Praca i życie w Niemczech

Dwujęzyczność’ „Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem” – Johann Wolfgang Goethe

W wielu domach włada się biegle dwoma językami. W naszym regionie jest to głównie język Polski i Niemiecki. Często mówi się nawet gwarą śląska. Tak więc dziecko ma styczność z dwoma językami oraz dialektem, który oba języki powiązuje ze sobą. Pytanie czy i jaki ma to wpływ na nasze pociechy.

Dwujęzyczność dziś jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym. Wzrastające ambicje rodziców, którzy kierując się jak największym dobrem swoich pociech pragną pomoc im odnaleźć się w ówczesnym świecie, doprowadzają do tego, ze już w przedszkolu ich dzieci poznają języki obce. Staramy się jak najbardziej zainteresować dzieci nauką języków obcych. Czy warto już w tak wczesnym wieku wpajać dzieciom kolejne języki? Tutaj zdania badaczy i znawców tematu są podzielone. Dwujęzyczność można uznać, jako znak dzisiejszych czasów, brak granic, łatwość w kontaktowaniu się osób z różnych krajów na całym świecie, chęć poznawania świata to dla dzisiejszego pokolenia cos naturalnego, każdy wykształcony człowiek zna, co najmniej jeden język obcy o ile nie więcej. Nierzadko dochodzi do małżeństw osób pochodzących z dwóch różnych krajów, czy różnych kultur posługujących się dwoma odrębnymi językami. Dzieci w takich rodzinach od urodzenia mają styczność z obiema kulturami i jezykami jednocześnie. Nie można także przejść obojętnie wobec faktu, iż Rada Europy także promuje różnorodne przejawy dwujęzyczności. Są organizowane rożnego rodzaju konferencje oraz sympozja, gdyż jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w uświadamianiu rodziców jak i uczniów, czym tak naprawdę jest dwujęzyczność i by miała ona jak najkorzystniejszy wpływ dla rozwój dziecka.

Dwujęzyczność a co za tym idzie wielojęzyczność jest wpisana w rozwój ludzkości. Nie możemy zamykać się na świat i warto umiejętnie korzystać z tego, co nam daje. Jeżeli mamy możliwość przekazania naszej wiedzy dzieciom powinniśmy z tego korzystać. By nie niosło to za sobą negatywnych efektów powinniśmy jednak czerpać z wiedzy naukowców i badaczy, w jaki sposób najlepiej nauczać nasze dzieci kolejnego języka, by nie działać na szkodę uczącego się i jego rozwoju psychicznego i fizycznego. Warto pamiętać, że bardzo ważny jest dobór metody nauczania, który wybiera nauczyciel danego języka bądź rodzic, jeżeli uczy dziecko w domu. Dzięki temu ułatwimy naszym dzieciom start w dorosłe życie.

 

Negatywny wpływ dwujęzyczności

Pozytywne aspekty dwujęzyczności

Nie zawsze nauka dwóch języków jednocześnie jest łatwa dla naszych pociech. Jeżeli w domu mówimy w języku niemieckim a w szkole dziecko musi mówić po polsku może stanowić to dla niego problem a czasem i wyzwanie. Musimy Pamiętać ze język Polski jest zupełnie inny od Niemieckiego jeżeli chodzi o wymowę. W szkole od dzieci egzekwowana jest poprawna Polszczyzna, wiec warto obserwować to jak nasze dziecko mówi w jednym jak i drugim języku by w razie problemów udać się do logopedy bądź innego specjalisty.
Co mamy zrobić gdy widzimy, że dziecko radzi sobie z opanowywaniem obu języków ale robi to niechętnie, czyli mówi tylko w jednym z nich a drugi „odrzuca” i nie chce mówić i odpowiadać w tym języku. Czy mamy wyciągać z tego konsekwencje? Tutaj opinie ekspertów są podzielone, jednak każdy rodzic powinien na tyle znać swoje dziecko by ocenić czy zbytnie naciski nie spowodują jeszcze większej niechęci, większe naciski mogą wywołać zupełnie odwrotny efekt
Bez zwątpienia można przytoczyć bardzo wiele pozytywnych aspektów dwujęzyczności. Należą do nich m.in. większe szanse rozwoju intelektualnego osoby dwujęzycznej, większa tolerancja, pewność siebie.
Jeżeli chodzi o walory językowe, jakie dziecko nabywa to jest bardziej podatne na naukę kolejnych języków obcych.
Obecnie posługiwanie się wieloma językami w sposób nieograniczony otwiera wiele możliwości rozwoju społecznego jak i zawodowego. 
Ucząc języka poznajemy kulturę danej narodowości wiec możemy przewidywać, że dzieci dwujęzyczne będą o wiele bardziej otwarte na świat, oraz bardziej tolerancyjne wobec innych. 
Musimy pamiętać ze, jeżeli zamkniemy się na naukę języków możemy doprowadzić do tego, iż sami zamykamy sobie i naszym pociechom poszczególne drogi rozwoju intelektualnego jak i społecznego.