Elterngeld

Eltengeld Plus. Większe pieniądze i dłuższy okres urlopu wychowawczego.

Rodzicom nie jest łatwo pogodzić karierę zawodową z wychowaniem dziecka. Praca i opieka nad maluszkiem wymaga elastyczności obojga opiekunów. W związku z tym mamy dobrą informację dla osób zatrudnionych w Niemczech, które zdecydowały się na powiększenie rodziny. Mimo, że Bundestag już 01.01.2015 przyjął reformę o zasiłku dla młodych rodziców, od niedawna wprowadzono w życie Elterngeld Plus. Co zyskujemy na elastyczności?

Elterngeld - dla kogo?

Niemcy należą do krajów zabezpieczających młode małżeństwa, które zdecydowały się na powiększenie rodziny. Stąd, cały pakiet świadczeń poczynając od zasiłku Elterngeld, Landeserziehungsgeldu, a kończąc na Betreuungsgeld. Przy czym należy pamiętać, że równolegle do wspomnianych świadczeń wypłacany jest zasiłek rodzinny Kindergeld.

Jednak to nie tylko matki wnioskują o wymienione świadczenia. Ze statystyk jednoznacznie wynika, że coraz więcej ojców angażuje się w opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem. Jak podaje Niemiecki Urząd Statystyczny - Statistisches Bundesamt w „Statisches Jaresbuch 2014” w roku 2008 o zasiłek wychowawczy Elterngeld ubiegało się 20,8% ojców, w roku 2012 było to już 29,2% . Co ważne, w analizowanym roku 2012, zasiłek wychowawczy pobierany przez ojców wyniósł średnio 1.140€ i był o 440€ wyższy niż zasiłek pobierany przezmatki.

Stosunek wnioskujących o Elterngeld ojców na przełomie lat 2010 2012 kształtował się następująco:

Źródło: Statistisches Bundesamt.

Potrzeba, przyczyną nowego rozwiązania

To po analizach powyższych trendów wprowadzono zmiany w przyznawaniu świadczenia na nowonarodzone dziecko i do świadczenia Elterngeld dodano świadczenie Elterngeld Plus. Wprowadzono je z dniem 01.07.2015 roku. Zmianie uległ przede wszystkim czas na który można wnioskować o świadczenie Elterngeld - został on podwojony. Osoby bezrobotne, które będą starały się o tytułowe świadczenie, będą mogły uzyskać 300€ przez 24 miesiące, zaś osoby pracujące zarabiające dotychczas do 1000€, a decydujące się na ograniczenie czasupracy do 30 godzin tygodniowo, będą mogły liczyć na pełne 100% swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Został także utrzymany dodatek w przypadku narodzenia się bliźniąt. Warto wspomnieć o tym, że ze świadczenia Elterngeld Plus korzysta matka oraz ojciec ograniczając swoją pracę do 30 godzin tygodniowo. Świadczenie te można na różne sposoby modyfikować i rodzice mogą się między sobą porozumieć. Ważne, aby wniosek został złożony do 13 tygodnia życia dziecka. W przypadku wychowania drugiej pociechy do 3 roku życia, do całości naszego świadczenia można otrzymać dodatkowo 75€ miesięcznie. Wspomniany dodatek - tak jak wyżej wymieniony dodatek „za bliźniaki” - dostępny był już wcześniej.

Jakie korzyści niesie za sobą nowy model

By zrozumieć jakie zmiany niesie za sobą Elterngeld Plus porównujemy wypłacany do tej pory Elterngeld (od teraz zwany jako Basis) z jego rozszerzonym wariantem Elterngeld Plus.

Elterngeld Basis

  • Prawo do świadczenia w okresie minimalnym 2 miesięcy do maksymalnie 12 w przypadku jednego rodzica.
  • Dodatkowe 2 miesiące w przypadku świadczenia pobieranego zamiennie przez oboje rodziców
  • możliwość wypłacenia połowy zasiłku przez 24 miesiące
  • wysokość świadczenia: 300 € jeżeli wniosek składany był na osobę bezrobotną, zaś maksymalnie 67 % swojego dotychczasowego wynagrodzenia  mogli uzyskać rodzice korzystający z tak zwanego Elternzeitu ograniczający swoją prace do 30 h tygodniowo,
  • zasiłek wzrastał  w przypadku bliźniąt  na każde z dzieci się o 300 €.

Eltengeld Plus

Elterngeld Plus to świadczenie dla rodziców którzy pracują maksymalnie 30 godzin tygodniowo. Wówczas prócz wynagrodzenia z pracy otrzymują świadczenie Elterngeld. Wysokość świadczenia wynosi połowę zasiłku Elterngeld wypłaconego rodzicom którzy nie pracują podczas wychowania dziecka. Czas w jakim można otrzymywać wspomniany zasiłek wynosi 24 miesiące.

Eltengeld Plus z tzw. Partnerschafts Bonus

W momencie gdy rodzice oboje pracują jednak nie więcej niż 25-30 godzin tygodniowo, w okresie co najmniej 4 miesięcy każdy z rodziców ma możliwość otrzymania dodatkowych 4 miesięcy dłużej świadczenia Elterngeld Plus.

Zliczenie wszystkich dodatkowych okresów pozwoli na opiekę nad dzieckiem w okresie nawet do 36 miesięcy. Nie trzeba wykorzystywać całego świadczenia. Okres opieki nad dzieckiem można wybrać w późniejszym czasie między 3 a 8 rokiem życia dziecka.

Ile można zyskać?

Wiadomo, że radości z bycia rodzicem nie da się ująć w Euro. Czas jaki poświęcimy dziecku na pewno będzie bezcenny.Jednak w przypadku świadczeń pieniężnych można zbadać ich opłacalność. Korzyści materialne jakie można osiągnąć najlepiej odda poniższa infografika.

Źródło: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.