Podatki w Niemczech

Energiepreispauschale – sprawdź czy i Ty dostaniesz dodatkowe 300 euro?

Osoby pracujące w Niemczech w roku 2022 miały prawo do otrzymania Energiepreispauschale (EPP), czyli jednorazowej dopłaty do kosztów energii w wysokości 300 euro.. Ten dodatek do wynagrodzenia został wypłacony uprawnionym pracownikom we wrześniu a emerytom w grudniu. Jeżeli Ty nie otrzymałeś wspominanego dodatku możesz go jeszcze otrzymać. Procedura ubiegania się o tę dopłatę jest klarowna. Poniżej opisujemy wszystko co musisz wiedzieć o Energiepreispauschale oraz w jaki sposób możesz ją uzyskać.

 

Nie otrzymałeś dopłaty EPP?

Powodem nieotrzymania dopłaty może być fakt, że zakończyłeś pracę przed wrześniem 2022 lub, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nie odliczyłeś tej kwoty od zaliczki na podatek 10. Września 2022.

Nie martw się jeżeli nie otrzymałeś Energiepreispauschale. Pieniądze mogą być wypłacone obecnie, czyli w 2023 roku (lub później) przy rocznym rozliczeniu podatkowym. W tym wypadku jednak o dodatek będzie trzeba zawnioskować w rozliczając podatek za rok 2022. Wówczas Finanzamt sprawdzi, czy dopłata została już wypłacona. Jeżeli nie a spełnione są warunki do jej wypłacenia kwota 300 euro zostanie przelana wraz ze zwrotem podatku lub pomniejszy kwotę podatku należnego.

 

Kto ma prawo do Energiepreispauschale?

Nie dostałeś EPP w roku 2022 i zastanawiasz się czy będziesz miał prawo do tego dodatku? Spieszymy z odpowiedzią. Prawo do Energiepreispauschale mają osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym mają prawo do ryczałtowego dodatku do ceny energii, zwanego Energiepreispauschale. Wystarczy, że stosunek pracy istniał w 2022 roku.

EPP mogą otrzymać np.:

  • osoby prowadzące działalność na własny rachunek,
  • pracownicy najemni, 
  • pracownicy zatrudnieni na tzw. Minijob,
  • pracownicy tymczasowi,
  • pracownicy na częściowej emeryturze i emeryci.

Także osoby pozostające w aktywnym stosunku pracy i otrzymujące świadczenia zastępujące wynagrodzenie, takie jak zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy zasiłek rodzicielski.

 

EPP a osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku samozatrudnionych lub prowadzących własną działalność gospodarczą płatność EPP mogła być dokonywana poprzez zmniejszenie zaliczki na podatek od 10 września 2022 r. Jeżeli nie została (bo takich zaliczek przedsiębiorca nie płacił) można o to wnioskować składając zeznanie podatkowe.

 

Czy kwota EPP podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne?

Ryczałt energetyczny nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Podlega natomiast opodatkowaniu proporcjonalnie do obciążenia podatkowego osób fizycznych.

  

Ważne!

Uprawnienie do otrzymania ryczałtu energetycznego, Energiepreispauschale za 2022 rok istnieje tylko wtedy, gdy mieszkasz w Niemczech na stałe lub tymczasowo (wg. § 8 AO)oraz masz prawo do nieograniczonego obowiązku podatkowego, wg. § 1,1 EStG. Dotyczy to również tych, którzy wnioskują o nieograniczony obowiązek podatkowy wg. § 1,3 EStG mieszkając w Polsce i mając zameldowanie w Niemczech.