Gewerbe w Niemczech

Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Z jakimi podatkami muszę się liczyć prowadząc działalność budowlaną w Niemczech.

Wiadomo, że nasi rodacy uchodzą za pracowitych oraz dobrych i cenionych fachowców. Mając świadomość własnej wartości coraz częściej decydują by założyć w Niemczech własną działalność gospodarczą. Szczególnie popularną jest branża budowlana, która od lat w świetnie prosperującej gospodarce w RFN wiąże się mnogością zleceń.

Jednak pracując na własny rachunek mimo, że nie musimy pracować na swojego szefa musimy liczyć się z innymi potrąceniami, takimi jak ubezpieczenia czy przeróżne podatki. Wiadomo, że od dochodu musimy zapłacić podatek dochodowy (Lohnsteuer), a nie rzadko także VAT (Umsatzsteuer). Są jednak i inne mniej znane formy opodatkowania działalności. W pewnych okolicznościach możemy jednak uniknąć dodatkowego podatku...

Dziś o Gewerbesteuer i Bauabzugsteuer oraz o tym, jakie są możliwości by nie płacić wymienionych podatków.

Gewerbe w Niemczech

Gewerbesteuer - podatek od działalności przemysłowej i handlowej

Gewerbesteuer (określany skrótem GewSt) jest podatkiem gminnym, przedmiotowym. Przedmiotem opodatkowania jest każda działalność gospodarcza, prowadzona w Niemczech w formie spółki osobowej, kapitałowej oraz poprzez położony w Niemczech oddział czy zakład. Mówiąc ogólnie jest to lokalny podatek pobierany przez gminę, w której znajduje się siedziba firmy. Podstawą opodatkowania jest dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony ew. o kwotę wolną od podatku - wynoszącą 24.500 € (w przypadku działalności indywidualnej lub wspólników spółki osobowej).

Wysokość podatku zależy od miejsca prowadzonej działalności i naliczane jest od zysku. W związku z tym Gewerbesteuer w różnych gminach będzie miał różną wielkość. Stopa bazowa podatku wynosi 3,5 %. Od tej kwoty gmina nalicza własną stawkę stosując odpowiedni dla niej mnożnik stawki poboru tzw. Hebesatz (Gewerbesteuerhebesatz).

Minimalna wysokość współczynnika Hebesatz wynosi 200%, ale wiele gmin pobiera znacznie wyższe stawki, nawet ponad 400%. Dla przykładu Gewerbesteuerhebesatz wynosi:

  • dla Berlina – 410;
  • dla Monachium - 490;
  • dla Hamburga - 470;
  • dla Frankfurtu nad Menem - 460.

Z Gwewebesteuer zwolnione mogą być następujące podmioty:

  • Firmy, które nie mają siedziby w Niemczech ani stałego miejsca prowadzenia działalności;
  • Każda firma jednoosobowa oraz spółka cywilna, która nie przekroczy kwoty wolnej od tego podatku. (24.500 €);
  • Spółki osobowe, które zostały zawarte w celu wykonania pojedynczego przedsięwzięcia (np. jednego konkretnego kontraktu).

Podatek ów znacznie przyczynia się do finansowania gmin i jest jednym z podstawowych źródeł ich finansowania. Ma on bardzo długą i bogatą historię. Fundamenty obecnego charakteru podatku można znaleźć reformie podatkowej z 1936 r.

W Niemczech w licznych grupach trwają dyskusje nad obaleniem lub zreformowaniem podatku.
Przedsiębiorców w Austrii podobnie jak w Niemczech do roku 1994 obowiązywał Gewerbesteuer, jednak został on zniesiony i obecnie przedsiębiorcy płacą podatek gminny Kommunalsteuer w wysokości 3% od osiągniętych dochodów.

Bauabzugsteuer - podatek od usług budowlanych

Bauabzugsteuer jest szczególną formą podatku od osób prawnych w Niemczech działających w branży budowlanej. Zleceniodawca ma obowiązek nie zależnie od tego czy mamy do czynienia z Polską czy Niemiecką firmą budowlaną, pobrać podatek w wysokości 15 % kwoty wykazanej na rachunku, wystawionym przez wykonawcę.

Bauabzugsteuer dotyczy tych, którzy zakupują usługi budowlane i są przedsiębiorcami w myśl § 2 Umsatzsteuergesetz, UStG (niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług).

Nasz zleceniodawca pobierając podatek powinien wypełnić odpowiedni formularz – Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen.

Potrącenie Bauabzugsteeuer będzie miało miejsce, jeżeli szacowana wartość usług budowlanych w danym roku kalendarzowym przekroczy 5.000 Euro. (Jeżeli zleceniodawca uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z najmu lub dzierżawy limit ten może wzrosnąć do 15.000 Euro). Istnieją jednak sposoby na uniknięcie podatku:

  • złożenie w urzędzie Finansowym wniosku o zwolnienie
  • wystąpienie o zwrot podatku w momencie, kiedy został już on pobrany

Analizując powyższe łatwo zauważyć, że w dość prosty sposób podatku możemy uniknąć. Możemy zawnioskować o zwolnienie zyskując w ten sposób zaświadczenie o wyłączeniu (Freistellungsbescheinigung). Wniosek składa się we właściwym urzędzie skarbowym w Niemczech (Finanzamt). W praktyce każda firma budowlana w Niemczech ma takie zwolnienie. Bez większych trudności mogą pozyskać je również Polskie firmy.