Gewerbe w Niemczech

Gewerbe Niemcy – kiedy rozliczyć się z żoną?

rzede wszystkim należy pamiętać, że rozliczenie Gewerbe jest bezwzględnie wymagane. Taki obowiązek nosi w Niemczech specjalną nazwę „Pflichtveranlagung”. Ostateczny termin na oddanie zeznania podatkowego, podatku dochodowego (tzw. Einkommensteuererklärung), a także podatku VAT (tzw. Umsatzsteuererklärung), kończy się 31 lipca.

 

Co ważne żonaci / zamężni mają perspektywę wyboru jednego z 2 sposobów rozliczenia Gewerbe:

  • tzw. Einzelveranlagung, jest to rozliczenie pojedyncze (rozlicza się tylko podatnik),
  • tzw. Zusammenveranlagung, jest to rozliczenie wspólne (rozliczenie z małżonką / małżonkiem).

Jednak tylko rozliczenie podatku dochodowego można sporządzić jako wspólne. Przy rozliczeniu VAT jak nietrudno się domyślić musi rozliczyć się sam przedsiębiorca. 

 

W jakiej sytuacji możliwe jest rozliczenie z żoną?

Wspólne rozliczenie jest przyjmowane przez urząd. Będzie ono dopuszczalne, nawet gdy małżeństwo zostało zawarte ostatniego dnia roku podatkowego. W przypadku wspólnego rozliczenia podatku dochodowego, małżonkowie składają tylko jedną, wspólną deklarację podatkową. Podobnie zresztą jak ma to miejsce w sytuacji wspólnego rozliczenia w Polsce. Następstwem takiego rozliczenia jest decyzja podatkowa. Jedna dla obojga (tj. męża i żony). W ramach wspólnego rozliczenia Gewerbe w Niemczech, zeznaniu uwzględniane są dochody pary małżeńskiej. Jest to rozliczenie w oparciu tzw. Splittingtarif (taryfa wspólnego opodatkowania małżonków). Osoby owdowiałe i rozwiedzione niejednokrotnie nadal będą mogły rozliczać się wspólnie. Będzie to możliwe w sytuacji śmierci małżonki, gdy przesłanki wspólnego opodatkowania zostały spełnione w chwili zgonu. W przypadku rozwodu,podatnik będzie mógł skorzystać z tzw. Splittingtarif, jeżeli w roku podatkowym ponownie zmieni stan cywilny (wyjdzie za mąż/ożeni się).

 

Kiedy opłaca się rozliczenie Gewerbe z żoną / mężem?

Wspólne rozliczenie w Niemczech będzie miało sens, gdy drugi z małżonków (zazwyczaj małżonka) osiągnął niewielkie dochody. Także, jeżeli od jej dochodów odprowadzona została wysoka zaliczka na podatek dochodowy. Wówczas przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zapłacą niższy podatek. Wynika to z progresywnej stawki podatkowej. W obecnie rozliczanym roku podatkowym, (2020) kwota wolna od podatku wynosiła 9.408 EUR. Wspomniana kwota dla rozliczenia wspólnego wynosi 18.816 EUR. Tym samym, gdy dochody nie przekroczyły wspomnianej wielkości, nie będzie konieczności zapłaty podatku. Oczywiście sytuacja ulegnie zmianie, gdy małżonka osiągnęła dochód w Polsce. Dochody uzyskane w Polsce nie mogą być opodatkowane w Niemczech. Mają one jednak wpływ na stopę podatkową dochodów z Niemiec. Czym większy będzie ten dochód, tym wspólne rozliczenie Gewerbe będzie mniej korzystne.

Co będzie podstawą rozliczenia?

Oferując towary i usługi, przedsiębiorca jest zobligowany do wystawiania rachunków. Faktury są dowodem osiągniętego przychodu. Przygotowując się do rozliczenia Gewerbe w Niemczech, należy zwrócić uwagę na terminy wystawienia rachunków. Powinny być one wystawione najpóźniej do 6 miesięcy od czasu wykonania usługi.

 

Co zrobić, gdy zaginęły rachunki kosztowe?

Wydatki związane z prowadzeniem Gewerbe powinny być należycie udokumentowane. Rachunki i dokumenty księgowe należy przechowywać nawet do 10 lat. Przedsiębiorca prowadzący Gewerbe powinien mieć świadomość, że niemiecki urząd skarbowy może go skontrolować. Jeżeli  nie będzie on w stanie okazać wymaganych rachunków, czekają go kłopoty. Pokutą za lekceważące podejście do obowiązku przechowywania dokumentów będzie nie tylko odrzucenie kosztów. Urzędnik nałoży także karę za opóźnianie kontroli.

W sytuacji zaginięcia dokumentów przedsiębiorca powinien  postarać się o ich duplikat. Jeżeli mimo prób rachunków kosztowych nie uda się uzyskać, warto pamiętać o tzw. Eigenbeleg.
Wspomniany tu dokument ma udowodnić istnienie poniesionego kosztu związanego z prowadzeniem Gewerbe. To druk, w którym przedsiębiorca musi wpisać:

  • datę wystawienia rachunku,
  • dane wystawcy, nazwę i adres firmy,
  • wysokość rachunku i kwotę podatku VAT,
  • spis dokumentów potwierdzających płatność za rachunek,
  • uzasadnienie, dlaczego nie ma możliwości przedstawienia rachunku lub jego duplikatu,
  • datę i podpis.

W teorii wszystko wydaje się proste, ale jak określić datę wystawienia rachunku, którego się nie ma? Jeżeli rachunki zostały odpowiednio zaksięgowane, taka data powinna znaleźć się w dokumentach księgowych. Jeżeli do wspomnianego dokumentu zostaną dodane potwierdzenia przelewu, ewentualnie wpłaty, koszty powinny zostać uznane. Dzięki płatności przelewem przedsiębiorca posiada dowód, że rachunek był wystawiony. Należy także wziąć pod uwagę, że wystawienie tzw. Eigenbeleg powinno mieć charakter wyjątkowy i odnosić się do mniejszych wydatków. 

Obowiązek przechowywania dokumentacji ciąży na każdej firmie działającej w Niemczech. W związku z tym nawet, jeżeli firma, która wystawiała rachunek, zbankrutowała, należy dążyć do uzyskania kopii.

W wielu wypadkach rachunki i paragony z czasem blakną i staja się nieczytelne. W związku tym znanym zjawiskiem warto robi kopię wszystkich dokumentów. Pozwoli to na wolne od stresu rozliczenie Gewerbe, a także na uniknięcie przykrości w razie kontroli. 

 

Czym jest i czy do rozliczenia potrzebne będzie zaświadczenie UE/EOG?

Mający powiązania z Polską wykonując rozliczenie Gewerbe, powinni wykazać również dochody osiągnięte w Polsce. Jeżeli takich dochodów nie było, Finanzamt będzie chciał się upewnić, że dochody z Polski były zerowe. Do tego właśnie służy zaświadczenie UE/EOG. Więcej o wspomnianym dokumencie można znaleźć w tekście na naszym blogu.