Podatki w Niemczech

Energiepreispauschale – sprawdź czy i Ty dostaniesz dodatkowe 300 euro?

Aktywni zawodowo mają prawo do otrzymania EPP, czyli jednorazowej ryczałtowej dopłaty do energii  w wysokości 300 euro za rok 2022  jako dodatek do wynagrodzenia. Uprawnieni pracownicy zostali wypłaceni we wrześniu.

Kto ma prawo do EPP - zryczałtowanej opłaty za energię?

Osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym mają prawo do ryczałtowego dodatku do ceny energii, zwanego Energiepreispauschale. Wystarczy, że stosunek pracy istnieje lub istniał w 2022 roku.

Grupa pracowników czynnych zawodowo obejmuje na przykład osoby prowadzące działalność na własny rachunek, pracowników najemnych,  pracowników na tzw. Minijob, pracowników tymczasowych, a także pracowników na częściowej emeryturze.

Także osoby pozostające w aktywnym stosunku pracy i otrzymujące świadczenia zastępujące wynagrodzenie, takie jak zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy zasiłek rodzicielski, otrzymają EPP, (patrz § 32b ust. 1 zd. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym EStG) 

W przypadku samozatrudnionych lub prowadzących własną działalność gospodarczą płatność EPP mogła być dokonywana poprzez zmniejszenie zaliczki na podatek od 10 września 2022 r. 

 

Emeryci i renciści

Ze względu na ogólnie rosnące ceny w Niemczech, w szczególności wysokie ceny energii, rząd federalny odciąża również około 21,2 miliona emerytów. Emeryci profitują ze zryczałtowanej opłaty za energię (EPP) w wysokości 300 euro, która została automatycznie przekazana jako jednorazowa płatność przez biura wypłaty emerytur lub biura wypłacające świadczenia emerytalne na początku grudnia 2022 roku.

 

Czy kwota EPP podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne?

Ryczałt energetyczny nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Podlega natomiast opodatkowaniu proporcjonalnie do obciążenia podatkowego osób fizycznych.

 

Nie otrzymałeś dopłaty EPP?

Nie martw się – przy rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2022 urząd fiskalny Finanzamt sprawdza, czy dopłata została już wypłacona. W przeciwnym razie kwota 300 euro zostanie wypłacona wraz ze zwrotem podatku lub pomniejszy kwotę należną bez składania dodatkowego wniosku.

Powodem nieotrzymania dopłaty może być fakt, że zakończyłeś pracę przed wrześniem 2022 lub, w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nie odliczyłeś tej kwoty od zaliczki na podatek 10. Września 2022.

 

Ważne!

Uprawnienie do otrzymania ryczałtu energetycznego, Energiepreispauschale za 2022 rok istnieje tylko wtedy, gdy mieszkasz w Niemczech na stałe lub tymczasowo (wg. § 8 AO)oraz masz prawo do nieograniczonego obowiązku podatkowego, wg. § 1,1 EStG. Dotyczy to również tych, którzy wnioskują o nieograniczony obowiązek podatkowy wg. § 1,3 EStG mieszkając w Polsce i mając zameldowanie w Niemczech.

Dodaj komentarz