez pracodawcę ubezpieczenia społeczne.

Gdzie, kiedy i w jaki sposób ubiegać się o Insolvenzeld?

Osoby ubiegające się o wypłatę zaległego wynagrodzenia w formie „zasiłku upadłościowego” muszą złożyć stosowny wniosek do lokalnej agencji zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania upadłościowego. Wniosek można otrzymać bezpośrednio w urzędzie, zamówić telefonicznie lub pobrać ze strony urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Insolvenzgeldbescheinigung – wystawione przez pracodawcę lub zarządcę masy upadłościowej świadectwo upadłości
  • kserokopię umowy o pracę
  • wypowiedzenie umowy o pracę
  • trzy ostatnie odcinki wypłat (Lohnabrechnung)
  • numer akt postępowania w sądzie upadłościowym

Po rozpatrzeniu wniosku zasiłek upadłościowy wypłacany jest z mocą wsteczną. Wnioskodawca otrzyma zaległe wynagrodzenie do 3 miesięcy wstecz przed otwarciem postępowania upadłościowego. Wysokość zasiłku będzie równa wysokości zarobków netto. Obliczając wysokość bierze się pod uwagę stałe wynagrodzenie oraz pod pewnymi warunkami, składniki wynagrodzenia (np. prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny ew. premię świąteczną). Osoby o wyższych zarobkach powinny być świadome istnienia górnych granic wysokości Insolvenzgeld.

Ważne przy rozliczeniu podatku

Na mocy §3 nr 2 EStG (ustawy o podatku dochodowym) Insolvenzgeld jest wolny od podatku, musi być jednak wykazany w zeznaniu podatkowym i będzie maił on wpływ przy naliczeniu stawki opodatkowania. Składając zeznanie podatkowe, powinniśmy dołączyć decyzję o przyznaniu zasiłku.